Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Gunn Iren Kleppe
Publisert
26.nov.2021

Digitalisering = Transformasjon

Effektivisering, bærekraft og økt bunnlinje er gode grunner for å digitalisere, men det er komplisert i en fragmentert bransje med mange små aktører. Det vil ta tid.

Vi spurte Alexander Brage Hansen, administrerende direktør i buildingSMART hvordan BAE-bransjen kan digitaliseres og effektiviseres bedre:

– Det handler i stor grad om å knytte aktørene sammen. Bransjen er veldig fragmentert og består av veldig mange mindre aktører, påpeker han, så det er vanskelig å dra ut effekten langs verdikjeden.

– Å få til en digitalisering mellom alle disse aktørene er komplisert, slår han fast.

– Det er jo mange store aktører som har en veldig godt digitalisert verdikjede, men det er klart for en stor aktør som har til dels store midler så er det enklere å starte en digitaliseringsreise, og du kan ha personer som jobber dedikert med det. For mindre håndverkere handler det kanskje om å finne små ting som gir en stor nytte i hverdagen, mener Hansen.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

Eksempler kan være mobilapper for å bestille produkter eller elektronisk registrering av timelister og avviksmeldinger. Etter hvert kan man hente ut statistikk og identifisere hvor det oftest forekommer avvik og forbedre prosessene.

– For en mindre aktør så tenker jeg, finn de tingene som du kan ta tak i og som gir deg en verdi.

Kan du si litt mer om utfordringene og hva som skal til?

– Det handler om en transformasjon, en større endring av måten vi gjør ting på, svarer Hansen.

– Det man veldig ofte glemmer oppi dette her, det er menneskene og prosessene og endringene som vi må gjøre. Da må vi faktisk begynne å jobbe på en annerledes måte, og det kan være utfordrende.

Og for de fleste bedrifter så vil det jo være kostnadsbesparende å avvikle stillinger, men det er klart for oss som mennesker så kan det være tungt å la noen gå.

Bransjen vil se annerledes ut om en del år. Og det er ikke fordi vi skal ha masse droner og roboter rundt på byggeplassen, det er ikke så sikkert at det vil være så mye av, men måten vi jobber på vil være annerledes i fremtiden, enn den er i dag. Men det vil ta tid å endre næringen. Og kanskje må det et generasjonsskifte til.

Eierskap og ansvar

– Og så tror jeg det som er helt kritisk for å få til en endring i en bedrift det er at ledelsen tar eierskap og ansvar for den endringen, sier Hansen, som tror lite vil skje om man legger digitaliseringsansvaret i avdelingene i større bedrifter på grunn av frykt for nedbemanning.

– Så det viktigste er nok rett og slett lederansvaret. Her må toppledelsen sette digitalisering på agendaen. Og de må få IT-direktører opp i toppledelsen, understreker han.

Prosessen kan gå over flere år, så i bedrifter med korte tidshorisonter bør bedriftseiere også ta ansvar.

Hvilken betydning har digitalisering for bærekraft?

– Jeg vil si at digitalisering er helt nødvendig for bærekraft, svarer Hansen.

– Og da kommer vi inn på det hvor et bygg kan være en materialbank. Men når vi da skal bygge nye bygg så er vi jo avhengig av å vite hvor alle produktene er hen. Og da må vi digitalisere oss. Og det vi da må gjøre er at vi må ha maskinlesbare produktdata, slår han fast.

– Det beste du kan gjøre å la være å bruke mer materialer enn nødvendig, fortsetter han, og digitalisering kan gi bedre oversikt over hvor man kan spare.

Digitalisering er også viktig for å redusere mengden feil og gi mer presise operasjoner på byggeplass. Videre kan transport og logistikk effektiviseres, som igjen er bra for miljøet.

– Det handler rett og slett om at ting blir mer effektivisert. Og det reduserer mengden utslipp, vi får færre feilbestillinger, vi får færre kranløft, vi ødelegger mindre materialer. Og vi tjener også mer penger. Så jeg tenker at det er litt sånn vinn – vinn – vinn situasjon.

Informasjon må deles

Hvor er det næringen sliter når det kommer til innovasjon og digitalisering?

– Hvis vi skal klare å lykkes med å endre og digitalisere endringen, så er vi nødt til å ha en større delingskultur. Vi kan ikke ha det sånn at skattemidlene våre går inn i selskaper og fører til verdiskapning i de enkelte selskapene. Vi må sørge for at verdiskapingen havner i bransjen som helhet.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

Der skulle jeg ønske at myndighetene kanskje endret litt på støtteordninger som stimulerer innovasjon i næringen og rett og slett stiller krav til at den informasjonen skal deles.

For å digitalisere næringen så er det veldig mange aktører som skal være med på den prosessen. Og det er klart at i en liten bedrift som består av kanskje to ansatte, så er det vanskelig å sette av tid til å digitalisere, så der må også samfunnet komme inn og rett og slett bistå.

Hvor viktig har Digitalt veikart vært?

– Der klarte de å samle veldig store deler av næringen og å identifisere utfordringer og problemer i forhold til digitalisering, svarer Hansen.

– I etterkant av dette arbeidet oppdaget man at ledelsesforankring er utrolig viktig. Så i Digitalt veikart 2.0 så forsøkte man å ta tak i det og gi noen gode verktøy for ledere, forteller han.

Arbeidet ledet også til opprettelse av et samordningsråd for digitalisering av BAE-næringen.

– Akkurat som vi har en rekke ulike infrastrukturer for å få samfunnet til å fungere, så trenger vi også å etablere infrastruktur for å få digitalisering til å fungere.

Må tilpasse data

Noen tanker om utviklingen videre?

– Til nå har BIM handlet mye om det visuelle, nå begynner vi å få prosjekter der det bygges direkte fra modellen – eller den digitale tvillingen om du vil. Men det er jo informasjonen i denne modellen som er viktig. Når vi fremover begynner å berike den modellen med informasjon – digitale data – da begynner det å skje spennende ting. Da kan vi sette kunstig intelligens på det, for eksempel, og få en automatisk planlegging av fremdriften.

BIM er jo ikke noe nytt i bransjen, egentlig, det har jo eksistert i mange år, men det er egentlig nå som vi begynner å få stor datakraft at dette begynner å få fart, sier Hansen.

– Det kommer så mye teknologi nå. Og det henger rett og slett sammen med det at teknologien har nå fått så stor kraft at vi kan begynne å gjøre helt andre ting enn det vi kunne gjøre for få år tilbake.

Og igjen så er jo teknologi bare et verktøy for å kunne oppnå noe annet. Så 5G vil selvfølgelig kunne hjelpe bransjen på mange måter, du kan flytte på større mengder data, men jeg tror det som er viktig da, når man tenker på digitalisering, det handler om å tilpasse dataene. Det er ikke sånn at enhver aktør i bransjen trenger absolutt alle dataene som finnes i en digital tvilling.

Nå som det oppstår mere data så ser vi også at det er behov for å standardisere denne datautvekslingen og bestemme hvilken type informasjon skal sendes mellom hvilke ledd i verdikjeden.

Og dette med åpne standarder er veldig viktig, understreker han, slike at ulike typer programvare kan snakke sammen.

Mangler håndverkerne

Hvordan kan bruk av BIM og andre digitale verktøy gi verdi for bransjen?

– Jeg tenker at effektivisering, bærekraft og økt bunnlinje er gode begrunnelser for å digitalisere seg. Men for at du skal kunne forbedre dine prosesser, så er du avhengig av de rundt deg.

Så det betyr jo at vi må samarbeide, og vi må være villig til å dele med kundene våre og leverandørene våre for at vi skal kunne jobbe mest mulig effektivt. Så her handler det ikke bare om hver enkelt aktør men det handler om hele økosystemet, egentlig.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

De vi mangler er håndverkerne, forteller Hansen.

– Derfor er det også veldig viktig at vi får de med på utvikling av alle disse standardene og programvarene og alt vi trenger for å få digitalisert næringen. Og i dag så er de dessverre litt på utsiden. Men de må med. Og der igjen må vi kanskje komme inn med støtteordninger. Vi må på en eller annen måte få den bransjen med på dette, på den reisen.

I fremtiden så vil de som overlever i byggebransjen være de som har digitalisert seg, mener han, med mindre man leverer et veldig spesialisert håndverk.

Stor gevinst for byggeier

Noen betraktninger til slutt?

– Ut fra et bærekraftperspektiv kan vi ikke fortsette sånn som vi gjør i dag, å rive bygg og bygge på nytt igjen. Vi er nødt til å ta vare på den bygningsmassen vi har. Det vil si at byggeierne som skal drifte disse byggene må kunne tilrettelegge dem for fremtidig teknologi, de blir veldig viktig i denne sammenhengen, og de må stille noen krav til den informasjonen de får overlevert.

Et bygg som har digitale data godt dokumentert burde i utgangspunktet være mere verdt enn et bygg som ikke har det. Men sånn er det dessverre ikke i dag, konstaterer Hansen, som tror den store digitaliseringsgevinsten vil hentes ut av byggeier.

– Jeg synes jo selv at jeg har en av de mest spennende jobbene i næringen, sier Hansen, som brenner for effektivisering av næringen gjennom digitalisering.

– Men jeg må si det at det er kanskje ikke alt som skal digitaliseres. Det som er viktig er å digitalisere de stedene hvor du som bedrift har en effekt.

De siste årene har han også blitt mer oppmerksom på menneskene og endringene og hvordan de påvirker oss mennesker.

– Og jeg er veldig ydmyk overfor at jeg har fått den muligheten til å få jobbe med dette.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring