IPG i bruk i bigroom for fremdriftsplanlegging. Foto: Anne Lise Norheim
Publisert
01.jun.2021

Kruse Smiths digitale plattform for prosjektutvikling og gjennomføring overtas av Veni

Kruse Smith har inngått avtale med teknologi og innovasjonsselskapet Veni i Stavanger om kjøp av rettigheter til entreprenørens egenutviklede digitale plattform for prosjektutvikling og gjennomføring. Salget omfatter rettigheter til tre programplattformer; IPG (integrert prosjektgjennomføring), IPU (integrert prosjektutvikling) og DIP (digital innkjøpsplan). – I Kruse Smith er vi svært opptatt av å effektivisere driften gjennom å […]

Kruse Smith har inngått avtale med teknologi og innovasjonsselskapet Veni i Stavanger om kjøp av rettigheter til entreprenørens egenutviklede digitale plattform for prosjektutvikling og gjennomføring.

Salget omfatter rettigheter til tre programplattformer; IPG (integrert prosjektgjennomføring), IPU (integrert prosjektutvikling) og DIP (digital innkjøpsplan).

– I Kruse Smith er vi svært opptatt av å effektivisere driften gjennom å digitalisere prosesser innenfor både utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi har høstet gode erfaringer gjennom å utvikle egne løsninger, både når det gjelder egen kompetanse og vurdere effektiviseringsgevinster. Vi har tatt dette så langt vi har kunnet. Nå må videre utvikling gjøres av et miljø med riktig spisskompetanse, sier Jon Syrtveit, konsernsjef i Kruse Smith.

Veni ble etablert i 2018 med Smedvig som hovedeier. Selskapet har samlet unik domene- og digitaliseringskompetanse og tilbyr tjenester innenfor blant annet bærekraft, VDC, energi, ITinfrastruktur og systemutvikling.

– For oss i Veni er dette en svært spennende forretningsmulighet. Vi overtar fra Kruse Smith en testet og utprøvd programvare for prosjektgjennomføring i tillegg til programplattformer for prosjektutvikling og digital innkjøpsplan som vi ser store muligheter i, forteller Nils Olav Nergaard, administrerende direktør i Veni.

Fra signeringsmøtet. Illustrasjon: Kruse Smith

Veni bygger nå opp forretningsenheten [email protected], som vil stå for videre utvikling og kommersialisering av produktene for salg i Norge og internasjonalt.

– Byggebransjen er fremdeles tidlig i digitaliseringsløpet, og det er store effektiviseringsgevinster å hente ved å øke graden av digitalisering. I først omgang retter vi oss mot det norske markedet, men gjennom VDC-teamet og deres internasjonale nettverk har vi en god inngang mot andre relevante markeder. VDC-teamet samarbeider blant annet med Stanford University, som kanskje er det universitetsmiljøet i verden som er lengst fremme på området og som har lagt mye av grunnlaget for metodikken i verktøyene Veni nå overtar, forteller Simen Malmin, leder for teknologi og innovasjon i Veni.

Venis hovedeier, Smedvig, utvikler for tiden Site 4016 som er et 100 000 kvm stort område hvor store deler av bygg- og anleggsbransjen i Stavanger vil samles. Site 4016 er også utgangspunkt for en egen bygg- og anleggsklynge, hvor innovasjon og utvikling står sentralt. At Veni nå skal videreutvikle Kruse Smiths digitaliseringsplattform passer Smedvig fint.

– Vi er veldig glade for at det gode digitaliseringsarbeidet som ble utviklet i Kruse Smith, nå blir videreført med enda større tynge hos Veni. Dette er noe bransjen trenger for å møte dagens krav om produktivitet og bærekraftig utvikling. Vi ser frem til å få begynne å bruke disse verktøyene i våre prosjekter, spesielt er vi veldig spente på IPU- (integrert prosjektutvikling) produktet som vil kunne gi oss en mye raskere og tryggere utvikling av tidligfase, sier CTIO i Smedvig Eiendom, Rune Augenstein.

Kruse Smith har stor tiltro til Venis kompetanse med å ta programvaren videre, og ser frem mot å kunne ta i bruk oppgraderte programversjoner.

– Vi skal bistå Veni så langt det er mulig i deres videre produktutvikling. Det er i alles interesse at systemene vi bruker for å effektivisere og forbedre våre prosesser blir best mulig. Ikke minst gjelder dette mot våre kunder, oppsummerer konsernsjefen i Kruse Smith.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring