Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Publisert: 18.04.2024 

Utflating på lavt nivå – boligfinansieringen må styrkes

– Tallene for nyboligmarkedet første kvartal 2024 viser en utflating av salg og igangsetting på et nivå som er halvparten av boligbehovet. Boligmarkedet er ikke friskmeldt. Det er fortsatt et krevende marked, og den historisk lave boligbyggingen får store konsekvenser som rammer mange, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim.

– Boligmeldingen behandles nå i Stortinget. Vi forventer en bred samling om kraftfulle og raske tiltak for å få fart på boligforsyningen, påpeker Hiim. Boligfinansieringen må styrkes. Vi må endre utlånsforskriften, og Husbanken er nå tom for penger og må tilføres nye utlånsrammer for boligkvalitet.

Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i mars 2024 er 14 prosent under mars 2023.
 • Solgte nye boliger første kvartal er 3 377 boenheter, det er 3 prosent under tilsvarende periode året før.Salget pr boligtyper viser at eneboliger er 23 prosent under, småhus er 38 prosent over og leiligheter er
  6 prosent under tilsvarende periode året før. Det er solgt 750 eneboliger, 827 småhus og 1 801 leiligheter første kvartal.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 13 058 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 515 boenheter, som er 18 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 207 boenheter, som er 5 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 6 336 boenheter, som er 29 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsetting av nye boliger i mars 2024 er 61 prosent over mars 2023.
 • Igangsatte nye boliger første kvartal er 2 526 boenheter, det er 4 prosent over tilsvarende periode året før. Igangsettingen pr. boligtype viser at eneboliger er 32 prosent under, småhus er 50 prosent over og leiligheter er 17 prosent over tilsvarende periode året før. Det er igangsatt 632 eneboliger, 673 småhus og 1 222 leiligheter første kvartal.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 14 065 boenheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 3 908 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 404 boenheter, som er 7 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 6 752 boenheter, som er 42 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

 • Solgte nye fritidsboliger første kvartal er 441 enheter, som er 16 prosent over tilsvarende periode året før.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 860 enheter, som er 24 prosent under forrigetolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger første kvartal er 354 enheter, det er 56 prosent under tilsvarende periode åretfør.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 541 enheter, som er 45 prosent underforrige tolvmånedersperiode.

 

Presentasjon nyboligtall første kvartal og mars. 

Geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger første kvartal 2024.

Email
Kopier link
Del med

JOBB

Se alle ledige stillinger her

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

 

Presentasjon nyboligtall første kvartal og mars. 

Geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger første kvartal 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring