Julie Rønning Indrelid og Ann-Elin Thunhaug går inn i nye stillinger som prosjektledere i Drammen Helsepark i januar 2023. Foto: Jørn Grønlund
Publisert: 15.11.2022 

Drammen Helsepark styrker laget

Drammen Helsepark styrker laget. Ann-Elin Thunhaug kommer fra HRP og Julie Rønning Indrelid kommer fra COWI. I januar går de inn i nyopprettede stillinger som prosjektledere.

Drammen Helsepark er et stort eiendomsutviklingsprosjekt og utvikler en ny bydel sammen med det nye sykehuset i Drammen. De planlagte byggene i helseparken blir nær 100.000 kvadratmeter inkludert parkeringskjeller når alt er ferdig utbygd. Arbeidene er godt i gang. Grunnarbeidene på tomta startet sist årsskiftet. I sommer signerte Drammen Helsepark utleiekontrakt med Norlandia som åpner nytt hotell med 220 rom i 2025. Hotellet skal også inneholde et stort kurs- og konferansesenter og restaurant.

– For oss er det viktig å rekruttere de beste hodene. De som brenner for eiendomsutvikling og som vil være med oss på å utvikle en ny arena for samhandling for helsesektoren. Det har vi lykkes med gjennom rekruttering av Ann-Elin og Julie. Her får vi to prosjektledere vi vet trives med stort ansvar og nye utfordringer. De får ansvar for å utvikle planlagte bygg frem til overlevering til leietakere, sier administrerende direktør Gøril Bergh.

Fra HRP

Ann-Elin Thunhaug kommer fra det landsdekkende konsulentselskapet HRP. Hun har lang og bred erfaring fra eiendomsbransjen. I januar bytter hun ut kontorplassen på Spor-X i Drammen. Der jobber hun blant annet som prosjektleder for Drammen Tinghus med Statsbygg som oppdragsgiver. Tinghuset er under bygging på den gamle Park-tomta ved Ypsilon. Nå går hun til nye oppgaver som senior prosjektleder i Drammen Helsepark.

– Drammen Helsepark er mye mer enn næringsbygg. Prosjektet er stort og samfunnsnyttig. Her handler det om byutvikling, næringsutvikling og betydning for samfunnet langt ut over andre utbyggingsprosjekter jeg kjenner til, sier Thunhaug. Hun bor og jobber i Drammen.

Fra COWI

Julie Rønning Indrelid kommer fra rådgiverbransjen. De siste syv årene som prosjekt- og seksjonsleder for COWI i Oslo. Der har hun blant annet jobbet med det nye regjeringskvartalet. Hun er utdannet innen finans og master i eiendomsutvikling fra NTNU. Hun er fra Hokksund og bor i Lier.

– I helseparken kan jeg kombinere erfaring, utdanning og interesser på en unik måte. I tillegg er det et ambisiøst og krevende prosjekt. Det handler også i stor grad om stedsutvikling. Jeg gleder meg til å forme starten på den nye fjordbyen. Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende jobb på Østlandet, sier Indrelid.

Tidlig fase

Gøril Bergh tok over som administrerende direktør i Drammen Helsepark i mars 2021. Nå bygger hun opp organisasjonen som skal gjennomføre prosjektet. Nylig startet Cecilie Eidslott som markedsdirektør. Jon Christian Simenstad har fulgt prosjektet hele veien siden etableringen av selskapet i 2017.

– Vi har store ambisjoner. Utbyggingen av helseparken planlegges i ulike byggetrinn. Første byggetrinn planlegges ferdigstilt I 2025. Det kan bli på over 40.000 kvadratmeter, sier Bergh.

Visjonen er at Brakerøya blir et kraftsenter innen utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling for å utvikle og levere dagens og morgendagens helsetjenester.

– Vi skal bidra til å bygge opp om helsesektoren i regionen, sier Bergh.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring