Annonsering

Magasin
Display
Native Ads
Stillingsannonser
Nyhetsbrev
Bygg-Guiden

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring er det ledende frie fagmagasinet rettet mot en byggenæring i rask endring. Fremtidens Byggenæring har et opplag på om lag 18 000 eksemplarer per nummer og blir distribuert landsdekkende til beslutningstagere, mellomledere og nøkkelpersonell på prosjektene.

Fremtidens Byggenæring fokuserer på høy kvalitet på layout og god faglig dybde.

Temaene vi legger størst fokus på:

 • Bygg
 • Arkitektur
 • Bærekraft
 • Digitalisering
 • Eiendom

Våre lesere:

 • Entreprenører, bygg- og tømremestere og andre håndverkere.
 • Leverandører, produsenter og grossister.
 • Planleggere, arkitekter og rådgivere.
 • Eiendomsselskaper
 • Byggherrer offentlig og privat.
 • Skoleverket, politikere, offentlige etater, fylker og kommuner.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Derfor garanterer vi å levere nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske partier. Dette er prinsipper vi setter høyt som et uavhengig fagmagasin. Fremtidens Byggenæring har gjennom 15 år opparbeidet relasjoner til faglig sterke samarbeidspartnere og støttespillere, noe som gjenspeiles i kvaliteten vi leverer.

Magasin Formater og priser 2023

Helside

Størrelse
210 x 297 + 5mm bleed 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
30 000 NOK

Halvside

Størrelse
184 mm x 132 mm 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
17 500 NOK

Oppslagsside

Størrelse
420 x 297 + 5mm bleed
300 dpi
Format
.pdf
Pris
50 000 NOK

Bakside coverannonse

BAKSIDE COVERANNONSE
Størrelse
210 x 297 + 5mm bleed 
300 dpi
Format
.pdf
Pris
40 000 NOK

MATERIELLFRIST 2023

Utgave
Utgivelse 1
Utgivelse 2
Utgivelse 3
Utgivelse 4
Materiellfrist
Uke 9
Uke 22
Uke 38
Uke 50
Utgivelse
Medio Mars
Medio Juni
Medio Oktober
Ultimo Desember

MATERIELL

Som standard i våre trykksaker må vi ha:

 • Oppløsning 300 dpi
 • 5mm utfallende (bleed)
 • Passmerker/crop marks skal være med

Display

Display annonser er en god måte å skape oppmerksomhet og kjennskap på. Gjennom synlighet på forsiden når man ut til et bredt publikum, mens man gjennom synlighet på artikkel- format treffer spesifikke lesergrupper gjennom målstyring.

En perfekt måte å sikre en “top of mind”-effekt hos leserne samtidig som man bygger merkevare.

Lesertall og demografi Fremtidensbygg.no

Antall unike besøkende i mnd
50 000
Aldersgruppe
25-65 år
Utdanningsnivå
Middels - Høyt

Nett Annonser Formater og priser 2022

Toppbanner

Størrelse
1000 x 300 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
13 500 NOK pr uke

Forsideboks

Størrelse
1320 x 780 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
10 500 NOK pr uke

Skyskraper

Størrelse
180 x 500 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
10 500 NOK pr uke
12 500 NOK pr uke (Sticky)
Skyskraper sticky blir værende i margen når leseren scroller

Artikkelboks

Størrelse
300 x 250 px
Format
jpg, png, gif, html5
Pris
9 000 NOK pr uke

Native Ads

Native annonsering er perfekt for deg som ønsker å påvirke leserne i større grad gjennom lærerike artikler om deres bedrift, om spesifikke løsninger eller produkter dere besitter, eller kundeopplevelser.

Målet er å tiltrekke seg oppmerksomheten til definerte målgrupper gjennom skreddersydde artikler som fremlegge aktuelle problemstillinger din bedrift enkelt kan løse for dem.

Vi merker artikkelen klart som annonsørinnhold da dette er eneste måten man skaper troverdighet hos leserne.

Pris
7 500 NOK
3 stk = 20.000 NOK
5 stk = 33.500 NOK
Varighet
7 dager

Stillingsannonser

Byggenæringen er blant Norges største og viktigste næringer, og kampen om
«de kloke hodene» er kanskje aldri vært større.

På fremtidensbygg.no finner du en godt spredt lesergruppe, men felles for alle er at de er segmentert ned til byggenæringen.

Med over 150.000 besøkende hver måned vil dere garantert synes ut til kompetente potensielle søkere gjennom en oppføring på vår «Jobb-side».

Stillingsannonsene får synlighet både på «Jobb-siden», samt i “stillingskarusell” på forsiden og i bunnen av artiklene.

Priser

6000 NOK per stk
3 stk = 15 000 NOK 
5 stk = 20 000 NOK

Nyhetsbrev

I våres nyhetsbrev finner du en god blanding mellom de mest leste sakene sammen med de nyeste sakene innen byggenæringen.

Med distribusjon hver tirsdag og torsdag til over 16.000 abonnenter er dette en perfekt markedskanal for dere som ønsker å treffe leserne i «leser-modus».

Størrelse
768 x 150 px
Format
jpg, png, gif
Pris
7 500 NOK pr uke
3 uker 18 000 NOK (6 innrykk) 
5 uker 25 000 NOK (10 innrykk)

Bygg-Guiden

Bygg-Guiden fungerer som en bransje-oversikt hvor leserne enkelt kan navigere seg fram til ønsket bransje, hvilke aktører som leverer tjenester/løsninger eller produkter til den aktuelle bransjen, og hvor de enkelt kan komme i direkte kontakt med disse aktørene.

Med en oppføring her vil dere kunne vise leserne hvilke fagfelt dere opererer innen, og hvilke tjenester dere leverer. Det er og muligheter for å vise bilder av produkter, bedrifts-profil, referanseprosjekter, eller lignende.

Målet med Bygg-Guiden er å skape en plattform hvor virksomheter med et konkret behov enkelt kan komme i dialog med de aktørene som sitter på direkte løsninger for dette behovet.

Priser

20 000 NOK per år
For ytterligere informasjon om Fremtidens Byggenæring kontakt:
Ole-Vidar Jensen
Kommersielt ansvarlig
+47 976 50 875
[email protected]
Cristian Fatah
Prosjektleder
+47 981 67 767
[email protected]