Foto: Pixabay
Publisert: 12.05.2023 

Saksbehandlingstiden for byggesaker går ned

– Jeg er glad for at pilene nå peker nedover for saksbehandlingstiden på byggesaker, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen. Hun viser til at saksbehandlingstiden for byggesaker i Plan- og bygningsetaten har gått jevnt ned siden 2020.

I 2019 begynte pågangen av nye byggesaker å stige til et nivå som gjorde at Plan- og bygningsetaten fikk utfordringer med å håndtere den totale mengden av saker. Sakene ble liggende lenge i kø og vente på å bli behandlet. Det gjorde saksbehandlingen lite effektiv og tidsbruken økte. Derfor ble det startet et forbedringsprosjekt, og gjennom målrettet arbeid har etaten fått god kontroll og nå vises resultatene.

Høsten 2020 innførte etaten nye arbeidsmetoder på byggesak, som raskt ga synlige resultater. Siden 2020 har utviklingen vært positiv:

 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har gått ned.
 • Tiden fra en søknad blir sendt inn til den er fordelt har gått ned.
 • Tiden det tar før en sak får sin første behandling, enten gjennom vedtak eller mangelbrev, har gått ned.
 • Andel saker behandlet innen frist er svært høy – den er nå på over 90 prosent.

– I arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden har jeg vært opptatt av at vår byggesaksbehandling oppfattes som forutsigbar, og at vi har god saksflyt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

– Vi er avhengig av tillit ute blant folk og da er god dialog avgjørende. Kortere saksbehandlingstid for byggesaker er et viktig grunnlag for bedre kommunikasjon med brukerne og for å bygge en større grad av tillit til oss, sier Kielland.

For byggesaker med 12-ukers frist ligger Oslo lavere enn nabokommunene Asker og Bærum, men litt over andre sammenlignbare kommuner. For saker med tre ukers frist ligger Oslo på omtrent samme nivå som andre sammenlignbare kommuner.

– Dette er en utvikling som gleder meg og jeg håper at vi i det videre samarbeidet med søkere kan få saksbehandlingstiden ytterligere ned, sier byråd Marcussen.

Plan- og bygningsetaten har også startet et prosjekt der de, i samarbeid med bransjen, jobber for å få ned saksbehandlingstiden på reguleringsplaner.

Utvikling i saksbehandlingstid for byggesaker:

 • Byggesakene får vedtak eller første mangelbrev tidligere enn før. 2020: 78 dager, 2023 pr april: 45 dager.
 • Byggesakene blir raskere fordelt til saksbehandler enn tidligere. 2020: 67 dager, 2023 pr april: 25 dager.
 • Flere byggesaker med 12-ukersfrist blir nå behandlet innenfor fristen.
  2020: 76 prosent av byggesakene, 2023 per april: 92 prosent av byggesakene med 12-ukers frist.
 • Byggesaker med 3-ukersfrist blir nå behandlet innfor fristen.
  2020: 64 prosent av byggesakene, 2023 per april: 96 prosent av byggesakene med 3-ukers frist
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring