Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
05.jan.2021

Parallell: Tar Løren til en ny tid

Parallell er det første WELL-presertifiserte kontorbygget i Norge. Det innebærer økt fokus på trivsel og bedre arbeidsmiljø. Denne høsten flytter de første leietakerne inn.

Løren er ikke lenger et et sjarmløst industriområde nordøst i Oslo. Ei heller er Økern lenger et bråkete kryss langs Ringveien, som du tidligere passerte på vei til et annet sted. Området er i ferd med å bli en moderne bydel, som på mange måter allerede har faset inn den nye, grønne hovedstaden – der sykkel og kollektivtrafikk tar større plass på bilens bekostning.

Det nye kontorbygget Parallell er blitt et signalbygg på Løren, mener prosjektdirektør i Skanska, Region Oslo Næring, Petter Hesselroth:

– Det er et signalbygg i området. Dette blir en helt ny bydel. Dette er spennende allerede, men det blir enda bedre. Dessuten er det ikke mange minuttene til sentrum heller, med t-banen.

Bygger en ny bydel

Det 19 000 m2-store kontorbygget sto ferdig før sommeren. Hesselroth er spent på responsen. De spesielle omstendighetene i Covid-året 2020 er én ting, og i tillegg er bygget tilpasset en ny tid, med mindre bilkjøring.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Vi har nettopp fått inn de første leietakerne. Det er ikke langt til sentrum, og vi legger opp til at de fleste kommer til fots, på sykkel, eller via kollektivtrafikk.

Hesselroth er stolt av det de har fått til på Løren.

– Parallell står på den gamle parkeringsplassen til Coop, og fungerer som en støyskjerm mot Ring 3. Videre har vi laget et torg mellom bygget og boligblokkene som ligger bak, til glede for de som bor i området. Vi har også sørget for bedre gangadkomst mot Økern-senteret.

Både logistikk og statiske forhold har vært krevende for Skanska og Region Oslo Næring.

– Parallell er et høyt, slankt bygg, og det har vært krevende å få det til å fungere optimalt. Det har dessuten vært mye byggearbeid i området, med flere anleggsplasser gående samtidig. Trafikken opp Lørenveien har vært enorm. Vi løste det bra, gjennom samarbeid oss entreprenører imellom. Vi fikk få klager på støy, og tar det som et tegn på at dette har gått bra.

Trekker folk til trappene

Prosjektet har fått WELL Core Gold-presertifisering. Det er en standard basert på medisinsk forskning og innebærer en helhetlig tankegang om hvordan mennesker påvirkes av det byggede miljøene de oppholder seg i, sier prosjektsjef Karin Lund i Skanska Commercial Development Norway.

– Målet er å skape arbeidsplasser hvor mennesker trives, har det bra og har forutsetningene for å yte sitt beste. Det handler eksempelvis om at trappen er innbydende, godt med dagslys og om å ta naturelementer som planter inn i bygget, forklarer Lund.

– Vi har lagt opp til kunstopplevelser i trappene, legger Hesselroth til.

– I utgangspunktet var det Breeam-sertifisering som lå til grunn. Mye er likt, men vi tar det litt lenger når det gjelder hensyn og tilrettelegging for brukere av bygget. Det har altså vært helt avgjørende å få prosjektert inn gode løsninger, uten at det har kostet så veldig mye ekstra.

Slår et slag for trappene

Arkitektkontoret Arcasa har gjort reguleringen på hele området opp til Lørenvangen, forteller partner og prosjekteier hos Arcasa, Anne Cathrine Lund. Videre har de gjennomført første trinn i den boligutbyggingen i området, samt bistått i gjennomføringen av Parallell-byggingen.

– WELL er ikke sertifisert i Norge tidligere. Det påvirker også konseptet og byggeprosessen. Det er for eksempel vindu fra gulv til tak, det er når det gjelder dagslys ingen «røde soner» i planen. Videre for det vært viktig for oss å legge til rette for gode adgangsmuligheter or fysiske utfordringer, gjennom blant annet gode trappeløp.

– Det har vært morsomt å jobbe med hovedinngang og trappene. Det er gøy å få folk til å bruke trapp i stedet for heis. Du kommer inn i et stort, åpent rom som er veldig innbydende. Vi har lagt vekt på at trappen skal synes. Det er for eksempel ikke dører fra resepsjonen og inn i trapperommet, slik det har vært vanlig. Dørene går inn til heisen, sier Lund.

Mykere preg

– Fasadene på bygget er også veldig spennende. Vi har skapt fantastiske skyggevirkninger og endring av kvaliteter ut fra lysstyrken. Fargekombinasjonene, spillet i de forskjellige nyansene, samt glass fra gulv til tak og vinduer som gir skyggevirkninger, gir et veldig spennende uttrykk i en ellers ganske grå masse av bygg rundt.

– Videre har vi jobbet med utformingen: Fine rekkverk, en trapp som er god å gå i. Vi har brukt gode materialer og unngått et hvitt, kaldt lys der. Dette er viktig for å få folk i aktivitet. Vi tror folk har det bedre, dersom de beveger seg mer, også når de er på jobb.

 – Løren-området har vært i en rivende utvikling de siste årene. Det er skapt et belte av både næringsbygg og boliger. Området er derfor blitt veldig mye mykere enn det industrielle preget som var der før. Hele området har fått en ny karakter, forteller Lund hos Arcasa.

– Vi har jobbet med å øke antall etasjer i Parallell-bygget fra 12 til 16 etasjer, slik at Økern torg ikke lenger er så dominerende som det har vært i området.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring