Foto: NoIS
Publisert
11.mar.2021

Vil bli kvitt sinkestempelet – lanserer ISYtalks

Å digitalisere handler om å forbedre prosesser, øke produktiviteten og samhandle bedre. Det er et sterkt og økende press på å jobbe smartere og mer effektivt, samtidig som marginer og konkurransen stadig øker. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) introduserer ISYtalks, basert på det velkjente TED Talks-konseptet for å inspirere til digital endring.

Digitalisering skjer sammen

– NoIS leverer løsninger til ingeniører, arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer og er dermed i en posisjon der vi kan se helheten i informasjonsflyten mellom aktørene. Vi erfarer at løsningene og teknologien er på plass og at mange har tatt den i bruk, men at man kanskje ikke har utnyttet det fulle potensiale i helheten og samhandlingen seg imellom, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS.

Digitalisering dreier seg om hver av delene og helheten i en hel verdikjede. Greiff Johnsen mener man blir best først når man digitaliserer sammen.

Selv om mange har kommet langt er det fortsatt behov for å utfordre viljen til å ta i bruk ny teknologi der ute. Gjennom ISYtalks skal vi på en konsis og engasjerende måte vise frem de store fordelene ved digitalisering. Jeg har stor tro på verdien av å dele erfaringer, og vi tilrettelegger for nettopp dette ved å dele av vår kunnskap og vise eksempler på bedrifter som har kommet langt, sier Greiff Johnsen.

Sending med studiokvalitet rett inn i stua

ISYtalks er en gratis møteplass, en digital konferanse med korte foredrag, som gir innsikt og inspirasjon. Sendingen, som består av seks foredrag på 12 minutter, vil ha høy kvalitet og den strømmes på YouTube, slik at du kan delta fra hjemmekontoret eller på farten der du er.

 – Som kunnskapstung organisasjon er det en spennende utfordring for oss å jobbe med å spisse budskap og innhold til TED-formatet, og vi er overbevist om at det vil treffe godt hos publikum, sier Greiff Johnsen.

Droner, modellbasert bygging og maskinlæring på agendaen

Seks eksperter i NoIS og Norconsult skal inspirere med temaer som bruk av droner til inspeksjon og beregning, tegningsløse byggeprosjekter og maskinlæring i byggebransjen.

Greiff Johnsen er overbevist om at konseptet vil falle i smak, og har stor tro på at ISYtalks kan bli et nytt nav for kunnskap om innovasjon og digitalisering i bransjen.

– Jeg tror deltakerne vil sitte igjen med følelsen av å ha lært noe nytt, og bli inspirert til økt grad av samhandling og deling for å øke digitaliseringstakten i byggebransjen. Og jeg håper vi samtidig får synliggjort at vi står parate til hjelpe bedrifter med å sette sine digitale ambisjoner ut i livet, avslutter Greiff Johnsen.

Les mer her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring