MILJØRÅDGIVER

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen Vann og Miljø og bidra til bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter? Har du erfaring med miljøoppfølging og BREEAM, er fremoverlent og god til å bygge relasjoner? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere

BLI EN DEL AV VÅR AVDELING MILJØ i TRONDHEIM
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. Vi har kompetanse i verdensklasse og samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI for å levere morgendagens løsninger for bærekraft og sirkulær økonomi i samfunnsutviklende store og små prosjekter. Hos oss vil du oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både faglig og sosialt. Vi har et raust arbeidsmiljø med fokus på å dele kunnskap og å gjøre hverandre gode. Sammen er vi bransjeledende Miljørådgivning.

COWI vinner stadig prosjekter der vi er miljørådgivere i de mest prestisjefylte prosjektene i landet som Fornebubanen, Regjeringskvartalet og Stavanger sykehus. Vi har prosjekter innenfor flyplassutbygging, skoler, kontor- og næringsbygg, vann- og avløp, bane og vei. Med et stort spenn i prosjekter, både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold, får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

COWIs divisjon for Vann og Miljø har de siste årene hatt stor vekst, og avdeling Miljø består av over 80 dedikerte miljørådgivere som jobber over hele landet. Vi koples inn på mange og svært varierte prosjekter hvor vi bidrar med vår spisskompetanse innen miljø. Seksjonen vår i Trondheim består i dag av 10 medarbeidere med stor bredde i kompetansen innenfor miljøfaget. Vi fokuserer på læring og samarbeid på tvers av kontorsteder og har et sterkt samhold. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt.

DU FÅR EN SENTRAL ROLLE OG MULIGHETEN TIL Å UTVIKLE DIN KOMPETANSE
I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med kollegaer på miljøavdelingen samt kollegaer i andre avdelinger på tvers i COWI. Som miljørådgiver vil tverrfaglig samarbeid være en del av hverdagen.

 • Du vil utføre og bygges opp på følgende arbeidsoppgaver:
 • Miljøfaglig rådgiver (RIM), prosjektledelse
 • Miljøsertifisering, BREEAM-AP/BREEAM-revisor
 • Bidra til samhandling og kompetansedeling i BREEAM faggruppe og på tvers av kontorsteder i Norge
 • Bidra til å sette ambisjoner, miljømål og miljøkrav i prosjekter i samarbeid med oppdragsgiver gjennom miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner i bygg- og anleggsprosjekter
 • Integrere miljøfaglig informasjon og miljøkrav i digitale bygningsmodeller (BIM)
 • Utføre miljørisikovurderinger
 • Bidra i tilbudsarbeid

I COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet, og du får delta i utformingen av fremtidens samfunn. Sammen med din nærmeste leder legger du opp en plan for din egen utvikling, og du får mulighet fra dag til dag til å bygge opp din ekspertise.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på å bygge relasjoner og tillit, samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som er opptatt av og brenner for miljøfaget. Du har gode samarbeidsevner og glad i å bygge nettverk. Du er løsningsorientert og trives med en høy grad av frihet under ansvar. Videre er du strukturert, selvgående og initiativrik.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter:

 • Høyere utdannelse (bachelor/master, ingeniør/sivilingeniør eller tilsvarende) med stor interesse for klima, miljø og bærekraft
 • Minimum 2 år med arbeidserfaring innen miljøoppfølging av bygg- og anleggsprosjekter, BREEAM og/eller ytre miljø
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk
 • BREEAM AP/revisor utdanning er ønskelig, men ikke nødvendig
 • Kjennskap til miljøsertifiseringer som BREEAM/Svanemerke/FutureBuilt er en fordel

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet. Hos oss får du blant annet:

 • I stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og hyppige milepælsamtaler. Der er også muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss - vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, lønningstreff, et «Ung i COWI»-nettverk og bedriftshytter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger i et stimulerende, inkluderende, jordnært og hyggelig arbeidsmiljø

INTERESSERT?

Vi behandler søknader fortløpende, og ser frem til å motta din søknad så snart som mulig. For at vi skal kunne vurdere din søknad ber vi deg sende CV og et søknadsbrev. Arbeidssted vil være Trondheim.