Foto: Securo
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
25.aug.2020

Brannsikring: Ivrer for fullskala fasadetest

En brann kan spre seg åtte meter per minutt i hulrommet bak en fasade. Det gjør det viktig å teste hele fasadesystemet, mener de hos lufteventil-produsenten Securo.

14. juni 2017 omkom 72 mennesker som følge av brannen i Grenfell Tower, en boligblokk i London. Bygningen ble ferdigstilt på syttitallet, og renovert i 2016 – blant annet med en ny fasadekledning, som mange mener bidro til den hurtige spredningen av brannen.

– I Grenfell var det en aluminiumfasade som brant opp, enkelt og greit. Det dreier seg om 2 millimeter aluminium, på hver side av en polyethylenkjerne. Begge deler har en svært lav smeltetemperatur. Et kjøleskap i en leilighet tok fyr, og brannen spredte seg ut gjennom vinduet. Derfra gikk det inn i luftegapet bak fasaden. Det endte med en veldig rask spredning, forklarer salgssjef i lufteventil-produsenten Securo, Tronn Røtvoll.

Ikke god nok hulromsventil

– De hadde installert en hulromsventil av en «åpen» type, som gjør at ventilen kan bruke flere minutter på å ekspandere i forbindelse med varmeutvikling. Dermed fikk brannen tid til å spre seg. Kort sagt brant fasaden på utsiden bort. Denne raske brannspredningen i hulrommet bak en fasade gjør at du ikke bør bruke materialer som lar en brann spres i flere minutter før den blir stanset.

Foto: Securo

Røtvoll forteller at brannsikringen i Norge jevnt over er god. Det har blant annet kommet en ny norsk standard for utvendig beskyttelse av bygninger. Brannen i London var spesiell, siden Grenfell-fasaden brant bort. Røtvoll advarer imidlertid mot det ekspertene kaller leapfrog-effekten, som kan oppstå bak fasader.

– «Leapfrogging» er et begrep som brukes stadig oftere innen brannsikring. Det vil si at du har brann i en leilighet, som får overtenning – der temperaturen overstiger 5 – 600 grader. Alt tar fyr og brenner. Brannen slår ut vinduet, og inn i luftespalten bak kledningen. Det gir et voldsomt trykk oppover. Det slår inn vinduet i etasjen over, og så fortsetter brannen å «hoppe» slik oppover i bygget. Dette kan skje veldig raskt.

Utilstrekkelig dokumentasjon

For å motvirke utvendig spredning av brann via hulrommet bak fasader, er hulromsventiler viktig. Men noen av disse har ikke produktdokumentasjon i Norge, og må derfor godkjennes i hvert enkelt tilfelle av en brannrådgiver. Dette er noe som ikke nødvendigvis er kjent i næringen, mener Røtvoll. Det brukes produkter uten tilstrekkelig god dokumentasjon på egenskaper ved brann, også i norske bygg.

– Hulromsventil er noe vi setter inn nederst i et bygg, på bunnsvillen, for å hindre utvendig brannspredning i hulrommet bak en fasade. Du har ofte en ytterkledning, det kan være trekledning eller et annet materiale. Så har du en luftespalte. Det er der brannen ofte sprer seg, og der kan den spre seg veldig raskt.

– Det betyr at hvis produktet blir brukt i et bygg, må de ta kontakt med en brannrådgiver, som da godkjenner produktet i det enkelte prosjektet, og da står ansvarlig etterpå. Hvis utbygger ikke er klar over at det er slik det henger sammen, kan det være at de bruker det samme produktet i andre bygg senere, uten å vite at det må godkjennes i hvert tilfelle.

– Hulromsventiler kan også brukes i etasjeskiller. Det opplever vi mer og mer. Da ligger ventilen på etasjeskillet, og den stanser brann som ellers ville spredt seg via vinduet i etasjen under. Det er rett og slett en brannfelt-oppdeling av hus.

Bør teste hele systemet

Umiddelbar flammemotstand bør bli et krav, mener Røtvoll. Målet er at brann ikke skal få spredt seg i det hele tatt bak en fasade. Dette er blitt veldig viktig innen spesielt testing av fasader. Røtvoll mener fasadesystemer bør testes som et system, og ikke kun som enkeltkomponenter. I Skandinavia brukes for eksempel den svenske fasadetesten SP105.

– Det blir stadig mer fokus på systemtester, der fasaden testes som et komplett system istedenfor kun tester av det enkelte produkt. Vi tester altså hele fasaden, som ett system. Dette gir en fullskala test av fasaden. Fokuset er helhetlig flammemotstand. Dette er et stort pluss for oss, som selger en patentert hulromsventil som er godkjent over hele verden.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring