Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
23.jan.2020

Derfor må bygg digitaliseres for å bli kommersielt attraktive

Direktør for digitalisering i Veidekke Eiendom, Mikkel Nielsen, sier digitalisering av bygg er en helt avgjørende suksessfaktor for bransjen. Om ikke byggene som skapes i dag er smarte nok: Da blir de verken kommersielt attraktive eller bærekraftige.

– Ja, digitalisering er rett og slett helt avgjørende for eiendomsutviklere i Norge i dag. Vi skaper ikke næringsbygg som er attraktive kjøps- eller utleieobjekter om de ikke er høyt nok digitaliserte. Smarthus-teknologi og digitalisering av bygg er like viktig for utviklingen av nye næringsbygg, og næringsliv på bygulvet som for boligbygg rettet mot forbrukermarkedet, sier Nielsen til Fremtidens Byggenæring.

Veidekke Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere, og kjøper eiendommer for utvikling av bolig- og næringsprosjekter.

Gir god styring – skaper effektiv drift

Mikkel Nielsen minner om at digitalisering gir store fordeler for byggebransjen, av helt konkrete årsaker: Blant annet energieffektivitet og effektiv arealutnyttelse.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

– Digitalisering av bygg og smarthusteknologi gir oss svært god styring på energieffektiviteten – noe som er direkte koblet til virksomhetens bærekraftsmål, sier han.

Dessuten gir smarthus-teknologi en mye bedre oversikt over alle romtyper og funksjoner i et bygg: Ved bruk av digitale sensorer. Dette er IOT-enheter plassert på strategiske punkter i et bygg, som kommuniserer via internett, og kan samle inn store mengder nyttige data om et bygg – ja, helt ned til den minste detalj:

– Sensorene kan registrere om et lokale er ledig eller om det må kjøpes inn visse matvarer til firma-kantinen. Spørsmål som hvor ofte toalettene må vaskes basert på bruksmønster, vil sensorene kunne gi beskjed om. Skal lyset slås av på bestemte klokkeslett? Eller rett og slett om en dør står ulåst, eller et vindu er åpent, sier Nielsen.

Informasjon fra IOT-enhetene administreres via en software på en mobil-app.

– Alt som har med drift og forvaltning av bygget gjøres enklere og mer effektivt med digitale verktøy. Det er enorme muligheter i IOT-sensorsystemer for bygg. I næringsvirksomhet har vi sett dette en del år, men i boligbygg er dette fortsatt såpass nytt at bransjen ennå ikke har mange store referanseprosjekter å vise til, sier Mikkel Nielsen i Veidekke Eiendom.

Lysgården i Trondheim: Anvender helt ny digital teknologi

Veidekkes nye regionkontor, Lysgården i Trondheim, er både Europas og Norges mest teknologisk avanserte og fulldigitaliserte kontorbygg. Bygget er på 12.000 kvadratmeter, og har oppnådd BREEAM NORs Excellent-standard. Det er bygget i henhold til passivhusstandard og nær null-energibygg. Men teknologien som brukes for å gjøre bygget smart, er trolig noe av det mest banebrytende nyskapende med bygget.

– Til Lysgården har vi tatt i bruk en smarthus-teknologi som er så ny at den ikke er ferdigutviklet ennå – et IOT-system som heter MindSphere utviklet av Siemens. Det har vært et veldig spennende system å jobbe med, og her har vi pushet grensene for hva som er mulig å putte inn i IOT-teknologi. Vi ønsker å være fremoverlente og mindre tradisjonelle som entreprenørfirma, og derfor ble det naturlig å ta i bruk MindSphere, sier Mikkel Nielsen.

MindSphere vil styre blant annet adgangskontrollen i bygget for alle brukere: Appen på mobilen kan fortelle hvem som er i bygget og hvor de befinner seg. Systemet tilpasser temperatur, varme og ventilasjon – men også lys – til hver enkelt mikrosone i Lysgården.

– Sensor-systemet er selvfølgelig også knyttet til hvor man skal booke alle ressurser i bygget. Softwaren er matet med alle data om bygget, som igjen gjør at energiforbruket kan styres optimalt etter antall mennesker i Lysgården, og etter temperaturen utenfor, forklarer Mikkel Nielsen.

Nordmenn vil ha smarte boliger

Smarthus-teknologi gir ikke kun attraktive bygg for næringslivet, også forbrukermarkedet begynner å etterspørre smartere hjem. Sensorsystemer som kan tilpasse lys, oppvarming og ventilasjon etter behov, vil gi bedre brukeropplevelser og sørge for kostnadseffektive boliger.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

– Spørsmålet vi i bransjen må stille oss selv: Skaper vi egentlig boliger for fremtiden, om vi ikke samtidig skaper smarte hjem? Smarthusteknologi har mye med bekvemmelighet og sikkerhet å gjøre, men det er i tillegg et viktig kostnadsperspektiv med i bildet, sier Mikkel Nielsen.

Nielsen forteller smarthus-teknologi for næringsbygg over tid flytter seg over til boligbygg, i en litt annen form. Det er enklere å få ut store besparelser fra energieffektivisering i større næringsbygg. Men det betyr ikke at energieffektivisering er irrelevant for privatboliger i Norge.

– Vi vet at effekt-tariffen på strøm kan bli innført i nær fremtid. En slik «rushtids-avgift på strøm», vil gi privatpersoner behov for å mer kontroll over strømforbruket, sier Mikkel Nielsen.

Mulighetene i BIM er enorme: I prosjekteringsfase og i byggefase

Mikkel Nielsen sier mulighetene for effektivisering og mer bærekraftige byggeprosesser også er høyst tilstede innen BIM: Som verktøy i prosjekteringsfasen og i byggefasen.

– Gevinstene med BIM kommer lenge før byggeprosessen er i gang. BIM fungerer som et verktøy for involverende og samtidige planleggingsprosesser i prosjekteringsfasen. Tradisjonelt så har byggeprosesser vært som et stafettløp, der alle faggrupper jobber relativt isolert med sine respektive oppgaver. Det fører ofte til dårligere kommunikasjon mellom de involverte partene. Med BIM er det enklere å finne gode løsninger sammen på kortere tid, dessuten å få en fullstendig oversikt over alt som skal på plass i et bygg. Slik unngår man å gjøre feil som dras med gjennom hele byggeprosjektet, sier Mikkel Nielsen.

Ved å ha tilgjengelig en «digital tvilling til bygget», vil det raskt bli mulig å oppdage konflikter mellom ulike funksjoner i et bygg – som kommer i kollisjon med hverandre.

– Det er lite bærekraftig og lite økonomisk å måtte rette opp feil i etterkant. Dessuten er det mye enklere å med en detaljert BIM-modell å visualisere et bygg for beslutningsmyndigheter og alle som berøres av et byggeprosjekt, sier han.

PODCAST: Nysgjerrig på BIM-nyheter for bygg- og anleggsnæringen? Lytt til den svenske BIM-podden «Let’s talk BIM – what else?», som har byggebransjens bruk av BIM som hovedtematikk. I denne episoden forteller Emil Hamon i Veidekke Sverige blant annet om hvordan BIM gir økt produktivitet.

Hvordan fungerer Lysgårdens smarthus-teknologi? Se videoen som viser hvordan Lysgården tar i bruk smarthus-teknologi for å gi et energieffektivt og brukertilpasset bygg. Her kan du lese om IOT-systemet MindSphere som er grunnlaget for smarthusteknologien i Lysgården.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring