Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
01.nov.2021

Ser slutten på timefaktureringen

Nye verktøy tvinger frem en ny byggenæring, mener Knut Ramstad. Bli med på teknologilederens reise inn i fremtiden.

– I dag skjer det så mye at vi må være ydmyke. Fysiker og Nobelprisvinner Richard Feynman sa at «Hvis du tror du forstår kvantemekanikk, forstår du den ikke». Jeg vil påstå at hvis du tror du til fulle forstår teknologiutviklingen, har du ikke forstått den. Det er umulig å ha hele oversikten.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

Knut Ramstad er teknologileder i Nordic — Office of Architecture, med et professorat på NTNU, ved institutt for arkitektur og planlegging. Nordic er et av Nordens største arkitektkontorer, med base i Oslo og kontorer i København og Reykjavik. Ramstad mener vi går fra informasjonsalder til forsterket virkelighet.

– Det kommer en dag hvor vi ikke lenger søker informasjon. Den får du direkte – dersom du ønsker den. På en byggeplass betyr det fravær av overraskelser. De skal ikke forekomme. All tilgjengelig informasjon skal distribueres. Videre kan publikum vite hvordan et nytt bygg vil se ut, der de er, ved hjelp av augmented reality (AR)-skyløsninger.

Lønn som fortjent

– Lavere kostnader og betydelig utvikling i robotikk og sensorteknologi vil gi oss maskiner som utfører arbeid som er risikabelt, tungt eller rutinepreget. For arkitektene betyr dette tettere kontakt med byggeplassen; autonome droner skanner og registrerer avvik fra luft og roboter foretar registrering inne i byggene.

– Utvikling av nye artificial intelligence (AI)-baserte verktøy betyr også at rådgivere må endre deres forretningsmodeller; fra fakturering av medgått tid til honorering av verdiskapning og informasjon levert.

Satser på transparens og begeistring

Samtidig er norske arkitekter, planleggere og rådgivere langt fremme i internasjonal målestokk, ifølge Ramstad.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

– Det er i tverrfaglig samarbeid magien ofte oppstår; vi er så heldige å være er en del av et utrolig vitalt innovasjonssamarbeid med Norconsult, dette er fantastisk inspirerende og verdifullt. I Norden jobber vi aktivt med å involvere og skape begeistring, og dermed godt eierskap. Det gjør vi ved å kommunisere helt åpent. I så måte er verktøy som virtual reality (VR) helt uovertruffent, fordi vi begrenser tolkningsrommet eller abstraksjoner. Slike abstraksjoner medfører feil og misforståelser. Det gir igjen økte kostnader.

– God visualisering gir effektivisering. Det demper også konfliktnivå. Store byutviklingsprosjekter vil forhåpentligvis i fremtiden ha en digital arena, med full transparens. Det vil si at vi har en digital visningsarena, som gir folk mulighet til å la seg omslutte av modellene. Da unngår vi disse teoretiske diskusjonene om skala, siktlinjer og andre ting. Det blir åpenbart for alle hvordan dette blir, og vi får et felles, tverrfaglig samlingspunkt der vi kan diskutere prosjektet.

Ombruk blir viktigere

– Vi ser bygg som har stått i 30 år, hvor folk plukker ned fasadene. Slikt kan vi ikke fortsette med. Telegrafen er et eksempel på vellykket ombruk. Vi samarbeidet med Kima i det prosjektet, og vi har lykkes med å skape topp moderne kontorer i en fantasisk flott bygning. Materialkvaliteten i det originale bygget er fantastisk, og deler av det er også fredet. Nå har bygget en veldig lang levetid foran seg, og det er også så fleksibelt at vi kan ha moderne møterom, auditorier og mye annet i et bygg fra 1924. Dette kommer vi til å se stadig mer av. Vi tar vare på bygg på en helt annen, mer nennsom måte.

Billigere i drift

Rasjonell bygging blir bare viktigere fremover, både med tanke på miljø og kostnader, mener Ramstad. Det gjør at arkitektene fremover i økende grad vil jobbe med komponenter. De tegner altså komponenter med tanke på et helt livsløp.

– Vi må i større grad jobbe med design for produksjonslinjen, og utvikle løsninger for modularisering og prefabrikasjon og i design for produksjon og montasje – i faget kjent som DfMa.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

– Tidligere hadde vi en mester- og svenneløsning. Dette prinsippet viderefører vi med interne, analoge prosesser for erfaringsoverføring. Utover dette kan vi være digitale; i dag kan vi lagre mye annen relevant kunnskap i felles databanker. I tillegg til byggeprosessen, gir dette også store muligheter innen drift og vedlikehold. Industribedrifter som Elkem bruker AR i virtuelle befaringer, ekspertstøtte, fjernsupport og som en neste generasjons kontrollrom. En person med AR-briller er den eneste som trenger å være fysisk til stede på en befaring. BIM-modellen eller andre relevante data vises i sanntid over video. Det gir enorme muligheter og store besparelser.

Tegner med tanke på fremtiden

– Bærekraft må gjennomsyre alt vi gjør, og teknologien må støtte opp under det. Vi har vært gjennom en periode med ”starchitects” og spektakulære prosjekter. Den tiden er heldigvis forbi. Fremover driver vi ressursforvaltning på en helt annen måte. Vi må vise ansvarlighet i bruk av natur- og materialressurser. Det er allerede en helt annen bevissthet rundt disse tingene. Det er byggenæringens store utfordring.

– Om ti år er mange kommuner arealnøytrale, og det er stor oppmerksomhet rundt naturtap. De brutale hytteutbyggingenes tid forbi. Både markedet og myndigheter vil kreve en helt annen steds- og terrengtilpasning. Planleggere og arkitekter vil bruke reality capture i prosessen for å prosjektere infrastruktur og bygningsmasse. Kostnadsnivå på både maskin- og programvare for bakke- og luft-fotogrammetri vil synke betydelig.

– Arkitekten har i dette perspektivet en unik posisjon, for det er ingen andre som forvalter helheten i byggeprosjektet på tilsvarende måte. I Nordic streber vi etter å bygge med høy kvalitet, med tanke på et lengre livsløp. Vi designer med tanke på en fremtidig endring. Tegner vi i dag et kontorbygg, jobber vi inn en fleksibilitet som gjør at bygget kan ha en helt annen bruk, og helt andre brukere, på lengre sikt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Legg igjen en kommentar