Rådgiver innen rehabilitering og antikvarisk rådgivning

Email
Kopier link
Del med

Ønsker du å arbeide med rådgivning innenfor rehabilitering av bygninger er Norconsult stedet for deg! Vi kan tilby interessante og utviklende roller i spennende oppdrag i et godt arbeidsmiljø. Stillingen vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt fagmiljø med gode kolleger. Fagnettverket for rehabilitering og kulturminner har forankring i vår region, og man vil ha mulighet til å jobbe i spennende rehabiliteringsprosjekter nasjonalt.

 

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter en medarbeider innen rehabilitering og antikvarisk rådgivning på vårt kontor i Østfold og Follo.  Vi søker deg som vil ha faglige utfordringer, og har interesse for og ønsker om utvikling innenfor rehabilitering og forvaltning av eksisterende bygninger. Norconsult dekker alle rådgiver- og arkitekt fag og har lang og bred erfaring innen alle bygningstyper. Samhandling mellom alle fag er nøkkel til vår suksess. Vi arbeider med mange spennende prosjekter som gir gode karrieremuligheter. Oppdragene omfatter alt i fra dokumentasjon av kulturminner, tilstandsanalyser og registrering av bygningsfysiske skader, via skisse- og forprosjekt til beskrivelser og detaljprosjektering, og ofte tett oppfølging på byggeplass, som er en spennende del av prosjektene.

 

Norconsult Østfold og Follo har kontorer i Askim, Sarpsborg og Ski med ca. 70 medarbeidere totalt. Kontorene har felles kontorledelse med stor fleksibilitet mellom kontorstedene. Kontorene i Østfold og Follo er sentralt plassert i nyoppussede lokaler med mulighet for både cellekontorer og åpent landskap.

 

Vi søker personer med erfaring innen rehabilitering av bygninger. Det er ønskelig med utdanning på minimum bachelornivå, men vi vil også vurdere erfarne håndverkere/fagarbeidere med relevant bakgrunn.

 

Dine arbeidsoppgaver vil avhenge av din erfaring og dine interesser, men de kan blant annet være: 

 • Prosjektering og rådgivning innen eksisterende bygningsmasse
 • Mulighetsstudier.
 • Kartlegging av potensialet for ombruk og rehabilitering.
 • Tilstandsanalyser og FDV
 • Skadevurderinger, årsaksvurderinger og utbedringsforslag
 • Kulturhistorisk dokumentasjon, verdivurderinger og utarbeide forvaltningsplaner
 • Materialteknisk dokumentasjon, herunder tre, stål, betong, mur og puss
 • Bygningsfysisk dokumentasjon og premisser (fuktmålinger, karbonatisering, termografering m.m.)
 • Prosjektering og utarbeidelse av beskrivelser og anbudsunderlag
 • Teknisk rådgivning
 • Rådgivning innen kulturminnevern internt, og mot antikvariske myndigheter
 • Mulighet for oppdragsledelse og kundeoppfølging
 • Mulighet for teknisk oppfølging på byggeplass

 

For oss er det viktig at du: 

 • Har universitets- eller høyskoleutdanning innenfor bygg/konstruksjon, evt. håndverker/fagarbeider med relevant og lang bakgrunn innenfor sentrale temaer.
 • Har relevant arbeidserfaring med eksisterende, og gjerne kulturhistoriske bygninger, eksempelvis som prosjekterende rådgiver, kulturminnerådgiver, bygningsfysiker, arkitekt eller lignende
 • Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • Er faglig engasjert, kreativ, løsningsorientert og opptatt av god kvalitet

 

Hos oss får du: 

 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fag og prosjektledelse der du har muligheter til å utvikle deg selv og dine kolleger
 • Spennende muligheter for kompetanseheving og karriereutvikling innenfor marked, fag, linje og oppdrag
 • Mulighet til å bidra i selskapets utvikling innenfor bærekraft, digitalisering og samarbeid
 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø med uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Interne fagsamlinger/fagnettverk, ulike sosiale arrangementer/turer, firmahytter, mm.
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrifter
 • Bonus knyttet til selskapets res
 • Fadderordning og kompetanseutviklingsplan
 • Egne fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til toppledelsen i konsernet (Yngres råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fri hele jule- og påskeuken
 • Sommertid med 7-timersdag fra starten av juni til midten av august

 

Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 000 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. andre kvartal 2023).

 

For Norconsult er det en grunnleggende forutsetning at alle mennesker er likeverdige. Målet er at våre medarbeidere skal ha de samme mulighetene til å nå sitt fulle potensial uavhengig av hvem de er eller hvordan de identifiserer seg. Et bredere spekter av perspektiver hjelper oss å forstå alle deler av samfunnet, utfordrer oss i våre oppdrag og fører til en høyere grad av innovasjon. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring velkommen.

 

Vi ser frem til å motta din søknad!

 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.