Publisert
28.mai.2018

Vellykket byutviklingsprosjekt i Wien

Rett ved Messe Wien vokser „Viertel Zwei“ frem med utfordrende kontorbygg og grønn infrastruktur. Byen er så heldig stilt at de har et svært attraktivt byutviklingsområde i umiddelbar sentrumsnærhet til disposisjon. Området ved Prater, Wiens mest kjente rekreasjonsområdet, er velsignet med enorme arealer og en ny T-banelinje. Har skal det skapes en bydel for alle […]

Rett ved Messe Wien vokser „Viertel Zwei“ frem med utfordrende kontorbygg og grønn infrastruktur. Byen er så heldig stilt at de har et svært attraktivt byutviklingsområde i umiddelbar sentrumsnærhet til disposisjon.

Området ved Prater, Wiens mest kjente rekreasjonsområdet, er velsignet med enorme arealer og en ny T-banelinje. Har skal det skapes en bydel for alle som ønsker sine barn en oppvekst på landet, mens de allikevel bor i byen og kan gjøre innkjøp rundt hjørnet.

Viertel Zwei er et av de mest vellykkete byutviklingsprosjekter i Østerrike. På et samlet tomteareal på mer enn 120 000 kvm brer Viertel Zwei seg ut mot Prater og Ernst Happel Stadion. Utviklingstomten, som frem til nå har vært bebygd av uformelle småhus, er en del av området der verdensutstillingen ble holdt i 1873, mellom travbanen og de tettbygde boligområdene fra 1960-tallet.

IC Development utvikler her kontor- og forretningsarealer, boliger, studentleiligheter og hotell med tilsammen 320 000 kvm bruttoareal. Allerede i dag bor og arbeider nær 5000 mennesker i området som frem til 2022 vil vokse til en landsby der 10 000 mennesker bor, arbeider og studerer – og gjerne oppholder seg.

Organiske bygningsformer

I den opprinnelige masterplanen til arkitektene Henke og Schreieck var hele Viertel Zwei konsipert som en bygningsfamilie med organisk formete bygg. Konseptet for det nye kvartalet er basert på enkeltstående, konkav-konvekse bygg som knytter seg mot de omliggende grøntområdene.

Den organoide geometrien har man oppnådd gjennom skråstilling og flytting av glassplater, og sammenføyningene er utført med en tetning utviklet spesielt for prosjektet. Etter hvert som man bygget etasje for etasje ble fasadeplatene forskjøvet med en passende delingsrytme Siden bordhjørnene stakk noen millimeter ut fra fasaden, måtte også horisontalsammenføyingene få polygonale mellomrom. Dette har de lykkes med takket være godt samarbeid mellom arkitekter og ærgjerrige byggherrer, som både teknisk og regningssvarende har kunnet sette opp byggene – også for et eksplisitt kommersielt formål.

Sertifikat for helhetlig bærekraft

IC Develpoment satte seg som et viktig mål at Viertel Zwei som første byområde i Østerrike skulle sertifiseres gjennom ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) og med det forplikte seg til omfattende planlegging på alle områder av bærekraft og å gjøre dette kommuniserbart.

«Vår visjon er at våre ideer om å bo, arbeide og leve skal være med å prege bybildet og dermed skape livsrom som begeistrer.»

- Sabine Müller

I rammene av Urban Future Global Conference ble kontorprosjektet Denk Drei belønnet med platinasertifikat.

– IC Development har med de nye prosjektene i Viertel Zwei oppnådd beste mulige sertifisering og må regnes som et forbilde for utviklere i Østerrike, sier Peter Engert, direktør i ÖGNI.

– De har blant annet utført klimatiltak, lagt til rette for økonomiske og fleksible virksomheter i bygget samt for innovative løsninger og bruk av fornybar lokal energi. Samtidig er Viertel Zwei tilgjengelig, innbydende og identitetsskapende. Alle som bor og bruker Viertel Zwei kan føle seg vel og avslappet i dette etter hvert sikre og bilfrie livsrommet, sier Engert.

– For oss er denne sertifiseringen viktig, da vi ønsker at Viertel Zwei skal være et forbilde for byutvikling, sier Sabine Müller, direktør i IC Development.

– Byer påvirker menneskers beteende, hvordan de beveger seg, forholder seg og føler seg. Vår visjon er at våre ideer om å bo, arbeide og leve skal være med å prege bybildet og dermed skape livsrom som begeistrer, sier hun.

Grønt og kreativt

„Energie Krieau“ bruker fornyerbare energikilder som grunnvann, jordvarme og solkraft for produksjon av grønn energi i Viertel Zwei. Kombinasjonen av alle brukernes mangfoldige behov er samlet i et ”grønt energilag”. En sinnrik styring av energiforsyning i tråd med behovene skåner miljøet og reduserer de årlige CO2-utslippene signifikant.
Ingen energi går tapt, men blir lagret for senere behov. Resultatet er at kundene får grønn energi produsert på stedet for varme og kjøling til en fornuftig pris.

Selv om man er et godt dekket med offentlig kommunikasjon kan det av og til være behov for en bil. Bydelen har etablert bildelingsordning og har to moderne, sikre og økologisk bærekraftige BMW i3 elbiler til disposisjon.

På området har de også fått plass til nyksapene virksomheter. Creau står for “kreative ”Au“. Det er et prosjekt i regi av temporærbrukagenturet NEST i samarbeid med USUS e.G. På et område ved travbanen Krieau er det plass både ute og inne for design, musikk, kunst og kulturevenementer. Frem til september 2018 byr den én hektar store tomten på stort konsertmangfold.

Fakta:

På 120 000 m² tomt i Leopoldstadt i Wien utvikler IC Development 320 000 m² bruksflate for kontorer, boliger, studentleiligheter og hotell. Mellom bygningene er det anlagt en 5000 m² stor kunstig sjø. Flere arkitektkontor er med på prosjektet, blant dem Henke und Schreieck (masterplan, Hoch Zwei), Chaix&Morel (Denk Drei), Atelier Thomas Pucher (Rondo) og Martin Kohlbauer (Korso).

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring