Publisert
06.jan.2021

ByggSøk har stengt til fordel for nye søknadsløsninger

Fra 2003 og frem til høsten 2020 sendte man inn byggesøknader til ByggSøk, Direktoratet for byggkvalitets portal for digitale byggesøknader. DiBK håper å forenkle søkeprosessen ved å tilby nye søknadsløsninger.

1. oktober erklærte Direktoratet for byggkvalitet at de stengte ByggSøk til fordel for nye, enklere søknadsløsninger. Søknader som ble sendt inn før dette vil imidlertid fortsatt være tilgjengelige i ett år til. Man kan velge mellom å flytte søknaden til en av de nye søknadsløsningene eller fortsette med søknaden i ByggSøk. Hvis man vil flytte søknaden, har Direktoratet forberedt en veileder som ligger tilgjengelig på deres nettside.

ByggSøk vil være tilgjengelig for påbegynte søknader og nye søknader om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest og endring fram til 31. desember 2021. Etter dette vil kun de nye søknadsløsninger være tilgjengelig, noe som ifølge DiBK vil forenkle søknadsprosessen betraktelig.

De nye søknadsløsningene

De nye løsningene skal være enkle å bruke, og blir av DiBK ansett som en milepæl i digitaliseringsprosessen av byggesaker. Flere tjenester vil bli tilgjengelige i løpet av 2020, men foreløpig er disse tre tilgjengelig for privatpersoner:

  • Bruksendring
  • Nabovarsling
  • Skjemaer for byggesøknader

En bruksendring er nødvendig dersom man skal endre bruken på et rom, for eksempel ved utbygging av en råkjeller til oppholdsrom. I enkelte tilfeller kan byggherre selv sende inn slike søknader, i andre tilfeller, slik som ved bruksendring av kjeller, er det nødvendig med en ansvarlig søker med ansvarsrett. Hvis man benytter seg av DiBKs nye løsning for søknad om bruksendring, blir man sendt til Norkart hvor man fyller ut søknaden, før den sendes videre til kommunen.

Den nye tjenesten for nabovarsling gjør det samme - søkeren blir henvist til Norkart, med mindre man bor i Oslo Kommune. I så tilfelle, henviser den nye tjenesten deg til Oslo Kommunes søketjeneste for nabovarsel. Den forenklede nabovarslingstjeneste har koblet data fra Kartverket, Altinn og Enhetsregisteret. Med digital nabovarsling slipper man å betale 220 kr for rekommandert post per nabo, slik man måtte før, og naboen kan også svare digitalt.

I tillegg til disse nye løsningene for bruksendring og nabovarsling, er enklere skjemaer tilgjengelige for søknader som gjelder mindre byggeprosjekter.

Byggesøknad for bedrifter

DiBK har forberedt andre løsninger for profesjonelle søkere, og har et utvalg av tjenester skreddersydd for ulike virksomheter. Eksempelvis er tjenesten RørWeb tilrettelagt for rørentreprenører. Her kan man kan søke om eller sende inn ettrinnssøknad, ansvarsrett og gjennomføringsplan.

Gjennom tjenesten til Norkart, e-byggesøk, har man tilgang til et større mangfold av søketjenester, og kan søke om eller sende inn rammesøknad, igangsettingstillatelse, ettrinnssøknad, gjennomføringsplan, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest, endringssøknad så vel som nabovarsel, ansvarsrett, samsvarserklæring og kontrollerklæring.

De nye løsningene faller under Direktoratets nye Fellestjenester BYGG som skal utføre en automatisk kontroll av søknader før de sendes inn til kommunen. På nettsiden til DiBK finnes en fullstendig liste over alle de nye søknadsløsningene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring