Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens
Tekst
Lars Holm
Publisert
08.jan.2020

åpenBIM: Også for infrastruktur og bærekraftig sirkulærøkonomi

buildingSMART Norge jobber med utvidelse av åpenBIM til også å gjelde infrastruktur. Næringene får en ny arbeidsmåte med digitale tvillinger som medfører smartere forvaltning, drift og vedlikehold. Digitale komponentdata medfører også et stort bidrag til en bærekraftig sirkulærøkonomi i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Bygningsinformasjonsmodellering – BIM – har i femten-tjue år vært et buzz-ord i byggenæringen. Mange bygninger har blitt reist med hjelp av digitale verktøy og byggetegninger, men mest i offentlig regi. buildingSMART Norge jobber aktivt for å gjøre åpen standard - basert digitalisering relevant for hele bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

— Vi har nå fokus på hele bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, altså ikke bare bygg men også infrastruktur, sier Anstein Skinnarland, tidligere Daglig leder i buildingSMART Norge.

— Infrastruktur omfatter for eksempel veier, tunneler, broer, jernbane og kaianlegg. buildingSMART jobber internasjonalt med hvordan man bygger opp datamodeller, gjennom Industry Foundation Classes (IFC) - formatet. IFC 4 er gjeldende versjon. Store internasjonale prosjekter jobber nå med IFC versjon 5 for å få med infrastruktur i formatet. åpenBIM er altså ikke lenger bare for bygninger. I Norge jobber vi med å utvide og strukturere nettverket for å kunne fasilitere en samarbeidsarena som er relevant for alle bransjene og aktørene i bygge-, eiendoms- og anleggsnæringen.

Flere aktører for bedre modell

Byggenæringen har i lang tid hatt som strategisk mål å digitalisere hele næringen og tilhørende bransjer. Næringen er preget av at den er stor og fragmentert, og at mange små og mellomstore og noen store aktører fortsatt ikke har oppdaget fordelene med åpenBIM i arbeidet sitt.

— Store arkitekter, rådgivere og byggherrer er med på åpenBIM, noen er selvsagt mer aktive enn andre, men vi må klare å dra med resten hvis vi skal klare å heldigitalisere næringen, sier Skinnarland.

— Noen er mer aktive enn andre, og fortsatt har vi deler av næringene som ikke er med. Spesielt trenger vi eiendomsnæringen, inkludert eiendomseiere og forvaltere med på banen. Vi trenger flere entreprenører og produsenter av byggevarer. Alle må bli med og løse ting i fellesskap. Selv om vi har kommet langt med utvikling av standarder så er mange utfordringer fortsatt ikke løst, og disse kan man være med å påvirke både nasjonalt og internasjonalt.

Digital tvilling for smart bruk

Det er viktig for buildingSMART å få med de områdene som i dag ikke er med i åpenBIM. Ettersom det strategiske målet er å digitalisere hele bygge- og eiendomsnæringen så er det viktig å etablere produktene Digital byggeplass og Digital tvilling i alle prosjekter.

— Dette innebærer etablering av en digital byggeplass med en modell for å planlegge bygging, og en digital tvilling som du bruker når du bygger, og når du bruker ferdig bygg, sier Skinnarland.

— Hvis du da har informasjon om alt du har bygget og materialer du har bygget med, samt relasjoner mellom objekter så har du informasjon som kan legges til i digital tvilling underveis. Denne informasjonen kan videre brukes i forvaltning og vedlikehold av bygget. Har du en god modell med informasjon kan du bruke bygget smart, understreker Skinnarland.

Sirkulærøkonomi for bærekraftig miljø

For å oppnå et bærekraftig bygd miljø må forretningsmodeller og økonomiske modeller for bygge- og eiendomsnæringens aktører tilpasses en hverdag der gjenbruk er mer omfattende og produktene varer lenger eller kan oppgraderes.

— Vi har inngått et samarbeid med Circular Norway om å starte et Sirkulært bygg- og eiendomsnettverk, sier Anstein Skinnarland, tidligere Daglig Leder i buildingSMART Norge.

— Vi jobber sammen for å utvikle et bærekraftig byggemiljø med lite karbonavtrykk. Dette innebærer at vi i fremtiden i større grad går fra eiemodeller til delings- og leiemodeller, der utrangerte produkter hentes tilbake som råvarer, komponenter og moduler i nye produkter. Slik får gamle materialer nytt liv, men det forutsetter at de har kjent identitet og informasjon. Digitalisering er et viktig element for dette, og dermed for å skape større grad av sirkulærøkonomi i byggenæringen. buildingSMART og åpne standarder for bygningsinformasjonsmodellering er sentralt for å gjøre sirkulærøkonomi mulig i denne konteksten, avslutter Skinnarland.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring