Mattak bidrar med matfaglig kompetanse i prosjektene via partner og kokk, Christopher Haatuft (t.v.).
Publisert: 14.feb.2022 

Mattak AS har inngått samarbeid med Green House AS

Mattak AS har nå inngått samarbeid med Green House AS og er en del av deres faste rådgivere.

– For oss i Mattak er det veldig inspirerende og motiverende at vi blir invitert inn slike solide konstellasjoner som Green house, sier Sigurd Boasson.

Mattak jobber for tiden med flere prosjekter i ulike faser og har god kapasitet til videre vekst. Blant tidligfaseprosjekter, jobbes det med et transformasjonsprosjekt i Bergen sentrum for DNB Næringseiendom, Sundt-bygget. Mattak inngår i prosjekteringsgruppen sammen med KCO AS, som står for prosjektledelse og prosjektadministrasjon.

– Profilen til Green House, som tilbyr en rådgivningstjeneste for bærekraftige løsninger i byggeprosjekter, passer oss godt, sier daglig leder i Mattak AS, Sigurd Boasson.

Visjonen til Green House er å kunne vise byggherre og entreprenør hvilke muligheter som finnes og hvordan det i byggeprosjekter er mulig å redusere klimagassutslipp, materialbruk og naturinngrep uten at det går på bekostning av funksjonskrav.

– Green House sitt overordnede fokus på økt bruk av tre, sirkulæritet og hybridløsninger i tidligfase-prosjekter, sammenfaller svært godt med vårt satsingsområdet, sier Sigurd.

Mattak har svært god erfaring med å komme tidlig inn i prosjekter, både transformasjonsprosjekter og nybygg. Ved tidlig involvering og kontinuerlig utvikling sammen med våre kunder prosjekterer og bygger vi gode grønne tak både med sosiale soner, matproduksjon, godt biologisk innhold og gode økosystemtjenester.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur