Sykehuset i Vestfold/Tønsbergprosjektet. Foto: Melissa Hegge/ LINK Arkitektur
Publisert: 24.mai.2022 

Hvordan skape helende rom

Lukten av institusjon og sterile rom slår mot deg. Korridorene føles trange og kalde. Hvordan får man mennesker til å føle seg mer vel på et sykehus? Helende interiørarkitektur skaper omgivelser som motiverer og engasjerer pasienten i helbredelsesfasen.

Interiørarkitekt MNIL Ane Wierli Nilsen tar oss med til den nyåpnede delen av Tønsberg sykehus, hvor visjonen har vært å skape rom for bedre liv. Hun besitter verdifull spisskompetanse innenfor helsefremmende interiørarkitektur fra LINK Arkitektur som de senere årene har høstet verdifull erfaring fra femten større sykehusprosjekter i Norge, Sverige og Danmark.

I fire år har hun jobbet med planlegging og utforming av interiøret ved Tønsberg sykehus. Hun tar oss her igjennom prosessen for å skape helende interiørarkitektur, hvor det hele starter med mennesket.

Helende arkitektur fremmer trivsel

Med mennesket i fokus har intensjonen vært å avinstitusjonalisere sykehusrommene; å gi pasienter, og pårørende et hjemlig og godt sted å være, samtidig som det er en effektiv og godt tilrettelagt arbeidsplass for personalet. Som pasient på sykehus har man behov for å bli sett, få omsorg og behandling. Både pasient og pårørende er i en sårbar og ofte krevende situasjon.

Helende arkitektur handler om å utvikle et gjennomtenkt designkonsept som representerer visjonen om at arkitekturen påvirker menneskets velvære, og det å skape gode omgivelser for pasienten i helbredelsesfasen står sentralt.

– Nøkkelen til å skape helende rom, ligger i å forstå hvordan mennesket påvirkes av sine omgivelser – både de bygde og de naturlige, sier Ane. Her er det mange faktorer som spiller inn, men det grunnleggende er å forstå helheten – et holistisk bilde – for å skape et rom der mennesket kan trives. Opplevelsen av rommet en trer inn i, oppstår i møtet mellom rommets fysiske kvaliteter og sansene våre som fortolker omgivelsene vi befinner oss i.

– Det har vært et mål at pasientrommene skal oppleves mer som et hotellrom enn et sykehusrom. Arkitekturen og den romlige følelsen skal understøtte den prosessen pasientene går igjennom, fra syk til frisk. Vår jobb er å legge til rette for et godt sted å være i denne perioden, som kanskje også bidrar til mer effektiv rekonvalesens og færre liggedøgn, understreker Ane.

Målet er å skape et miljø som gir gode tanker, følelser, holdninger og atferd. I utformingen tas det utgangspunkt i karakteristikker i omgivelsene våre som alle mennesker, gjennom biologisk nedarvede kunnskapsstrukturer, vil ha en dominerende tilbøyelighet for å oppleve som positive. Orden, harmoni, godt vedlikehold, dagslys og natur. Arkitektoniske kvaliteter kan uttrykkes gjennom dagslys, luft, god akustikk, fargevalg, planter og fin utsikt. Varme, hjemlige materialer gir rommet en lun, behagelig stemning og bidrar til å redusere miljømessige stressfaktorer og skape et trygt miljø for pasienten.

Ikke tilfeldige fargevalg

Farger spiller en viktig rolle i det å skape et terapeutisk miljø som bidrar positivt i helbredelsesfasen. På Tønsberg Sykehus er det tatt bevisste fargevalg, både på overflater og materialer. Pasientrommene har seks ulike fargekonsept, som skaper variasjon i hverdagen til de ansatte, og viktig tilhørighets- og gjenkjenningseffekt for pasienter og pårørende. Rommene er fargesatt utfra himmelretning, med varmere farger mot nord, kjøligere fargebruk mot sør. Dette skal underbygge målet om et helende rom.

Rom for god flyt

Sykehusprosjekter er utfordrende å jobbe med, da man ofte må forholde seg til svært stramme økonomiske rammer i tillegg til strenge bygningsmessige krav. På samme tid som at sykehuset skal være funksjonelt, skal det også påvirke positivt i den helende prosessen for brukere; pasienter, personale og pårørende. For de ansatte skal det være en arbeidsplass som gir rom for god flyt, der det effektive og praktiske står i høysetet. Det skal være en plass der profesjonen kan utøves på best mulig måte, som legger til rette for godt samspill. For pasienten og de pårørende er det viktig å skape omgivelser som skaper trygghet og som motiverer og engasjerer i helbredelsesfasen.

Naturen gir sjelefred

Naturen bringes inn i bygget ved bruk av «naturlige» materialer, som på samme tid oppfyller gitte krav til brann, smittevern, slitasje og vedlikehold. Alle dører til pasientrom og baderom har overflate av trelaminat i lys eik som gir en varm og naturlig effekt. Fliser på baderommene harmonerer med fargebruken i pasientrommet.

Naturen har også fått innpass gjennom fototapet med ulike naturmotiver i korridorer, ventearealer kulvert og samtalerom. På veggen i den 70 meter lange kulverten som befinner seg mellom psykiatri og somatikkbygget tre etasjer under bakken, er skogselementer hentet inn vi bruk av tapet - som gir en følelse av å vandre gjennom en stille skog.

Tønsberg sykehus er utformet med omtanke. Gjennom helende interiørarkitektur, skaper vi rom der mennesker kan trives.

Les også artikkelen i Dagens Medisin; Helende arkitektur: Knallrosa bøttekott og grønne medisinrom, som tar for seg viktigheten av omgivelsenes påvirkning på helsen vår.

LINK Arkitektur har vært ansvarlig interiørarkitekt og disiplinleder interiørarkitekt fra forprosjekt til ferdigstillelse av prosjektet Tønsberg sykehus i perioden 2017-2021. Prosjektet omfatter ca 32.000 m2 nybygg med nytt akuttmottak, poliklinikker, barne- og ungdomsavdeling, nyfødtintensiv og flere sengeposter. LINK arkitektur har i dette prosjektet vært en del av Cura-gruppen, bestående av Bølgeblikk Arkitekter, Erichsen & Horgen, Multiconsult og LINK Arkitektur.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring