Kontroll av Andreas, Briab. Foto: Hampus Marcussen
Publisert
16.nov.2020

Samarbeider for å brannsikre byggebransjen og tar neste steg mot digitalisering

Briab og Tribia inngår partnerskap for å brannsikre byggebransjen og ta neste steg mot digitalisering.

Partnerskapet gjelder en integrasjon mellom produktene Bimfire Share og Bimeye. Hensikten er å muliggjøre og forbedre arbeidet med brannsikring i digital arbeidsflyt for å skape merverdi og nye muligheter for byggherrer, entreprenører, prosjektledere og arkitekter. Integrasjonen sørger for at informasjonsflyten av digitale nøkkeldata for brannbeskyttelse er ubrutt og gjennomgående i hele byggets livssyklus.

Problemet med brannsikkerhetsarbeidet i dagens bygge- og infrastrukturprosjekter er at den ikke er en integrert del av den digitale arbeidsflyten. Tribia og Briab har merket seg dette behovet som vi ønsker å endre gjennom et partnerskap. Gjennom partnerskapet bidrar Tribia med spisskompetanse innen digital støtte for effektiv informasjonsflyt i byggeprosjekter, mens Briab bidrar med markedsledende kompetanse innen brannsikkerhetsarbeid og digitale brannvernløsninger.

Kunden krever bedre og strømlinjeformede prosesser

I dag har mer enn 200 land obligatoriske krav til brannsikkerhet når det bygges ulike typer bygninger. Til tross for dette inntreffer alvorlige ulykker. Et eksempel på dette er brannen i Grenfell Tower i London i 2017, hvor 71 mennesker omkom, og hvor mangel på komplett og korrekt informasjonsgrunnlag i driften av bygningen har blitt pekt ut som et av de største underliggende problemområdene.

Uten en endring og integrering av brannsikkerhetsarbeidet i den digitale arbeidsflyten, vil det være vanskelig å oppnå "Golden Thread of Information" -målet som er påkrevd i Gren UK etter Grenfell Tower.

Partnerskap for effektiv datautveksling og behandling i BIM-prosessen

Forretningsenheten Bimfire Software tar brannsikringssektoren med inn i fremtiden. Fra brannteknikerkompetansen i kombinasjon med BIM-strategens kunnskap, utvikles programvareløsninger som muliggjør digital brannvernhåndtering. Vår ambisjon er å skape forutsetninger for byggherrer og entreprenører til å kommunisere og holde kritisk brannverninformasjon synkronisert under design, utførelse og videre gjennom hele livssyklusen. Med vår skybaserte plattform Bimfire Share kan vi tilby brannbeskyttelseskompetanse i digitale arbeidsprosesser, sier Johan Norén, forretningssjef, Bimfire Software.

Samarbeidet med Tribia og integrasjonen mot Bimeye betyr at vi sammen med felles innsats kan fortsette digitaliseringen av byggebransjen, fortsetter Johan Norén.

Digitaliseringen av byggebransjen akselererer, og Tribias ambisjon om å levere en BIM-samarbeidsløsning der prosjekter samler inn, kvalitetssikrer og kommuniserer bygningsinformasjon i en sammenhengende løsning gjennom alle faser av prosjektet, har resultert i økt interesse for vår støtte til "forbedring av digitalisert prosjektgjennomføring", sier Steinar Svinø, administrerende direktør i Tribia.

Partnerskapet med Briab, som er et av de ledende selskapene i byggebransjen når det gjelder digitalisering av arbeidsprosesser, samt integrasjoner med spesialiserte skytjenester som Bimfire Share, er helt i tråd med hvordan vi vil hjelpe byggebransjen med å bli digitalisert på en integrert måte. Sammen vil vi være godt posisjonert for å hjelpe byggenæringen til "neste nivå" når det gjelder brannsikkerhetsarbeid i bygge- og infrastrukturprosjekter, avslutter Steinar Svinø.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring