Foto: Katepal AS
Emner
Publisert
29.jun.2021

Tak av gummiasfalt er nå miljøvennlig – furuolje og resirkulerte PET-flasker benyttes som råmateriale

Katepal AS er de første til å lansere takmaterialer av gummiasfalt (bitumentätskikt) som tildels er laget av fornybare og resirkulerte råmaterialer på det norske markedet, under produktnavnet Katepal Green. Gummiasfalt for tak (bitumentätskikt) er det sentrale takmaterialet for store bygninger som industribygg og supermarkeder. På tak med Katepal Green er tildels bitumen av fossil opprinnelse erstattet med furuolje.

– Dessuten benyttes resirkulerte PET-flasker i stammen i takmaterialet", forteller Lasse Rajala, som er produktsjef hos Katepal Oy.

Katepal er den største produsenten av takmembraner med gummiasfalt i de nordiske landene. I 2020 ble omlag 6 millioner kvadratmeter med takmaterialer, laget av Katepal, installert i Skandinavia. Firmaets utfordringer forbundet med utviklingen av produktfamilien Katepal Green, som startet i 2019, var å finne et biologisk basert råmateriale og en leveringsmetode som egnet seg. Bitumen leveres normalt varmt til produksjonsanlegget, i store tankbiler. Volumet av Katepal Green tak har vært lite under produktutviklingsfasen, så derfor har det blitt benyttet en tønne med furuolje om gangen.

– Vi har bygd en oppvarmet tank som kan motta furuolje fra tanklasten. På den måten har vi allerede forberedt oss på veksten i behovet for Katepal Green produkter – vår produksjon er så effektiv og miljøvennlig som mulig, sier Lasse Rajala, produktsjef hos Katepal.

Det første medlemmene av produktfamilien Katepal Green er takprodukter av gummiasfalt som kan benyttes som belegg til alle taktyper, som for eksempel industrielle bygg og supermarkeder, men også eneboliger. Produktgruppen vil bli utvidet med gjør-det-selv-produkter mot slutten av dette året.

Tak av gummiasfalt installeres hovedsaklig på tak av profesjonelle taktekkere i ulike deler av Norge, men i fremtiden vil også produkter som egner seg for brukere som ikke har dette som sitt yrke være tilgjengelige i byggevarehandelen.

Miljøbelastningen ved tak av gummiasfalt

Katepal utarbeider for tiden produktspesifikke miljødeklarasjoner (EPD). Miljødeklarasjoner for produkter kan benyttes til å sammenligne miljøbelastningen for produkter fra ulike produsenter. Standard miljødeklarasjoner blir verifisert av en tredjepart, som sikrer at de er pålitelige og lar seg sammenligne.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring