SENIOR PROSJEKTLEDER BYGGHERRERÅDGIVNING

Email
Kopier link
Del med

Vil du være med som en pådriver innen bærekraftige løsninger og lede komplekse tverrfaglige byggeprosjekter? Er du opptatt av å være en god rådgiver for våre byggherrer? Bli med å utvikle vår nye seksjon for byggherrerådgivning i COWI!

COWI samarbeider tett med byggherrer og eiere som en strategisk partner gjennom alle faser i deres prosjekt- og virksomhetsstyring og er en dyktig «trusted advisor». Med noen av landets mest prestisjefylte byggeprosjekter har COWI en markedsledende posisjon innen planlegging og prosjektering av store byutviklingsprosjekter, viktige formålsbygg og flyplasser.

Vi bistår offentlige og private byggherrer i prosjekter av variert størrelse med solid, faglig rådgivning innen prosjektledelse, og søker nå en dyktig, engasjert og erfaren prosjektleder. Du vil få store påvirkningsmuligheter i utviklingen av tjenestene i seksjonen, og vil få en sentral rolle med å sikre at våre prosjekter gjennomføres innenfor avtalt budsjett, tidsramme og kvalitetskrav.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta rollen som Byggherrens prosjektleder
 • Ansvar for organisering og behovskartlegging av prosjekter i tett dialog med byggherren
 • Planlegge samt lede og gjennomføre prosjekter i ulike faser, inkludert konseptvalgutredning, reguleringsprosesser, kontraktsoppfølging, valg av entrepriseform, risikostyring, fremdriftsplanlegging, økonomi- og prosjektstyring
 • Utvikle rådgivningstjenester innen prosjektledelse til beste for våre kunder og gjennom kunnskapsdeling forbedre interne rutiner og prosesser
 • Ivareta et sterkt samarbeid og effektiv kommunikasjon med byggherrer, entreprenører, underleverandører og andre interessenter
 • Bidra aktivt i vårt kunde-, markeds- og tilbudsarbeid og kvalitetssikre at alle forhold til offentlige myndigheter blir ivaretatt

Din kompetanse. Vårt team. Sammen former vi fremtiden.
Vi ser etter deg - en erfaren prosjektleder med et godt etablert nettverk i bransjen som kan bidra til vår videre vekst og posisjon. Du er en positiv og dedikert lagspiller som inspirerer og leder team/prosjekter på en trygg og inkluderende måte. Du evner å organisere og følge opp med nødvendig kompetanse og prosesser for å levere god rådgivning. Riktig kandidat har et kommersielt mindset og gode relasjonsbyggende egenskaper, både internt i COWI og eksternt mot kunder.

I tillegg har du:

 • Relevant høyere utdanning (universitets - eller høyskoleutdanning) på minimum Bachelor-nivå.
 • 10-20 års erfaring som prosjektleder, gjerne fra større prosjekter innen offentlig sektor
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring, utvikling og innføring av rammeverk og metode for prosjektstyring i henhold til smidig prosjektmetodikk
 • Kunnskap om / erfaring fra flere typer prosjektmetodikk

COWI har kunder og prosjekter som kan kreve sikkerhetsklarering på ulike nivåer. Det kan derfor være krav om sikkerhetsklarering i noen prosjekter / stillinger.

Mer enn en arbeidsplass
I COWI jobber vi sammen med kundene våre for å skape en bærekraftig verden som er god å leve i. Det gjør vi ved å bruke både kunnskap og nysgjerrighet, og noen ganger også mot, for å skape løsningene verden trenger i dag for å få en bedre morgendag. Derfor sier vi nei til prosjekter knyttet til fossil energi og har et mål om at 100% av omsetningen vår skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning.

Vi setter pris på mangfold og utviklingsmuligheter og ønsker et miljø der alle føler tilhørighet og har det gøy sammen. Det får frem det beste i deg, både på jobb og hjemme.

Hva kan vi tilby deg?

 • Muligheten til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter i et tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter til egenutvikling gjennom personlig utviklingsplan, COWI Academy og mentorordningen COWI Connect
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • Et aktivt bedriftslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Et eget felleskap kalt «Ung i COWI» for deg under 34 år, hvor det blir arrangert sosiale turer og arrangementer
 • Fleksibel arbeidstid med hjemmekontorordning, fem ukers ferie og fri mellom jul og nyttår
 • Sist, men ikke minst, et godt arbeidsmiljø. Det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som også gjenspeiles i trivsel- og medarbeiderundersøkelser

Har du flere spørsmål?
Hvis du har flere spørsmål om rollen eller hvordan det er å jobbe i COWI, ta gjerne kontakt med Merethe Danielsen på tlf. +47 48 08 00 75, e-post: [email protected].
#LI-Hybrid #LI-BEMH