Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen/NBBL
Publisert: 19.03.2024 

Det blir vanskeligere å bli boligeier i Norge

For åttende året på rad er Oslo kommunen det er desidert vanskeligst å komme seg inn på boligmarkedet i, viser Førstehjemindeksen til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). I 2023 hadde single førstegangskjøpere i Norge i gjennomsnitt råd til 14,2 prosent av boligene – i Oslo kun 3,1 prosent.

Det blir vanskeligere å bli boligeier i Norge, og verst er det i Oslo. Problemet sprer seg også tydelig over bygrensa: En singel førstegangskjøper i Bærum kunne kjøpe 3,4 prosent av de solgte boligene i 2023, mens kjøpekraften i Lørenskog og Asker er 5 prosent, viser Førstehjemindeksen. Tallene gjelder dem som klarer egenkapitalkravet og får boliglån.

– Nå er det ikke lenger slik at en som jobber i Oslo, men ikke får kjøpt bolig der, nødvendigvis kan bosette seg i en nabokommune og pendle. Det er knapt nok muligheter for en singel førstegangskjøper der. Boligpolitikken kan ikke forutsette at alle har en «foreldrebank» som kan bidra, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Leieprisene hadde en historisk stigning i 2023, og dette påvirker sjansene for å bli boligeier:

– Også i kommuner der 15 prosent av omsatte boliger er innenfor budsjettet til førstegangskjøperne, vil mange ufrivillig forbli leietakere i et stadig dyrere leiemarked og ha dårlige utsikter til å spare opp til egenkapitalkravet og egen bolig. Vi har en boligpolitikk for de få, ikke for de mange, sier han.

Mener regjeringen ikke leverer

På landsbasis økte førstehjemkjøpernes kjøpekraft noe fra 2022 til 2023, men trenden over tid er at boligmarkedet snevrer seg inn for single som står utenfor boligmarkedet og vil kjøpe seg inn. I gjennomsnitt hadde førstegangskjøperne råd til 38,8 prosent av boligene i 2010, og nå er andelen 14,2 prosent.

– Det blir rett og slett bygget for få nye boliger, og vi blir bare flere mennesker. Da blir også bruktboliger, som førstegangskjøpere stort sett kjøper, et knapphetsgode som blir uforholdsmessig dyre. Nå leverte regjeringen en boligmelding sist uke, og deres svar på hvordan de skal stagge prisveksten og få opp byggetempoet, er dessverre ikke nok i pressområdene. Vi trenger en kraftfull boligpolitikk i byene, sier Fredriksen.

Størst boligbudsjett i Bærum

Gjennomsnittlig boligbudsjett for en førstegangskjøper var 2,8 millioner i 2023, mens førstehjemkjøperen i Bærum har det største boligbudsjettet: 3,4 millioner kroner. Deretter følger Oslo med 3,2 millioner. I motsatt ende finner vi Arendal, Notodden og Steinkjer, hvor de lokale single førstehjemkjøperne har et typisk budsjett på om lag 2,2 millioner kroner.

– Et kjøpsbudsjett på 3,2 millioner, som i Oslo, innebærer at vedkommende må ha i overkant av 400 000 kroner i egenkapital. Dette er en streng forutsetning, og egenkapitalkravet gjør inngangen til boligmarkedet vanskelig for mange, sier NBBLs sjeføkonom Hilde Midsem.

Oversikt over utviklingen i 24 større kommuner

Kommune 2010 2021 2022 2023
1 Skien 63 % 54,0 % 43,9 % 45,9 %
2 Ålesund 51 % 41,6 % 30,3 % 28,6 %
3 Larvik 48 % 37,9 % 30,6 % 28,3 %
4 Arendal 35 % 49,2 % 29,7 % 24,1 %
5 Sarpsborg 60 % 34,6 % 19,2 % 23,5 %
6 Tønsberg 43 % 28,3 % 20,8 % 20,9 %
7 Stavanger 32 % 28,4 % 21,7 % 19,2 %
8 Sandefjord 46 % 25,7 % 14,5 % 19,0 %
9 Sandnes 23 % 34,6 % 22,4 % 15,4 %
10 Kristiansand 28 % 31,9 % 16,5 % 14,6 %
11 Bergen 32 % 21,2 % 13,5 % 14,6 %
12 Drammen 57 % 20,5 % 11,0 % 14,2 %
13 Bodø 38 % 12,8 % 6,7 % 12,1 %
14 Moss 39 % 19,8 % 10,0 % 10,4 %
15 Fredrikstad 51 % 16,0 % 7,8 % 10,4 %
16 Lillehammer 27 % 13,5 % 8,7 % 10,2 %
17 Trondheim 25 % 13,8 % 8,8 % 9,9 %
18 Alta 26 % 13,8 % 12,8 % 9,8 %
19 Lillestrøm 42 % 11 % 5,5 % 7,1 %
20 Tromsø 23,6 % 8,1 % 5,9 % 5,1 %
21 Asker 31 % 2,7 % 3,0 % 5,0 %
22 Lørenskog 27 % 5,8 % 3,1 % 5,0 %
23 Bærum 24 % 3,0 % 2,7 % 3,4 %
24 Oslo 38,8 % 2,4 % 2,1 % 3,1 %
Fakta om Førstehjemindeksen:

Samfunnsøkonomisk Analyse har på vegne av NBBL analysert i underkant av en million boligsalg i 43 kommuner i perioden 2003–2023 og beregnet kjøpekraften for typiske førstegangskjøpere, kalt Førstehjemindeksen. 73 813 boligsalg er analysert i 43 norske kommuner i 2023. Førstehjemindeksen viser andelen boliger en typisk førstegangskjøper ville ha råd til i sin kommune, altså hvor tilgjengelig boligmarkedet er for dem som vil etablere seg.  Kjøpekraften i boligmarkedet baserer seg på faktorer som inntekt, rente, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet og utgifter til øvrig gjeld og kostnader.

Ønsker du utdypende tall for din kommune?

www.nbbl.no/forstehjemindeksen har oversikt over hvor mye førstehjemskjøperne brukte på sin første bolig, antall boligsalg, medianpris for solgte boliger og utvikling over tid.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring