Hanne Tangen og Ibrahim Temel i Multiconsult er fornøyde med oppdraget innen kunstig intelligens for Sykehusbygg. Foto: Marte Nordahl/Multiconsult
Publisert: 09.04.2024 

Inngår rammeavtale med Sykehusbygg om verktøy med kunstig intelligens

Sykehusbygg HF og Multiconsult har inngått en rammeavtale om bruk av avanserte analyseverktøy med kunstig intelligens for å sikre god overlevering av dokumentasjon i byggeprosjekter.

– Vi er svært glade for at vi skal bistå sykehusene med å forbedre og styrke arbeidet med å sørge for god dokumentasjon når prosjekter overleveres til byggherren. For oss er det spennende å bruke avansert teknologi for å hjelpe sykehus-Norge med dette, og vi vil kombinere tekniske løsninger med vår omfattende fagkompetanse innen bygg og eiendom, sier Ibrahim Temel, avdelingsleder eiendomsrådgivning i Multiconsult.

Gjennom rammeavtalen skal Multiconsult bistå med å kvalitetssikre krav til videre forvaltning, drift og vedlikehold av sykehusbygg, samt FDV-dokumentasjon fra leverandører, entreprenører og prosjekterende. Gjennom arbeidet er det ønskelig at all slik informasjon om byggene samles i en informasjonsmodell, og at manuelt arbeid blir automatisert. Rammeavtalen strekker seg over en periode frem til 2026, og det foreligger også en opsjon for ytterligere utvidelse av omfanget i kontrakten.

Effektiv verdikjede

Sykehusbygg HF og de fire regionale helseforetakene har en felles målsetning om en effektiv verdikjede fra byggeprosjekt til drift og forvaltning, noe som bidrar til å minimere de totale livsløpskostnadene for eiendom i spesialisthelsetjenesten.

– Denne teknologien vil være et godt tilskudd for å strukturere informasjon fra byggefase til drift og vedlikehold av sykehus, sier sjef for digitalisering i Sykehusbygg HF, Kenth Hårsaker.

Skape merverdi

– Vi er svært fornøyde med å være en av de første aktørene innen rådgivning i bygg- og eiendomsnæringen som har tatt i bruk generativ kunstig intelligens i leveranser til kunden. Kunstig intelligens er med på å gradvis automatisere og forbedre prosessene slik at vi kan skape merverdi for våre kunder, sier Hanne Tangen, direktør for By- og områdeutvikling i Multiconsult.

Multiconsult i Norge har rundt 2700 medarbeidere og tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Innen bygg og eiendom bistår Multiconsult i hele prosessen fra utvikling av prosjekter, til drift og vedlikehold av bygg. Selskapet er involvert i en rekke sykehusoppdrag i Norge.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring