Illustrasjon: Icopal
Emner
Publisert
05.feb.2020

Tak som utfører miljøarbeid

Det nye produksjonsanlegget til Mester Grønn utvides med et nytt tilbygg. Et bygg som skal satse på miljø. Et tak med alle de viktige egenskapene for å kunne kalles miljøvennligtak. Mester Grønn blir grønnere.

Asker Entreprenør er entreprenør for prosjektet som blir en grønn kombinasjon av solenergi og tak som renser luften.

– Ettersom vi ønsker en helhetlig miljøprofil på tilbygget, passer et miljøvennlig tak her som hånd i hanske. Når taket i seg selv bidrar til mindre klimagassutlipp, ble Noxite et naturlig valg, sier Rune Skjennum, kalkulasjonsleder i Asker Entreprenør.

Sol, regn og vind er alt som trengs for at den revolusjonerende takløsningen skal bidra til bedre miljø. Skadelige NOx-partikler, omdannes til ufarlig nitrat ved hjelp av solen, og som deretter vaskes vekk av regnet. Denne nyttige miljøjobben varer like effektivt i hele takets levetid.

– Takbelegget er behandlet med teknologi som renser luften ved hjelp av sol, vind og regn. Teknologien sørger for at miljøskadelige NO-partikler blir nøytralisert til ufarlig nitrat, forklarer Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i BMI.

Over 85 prosent av de skadelige NOx-partiklene blir nøytralisert når UV-stråler fra solen treffer taket. De vaskes deretter bort av regn og snø. På denne måten kan Noxite-taket medvirke til å redusere sur nedbør og minimere forekomsten av helseproblemer forårsaket av NOx.

Med miljø på agendaen

Miljøfyrtårn-sertifiserte Mester Grønn har stort fokus på miljø i sin drift. Miljøvennlige løsninger praktiseres, både når det gjelder avfallshåndtering og transport, hvor kun fornybar biodisel benyttes.

– Vi forsøker å opptre miljøvennlig i alt vi gjør, også hva gjelder investeringer i nye byggekonstruksjoner, sier Jon Tore Fuglevik, innkjøper og prosjektleder i Mester Grønn.

Det to etasjes store bygget får totalt 2000 kvadratmeter med Noxite takbelegg. Til våren 2020 planlegges montering av solcellepaneler på takbelegget.

– I første runde vil solenergien dekke omtrent 20 prosent av byggets energibehov, og overskuddet vil gå ut på strømnettet til det lokale e-verket. Deretter er målet å justere opp bruken av fornybar energi, ved å montere solceller også i byggets veggpaneler.

Det at solceller enkelt kan installeres på Noxite takbelegg, har bidratt til at Mester Grønn kan gjøre taket enda grønnere.

– Solenergi i kombinasjon med luftrensing blir så grønt vi kan få det. Et solid og robust tak som samtidig hjelper oss med å redusere vårt karbonfotavtrykk, er for oss en ypperlig løsning, sier Fuglevik.

Tak som renser luften

Omtrent 100 meter fra den trafikkerte E18 ligger det nye tilbygget til Mester Grønn. NOx-partikler kommer hovedsakelig fra forbrenning av drivstoff, som diesel, olje og gass. Takbelegget hjelper med å reduserer luftforurensingen og bidrar til en renere luft . Valg av miljøvennligtak utgjør derfor en stor forskjell.

– Om ett kjøretøy kjører 2000 kilometer på denne E18-strekningen i løpet av et år, blir dette kjøretøyets klimagassutslipp nøytralisert ved hjelp av 50 kvadratmeter med Noxite. I løpet av ett år gjør taket, på 2000 kvadratmeter, dermed opp for i underkant av 100 000 kilometers kjøring av biler og tungtransport som går på diesel, forklarer Fritzsønn.

Administrerende direktør i BMI, Andreas Fritzsønn, mener Mester Grønn og Asker Entreprenør har gjort gode valg.

– At disse aktørene utøver et slikt miljøfokus, er virkelig flott. Med miljøutfordringene vi står ovenfor i dag, håper jeg at flere vil tenke i samme baner, avslutter Fritzsønn.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring