Meny
Stor samfunnsutfordring til Asplan Viaks sommerstudenter

Emner
Byutvikling

Publisert
04.July.2018

Stor samfunnsutfordring til Asplan Viaks sommerstudenter

Fremtidensbygg_Artikkelboks - 300x250Fremtidensbygg_Mobilplattform-480x300.png

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres?

Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

– Det er en utfordrende oppgave vi har gitt årets sommerstudenter. For å løse dette må de utvikle nye metoder og konsepter. Oppgaven fordrer også en tett tverrfaglig tilnærming, det nyeste innen alle fag skal inn i løsningen, så dette er nok en litt annen arbeidsmetodikk enn det de er vant til, sier Håkon Ellingsen, arkitekt og byplanlegger og ansvarlig for studentgruppen.

Svært relevant samfunnsoppgave

Syv av Asplan Viaks om lag tretti sommerstudenter er plukket ut til dette prosjektet. Jo Sjølie fra NTNU er en av disse.

– Det å få relativt frie konseptuelle tøyler på en av Norges mest attraktive tomter, Ullevål sykehus, kan man ikke gjøre noe annet enn å bli gira av. Asplan Viak har vært veldig flinke til å gi oss relevant input fra aktører som jobber med dette daglig, alt fra pilotprosjekter med alternative bokollektiver, Ullevål Sykehus, plusshus til «hands on» teknologi for de eldre, forteller Sjølie.

Han og de andre studentene mener oppgaven peker på et av de store utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden.

– Oppgaven er superrelevant for fremtidens byer. Boligområder som et preventivt virkemiddel for folkehelse vil avlaste behovet for hender i helsetjenesten mye. Arkitektur og byutvikling med større fokus på folkehelse og opplevelse vil kunne utgjøre store forskjeller både for fysisk og psykisk syke. Flere av tiltakene innen helsefremmende arkitektur overlappes også med miljøfremmende arkitektur, mener landskapsstudenten Runar Bakke Smedås.

Spent på sluttresultetet

Oppgaven skal både være stedsspesifikk for Ullevål sykehus, men også ha en generell tilnærming slik at programmet kan overføres til andre deler av landet.

Underveis får studentene diverse miniforedrag fra interne og eksterne rundt aktuelle temaer knyttet til oppgaven, samt veiledning fra Asplan Viaks fagfolk daglig.

– I august skal sluttresultatet presenteres i form av rapport og presentasjon for alle ansatte på Asplan Viaks hovedkontor i Sandvika. Det er første gang vi har gitt studentene en slik konkret og tverrfaglig oppgave, så vi er svært spent på hva de leverer i august, sier Håkon Ellingsen.

Les Også

Konkurrerer om å bygge fremtidens bygg

En tomt i Fossumdumpa på Stovner er med i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. To team kjemper nå om å få utvikle tomten med innovative løsninger. Se forslagene fra finalistene.

Les Også

To team kjemper om å bygge fremtidens bygg på Furuset

En tomt i Bygata på Furuset skal utvikles med innovative løsninger. Prosjektet skal vise vei for fremtidens byutvikling. Se vinnerforslagene.

På Forsiden Nå

Eiendomsbransjen er teknisk konservative

– Eiendom som en aktivaklasse er preget av forholdsvis lav risiko. Av denne grunn har eiendomsbransjen vært trege med å ta i bruk teknologiske nyvinninger, ettersom innovasjon tilfører et risikoelement. Således skiller eiendomsbransjen seg fra entreprisebransjen, hvor bruken av teknologiske nyvinninger drives frem av et sterkt ønske om å øke bransjens forholdsvis lave marginer. Likevel blir entreprisebransjen ofte fremhevet som en bransje som er treg med å ta i bruk ny teknologi.

På Forsiden Nå

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

På Forsiden Nå

Regjeringen digitaliserer bolighandelen

– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har gjort grep for en mer effektiv tinglysing. Kartverket og Altinn har i samarbeid med flere markedsaktører etablert en løsning som i større grad gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

På Forsiden Nå

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden?

FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Nå kommer verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling til Oslo i slutten av mai.

På Forsiden Nå

Man må se på det store bildet

– Det finnes ingen enkle løsninger for å få ned klimagassutslippene i verden. Hverken i Norge eller andre steder sitter man på noen «mirakelkur» som vil fikse det hele. Vi må iverksette en masse enkeltgrep som i sum vil ha den ønskede effekten.