Rådgiver/Seniorrådgiver BREEM-NOR

Email
Kopier link
Del med

Miljø, klima og bærekraft er en viktig premissgiver for Skanskas prosjekter. For å utvikle oss og møte den stadig økende etterspørselen trenger vi flere rådgivere som vil mer, og kan hjelpe oss med å flytte grensene for hva vi kan få til i våre byggeprosjekter.

Vi har lang erfaring med BREEAM-NOR sertifisering av alt fra til boligprosjekter til nærings- og kombinasjonsbygg. I tillegg jobber avdelingen med WELL-sertifisering av inneklima og BREEAM Infrastructure sertifisering av anleggsprosjekter. Vårt sertifiseringsarbeid starter med en tidlig involvering, som gir oss svært god mulighet til å bidra til å finne de beste energi-, miljø- og bærekraftløsningene i prosjektene for kunden. Samtidig følger vi prosjektene helt til ferdigstillelse og våre rådgivere er derfor også verdifulle samarbeidsparter for entreprenøren under produksjon og ferdigstillelse.

Skanska Teknikk er Skanskas interne prosjekterings- og rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

Avdeling Miljø og klima består av 18 ansatte som jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter. Avdelingen er helt i front innen utvikling av bærekraftige, grønne løsninger – som også skal være robuste for dagens og morgendagens klima. Vi er fremoverlente, og jobber hele tiden for å realisere pilotprosjekter på miljø med gode helhetsløsninger som kan stimulere og motivere for stadig mer grønn utvikling og innovasjon i bransjen. Utover sertifisering, har vi også rådgivere med kompetanse innenfor klima og materialer, med et stort fokus på klimagassbudsjetter, reduksjon, materialrådgivning og ombruk.

Avdelingen rådgir både bygg- og anleggsprosjekter innenfor BREEAM (Infra og NOR), LCA/klimagassreduksjon og materialrådgiving. I tillegg bidrar vi i konsernets faglige og strategiske utvikling, samt at vi er involvert i FoU, både i eget hus og i samarbeid med andre. Vi arbeider tett med egne energi- og bygningsfysikkrådgivere, og sammen med prosjektene, for å bidra til at vi som entreprenør, byggherre og utvikler møter samfunnets behov og Skanska sine kunders mål om en bærekraftig utvikling.

Les mer om hvordan vi jobber i Skanska Teknikk her.

Hos oss får du muligheten til å jobbe med:

 • Deltagelse i prosjektutvikling og tilbudsarbeid i prosjekter for Skanska
 • Hovedansvar for oppfølging, gjennomføring og dokumentasjon av BREEAM-NOR som AP i Skanskas byggeprosjekter
 • BREEAM-NOR revisor i dersom du ønsker det
 • Sentral rolle i utviklingen av nye prosjekter med høye ambisjoner innen energi og miljø i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere
 • Delta i bransjefora for å bidra med å belyse utfordringer samt utvikle felles beregningsmetodikk/rammeverk
 • Være et bindeledd mellom ulike forretningsområder i Skanska konsernet ved å:
  • Lede eller bistå inn i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)
  • Formidle kunnskap og erfaring på tvers av prosjektfaser, prosjekter og forretningsområder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, masternivå.
 • Minimum 5 års erfaring med BREEAM-NOR
 • God forståelse for et prosjekts ulike faser, samarbeids- og kontraktsformer og roller.

Komplementære kvalifikasjoner

Dersom du har kompetanse på ett eller flere tilstøtende områder kan det være mulig og ønskelig å kombinere med denne stillingen:

 • Svanemerking eller andre sertifiseringsordninger for bygg
 • LCA/klimaberegninger og materialrådgivning
 • Miljøkartlegging
 • Ombruk
 • Sirkulærøkonomi
 • Energibruk i bygg

Vi tror du er:

 • Oppriktig miljøengasjert
 • Har gode evner til å sette seg inn i andres fagområder for å redefinere problemstillinger og åpne for alternative løsninger
 • Flink til å kunne foreta prioritering av ulike hensyn i en totalvurdering
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Har gode evner til å jobbe både selvstendig og strukturert samt integrert i et team
 • Engasjerende, og ønsker å utvikle både deg selv, teamet og Skanska Norge videre

Det vi kan tilby deg er:

 • Trivelige og engasjerte kollegaer i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Skanska har stadig økende mengde av sine oppdrag i samspill. Dette er en viktig fase og både vi og stadig flere byggherrer ser at denne fasen egner seg godt for å sikre prosjektets ambisjoner og derfor en fase der vi kan utgjøre en forskjell
 • Spennende utfordringer i noen av verdens mest ambisiøse foregangsprosjekter innen bærekraft. Store muligheter for personlig utvikling, med mulighet til å være med å utvikle fagmiljøet innen et viktig og spennende fagfelt med stort vekstpotensial
 • Som internrådgiver hos en entreprenør og utvikler får man en unik mulighet for tett kontakt med våre byggeplasser, underentreprenører og leverandører. Dette gir svært gode påvirkningsmuligheter og rask erfaringsutvikling på hva som er de beste helhetsløsningene. Videre kommer man tett på beslutningstakere, og blir involvert tidlig i prosjekter.
 • Konkurransedyktige betingelser, flexitid og mulighet til å variere mellom hjemmekontor, prosjektkontor og arbeid på vårt hovedkontor. Gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Stillingen rapporterer til avdelingssjef Miljø og klima.
Kontorsted vil være på vårt hovedkontor i Lakkegata 53 i Oslo sentrum, men noe reising må påregnes.

Kontaktinfo:

Lars Clausen, tlf 928 51 552 – Avdelingssjef
Renate Karlsnes Skilnand, tlf 930 50 038 - HR