Kjersti Kvalheim Dunham, direktør Bygg og konstruksjon i Norconsult. Foto: Norconsult
Publisert: 07.05.2024 

Norconsult vant rammeavtale med Statsbygg

Statsbygg rangerte Norconsult som den beste tilbyderen i forholdet mellom pris og kvalitet, og har tildelt rådgivningsselskapet en rammeavtale om tilstandsanalyser for teknisk tilstand av bygninger og utendørsarealer.

Den nye rammeavtalen med Statsbygg gjelder i ett år fra dato for signering, men med mulighet for å forlenge denne i inntil fire år.

Totalt seks rådgivere konkurrerte om rammeavtalen, og Statsbygg har inngått kontrakt med to av disse. Statsbygg rangerte Norconsult som den beste tilbyderen i forholdet mellom pris og kvalitet, og rammeavtalen som nå er inngått dekker hele landet.

Viktig kunde

– Vedlikeholdsplanlegging er et svært viktig arbeid for Statsbygg og vi utvikler bedre prosesser og metoder hele tiden for å oppnå verdibevarende vedlikehold. Derfor er det skikkelig kjekt at vi nå har to gode leverandører på tilstandsanalyser som begge er tildelt kontrakt på bakgrunn av kvalitet. Vi i Statsbygg gleder oss til å starte arbeidet sammen med Norconsult og Opak, sier fagdirektør for vedlikehold i Statsbygg, Ståle Helland.

Norconsult skal fremover bistå Statsbygg med å få en oversikt over teknisk tilstand for bygninger og utendørsarealer i eiendomsporteføljen, og i tillegg har Norconsult med Bravida AS som ressurs på elektriske anlegg. De tekniske tilstandsanalysene skal benyttes til å utarbeide portefølje- og vedlikeholdsplaner.

Rammeavtalen gjelder også for eiendommer som vurderes å tas inn i Statsbyggs eiendomsportefølje, skal selges eller for oppdrag hvor Statsbygg er rådgiver for andre statlige aktører.

– Vi tar det som en anerkjennelse av Norconsults leveranser at Statsbygg velger oss i den nye rammeavtalen, og vi ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Statsbygg som leder en rekke av landets største og viktigste byggeprosjekter, sier Kjersti Kvalheim Dunham, direktør Bygg og konstruksjon i Norconsult.

Nasjonalt fagområde

I Norconsult er byggforvaltning et eget nasjonalt fagområde med dedikerte fageksperter, inkludert kompetanse på tilstandsanalyser.

Norconsults medarbeidere jobber tett på offentlige og private byggforvaltere med bistand til å profesjonalisere deres byggforvaltning, utvikle gode bygg med øket verdi, kostnadsoptimalisere prosesser og prosjektere bærekraftige løsninger. Dette omfatter et bredt spekter av tjenester, herunder blant annet tilstandsanalyser, eiendomsledelse/-strategi, FDVU-systemer, bygganalyser, kalkyler og bærekraft/ombruk.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring