Foto: Julia Naglestad / Studio B13
Tekst
Ole Peter Galaasen
Publisert
06.nov.2019

Bygger kjede spesialisert på passiv brannsikring

Brannreglene i byggteknisk forskrift er omfattende. Allikevel er budsjettene til brannsikring ofte veldig små sammenlignet med den totale budsjettrammen. Nå ønsker Protecta å øke bevisstheten rundt viktigheten av godkjente brannsikringstiltak utført av profesjonelle entreprenører.

– Passive brannsikringstiltak er innebygd i huset og gjør at brannen ikke kan spre seg mellom rom eller til nødutganger. Vår oppgave er å sikre at bygget er tett slik at røyk og gass ikke kommer over i andre seksjoner, sier Eivind Moen, daglig leder i Protecta.

Moen representerer en kjede av 24 entreprenørfirma som er spesialisert på passiv brannsikring på nye og etablerte bygg. Kjeden har medlemmer over hele landet og leverer løsninger til alt fra små bolighus til store næringsbygg og skoler.

Sørger for tette bygg

Han forteller at kjernen i fagfeltet er å sørge for at bygningene er tette.

Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Når en bygning nærmer seg ferdigstilling er det masse hull, sjakter og rør som gjør at bygget ikke er tett. Etter at ventilasjonsentreprenør, rørlegger og elektriker er ferdig går vi derfor igjennom bygget for å tette åpningen rundt disse hullene, noe som er en viktig oppgave for å sørge for at brannsikkerheten ivaretas, sier han.

– For å utføre slike oppgaver skal det kun brukes produkter som er testet, dokumentert og godkjent til bruken. Dette er spesialprodukter som må anvendes på riktig måte og det er mange forskjellige produkter til ulike bruk. Alle våre produkter er derfor testet på godkjente laboratorier som følger internasjonale test-standarder, sier Moen.

Kartlegger behovet i hvert bygg

Moen forteller at produktene sertifiseres etter hvor lenge de hindrer en brann i å spre seg.

– Varigheten på brannmotstanden varierer mellom en halv time og 90 minutter, noen ganger må de holde lengre. Valget av produkter er avhengig av byggets kompleksitet, antall etasjer og typen brukere. Det naturligvis forskjell på evakueringstiden på et sykehus og en tomannsbolig. Produktene er derfor testet for å holde i typisk 30, 60 eller 90 minutter, sier han.

Han forteller at medlemsbedriftene i Protecta-kjeden hovedsakelig er utførende entreprenørfirmaer.

– Hierarkiet og ansvarsfordelingen i en byggesak er slik at brannrådgiverne definerer sikkerhetsnivået og brannstrategien for et bygg. Neste nivå er detaljprosjekterende som finner de beste løsningene gitt krav fra brannrådgiver. Våre medlemsbedrifter kommer inn på det utførende nivået og installerer godkjente produkter som er i tråd med produksjonsunderlaget fra detaljprosjekterende og tilpasset ulike typer bygninger, vegger og annet, sier Moen.

Fokus på innovasjon

Moen peker på at bransjen har vært relativt uforandret i mange år, men at innovasjonsgraden nå øker også i brannsikringsbransjen.

Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Digitaliseringen vil i årene som kommer skape store endringer for hele bransjen. Selv om utviklingen har vært raskere i andre deler av byggenæringen, jobber vi hele tiden med nye tester og produkter i samarbeid med leverandører. Dette er produktutvikling som kommer hele bransjen og samfunnet til gode, sier han.

Ønsker mer bevissthet på brannsikring

Moen er bekymret for at det fortsatt er manglende bevissthet rundt brannsikkerhet i byggebransjen.

– Dessverre er det slik at brannsikkerhet fortsatt ikke blir tatt alvorlig nok. Selv om kapittel 11 - ‘Sikkerhet ved brann’ er et av de mest omfattende i byggteknisk forskrift / TEK 17 ser vi at de passive brannsikringstiltakene bare utgjør mellom en halv og en hel prosent av de totale byggekostnadene. Vi ser dessverre fortsatt mange som ser mellom fingrene på løsninger som ikke fungerer godt nok og det er fortsatt bygg som settes opp på akkord med brannsikkerhet, sier han.

Dette var bakgrunnen for at selskapet utviklet Protecta-metoden, en egen metodikk som gjør det lettere å ivareta brannsikkerheten i de enkelte byggeprosjektene.

– Vi er stolte av å ha utviklet Protecta-metoden som foruten å tilbys alle våre medlemmer også er aktuelt for rådgivende ingeniører innen konstruksjon, elektro og VVS, samt prosjektledere og ikke minst byggeierne selv. Dokumentet er fritt tilgjengelig og i forbindelse med arbeidet takket myndighetene oss for innsatsen for å øke bevisstheten rundt brannsikkerhet. Dette handler om å sørge for at alt av brannsikringsarbeid utføres riktig, avslutter Moen.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring