Foto: Astrid Walle
Publisert: 06.05.2022 

Toppledere samlet for å styrke bransjens konkurransekraft

Bærekraft og digitalisering stod på agendaen da Construction City Cluster samlet over 50 toppledere til møte om bransjens konkurransekraft.

– Byggebransjen er fragmentert og står overfor enorme bærekraftutfordringer. Om vi skal lykkes i fremtiden må vi samarbeide. Det er derfor vi har samlet klyngens toppledere her i dag, sier CEO i Construction City Cluster, Naomi Ichihara Røkkum.

Construction City Cluster er en næringsklynge som samler over 100 virksomheter fra hele verdikjeden i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, og er en samarbeidsarena for å dele kunnskap og skape felles innovasjonsprosjekter.

På toppledersamlingen var det ledere fra store etablerte selskaper til lovende oppstartselskaper og akademia. Samarbeidet mellom aktører fra ulike deler av verdikjeden blir avgjørende i jakten på nye konkurransefortrinn, tror Røkkum.

– Ingen klarer å omstille seg alene. Startups, akademia og store bransjeaktører må trekke i samme retning. Det er dette samspillet vi jobber med i Construction City Cluster, legger hun til.

Utfordret dagens silotenkning

Lars Christian Fredenlund, CEO i Cobuilder var blant deltakerne som utfordret bransjen:

– Skal vi få til sirkulære løsninger og kutte utslipp, må vi digitalisere på en mye mer gjennomgripende måte enn vi gjør i dag. Skal vi skape internasjonal konkurransekraft kreves det at vi finner nye forretningsmodeller basert på digital samhandling mellom aktørene, sa han.

Fagskolen Oslo utviklet nylig det grønne bransjestudiet «Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap» gjennom et samarbeid i Construction City, trakk fram nødvendigheten av et tettere samarbeid mellom utdanningssektoren og bransjen.

– Fremtidsrettet kompetanse er nøkkelen for å lykkes med bærekraft og digitalisering, og gjennom klyngesamarbeid ser vi at vi får større fart på arbeidet, sa Anne Kristine Eggen Lervik, Fagskolens leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon.

Lars Erik Lund fra Veidekke understreket på sin side at bransjen må slutte med nullsumtenkning:

– Vi er altfor opptatt av å kjempe om kakestykker. Det som virkelig vil sette fart på det grønne skiftet er å gjøre kaken større sammen.

Om en virkelig skal sette fart mot en mer grønn og effektiv fremtid, må både aktører og bygg bli bedre på datadeling. Det var et sentralt poeng fra Ciscos side, som fremholdt at nettverk er selve nerven i fremtidens byggebransje.

– Vi må ikke se på dette som annerledestingen. Nettverket er nå like essensielt som strøm, og må etableres samtidig som byggegrop og ivaretas sømløst over i og gjennom driftsfase, sa Bjørn Andreas Wentzel, forretningsarkitekt i Cisco.

Construction City Clusters toppledersamling er en årlig begivenhet for topplederne i klyngen, og en unik møteplass hvor hele verdikjeden møtes for å drøfte de mest sentrale bransjeutfordringene.

Fakta om Construction City Cluster :

Næringsklyngen Construction City Cluster ble etablert i 2018, etter et initiativ fra OBOS, AF Gruppen og Betonmast. Klyngen består i dag av over 100 virksomheter, som i fellesskap arbeider for innovative og bærekraftige løsninger i bygg, anlegg- og eiendomsbransjen. Klyngen omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører, og er stedet aktører møtes for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens samlede konkurransekraft.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring