Tekst
Jørn Wad
Publisert
06.aug.2019

BuildingSMART Norge-prisen 2019

Årets building SMART Norge pris ble gitt til Bjørnar Markussen. I juryens begrunnelse heter det blant annet at han får prisen for å ha vært en pådriver og utfordrende kraft i buildingSMART-miljøet i mange år.

I begrunnelsen fra juryen heter det videre blant annet at han er ikke bare brennende opptatt av å fronte åpne standarder, men også er god til å praktisere personlig åpen deling av kunnskap gjennom en imponerende utrettelig aktivitet på flere arenaer og i sosiale medier.

Han får kunden med seg på å teste, stille krav og implementere ny teknologi og åpne formater til det ytterste. Om noe ikke fungerer optimalt, går han til kilden og bidrar konstruktivt til at løsninger videreutvikles. Både norske aktører, og internasjonale giganter har fått gode råd og blitt utfordret mht. støtte for IFC.

BIM-koordinator

Hans innsats som BIM-koordinator under utbyggingen av Terminal 2 på OSL Gardermoen, var sentral for at Avinor og Team-T i 2018 vant buildingSMART International Awards i kategorien Design – verdens beste åpenBIM-prosjekt. Han og prosjektet har vært viktige bidragsytere for utvikling og implementering av åpenBIM.

Nå er det nye profilerte prosjekter, som Ferjefri E39 Bjørnafjordbrua, som nyter godt av Markussens rådgiving. Gjennom prosjektene, støtte til kolleger i Aas-Jakobsen, samt aktiv deltakelse i buildingSMART Teknisk undergruppe og internasjonale fora, fortsetter han å bidra til utviklingen, nå også for IFC Bridge og åpenBIM for infrastruktur. Bjørnar bidrar også til implementering av åpenBIM gjennom RIFs Ekspertgruppe BIM.

Markussen er en sann ildsjel. Han er uhøytidelig og humoristisk, og skaper et godt og produktivt miljø rundt seg.

Han gir aldri opp drømmen om roundtripping med IFC. Røkke fikk ikke bygget sin sky­skraper på Fornebu, men oppe i Holter har «Nordlenningen» konstruert sitt Twin Tower – virtuelt og åpent tilgjengelig for testing av round tripping IFC4.

Building SMART

Dette som mange allerede vet en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge- anleggs og eiendomsnæringen. Foreningen jobber for smartere deling av informasjon – og for et bærekraftig bygd miljø. Det er for å møte de store utfordringene byggenæringen står overfor at det er avgjørende å øke bedriftenes konkurranseevne gjennom økt effektivitet, fleksibilitet og produktivitet, skriver BuildingSMART selv om berettigelsen av sin eksistens. Videre heter det blant annet at dette krever gode interne IT-styringsverktøy i tillegg til norske og internasjonalestandarder som er grunnleggende for å bedre informasjons- og transaksjonsflyt.

Som om ikke det er nok, vet man nå at det kommer nye krav om mindre energibruk i bygg, materialbruken skjerpes inn og miljøkravene blir høyere. Mye av den informasjonen som deles er via papir eller statiske dokumenter. For å møte morgendagens krav mener buildingSMART at det trengs en mer «informasjonssentrisk» tilnærming. Får at man skal nå dit, mener foreningen at det må arbeides med digitale bygningsinformasjonsmodeller og ikke minst øke bruken av datasamhandling.

De senere årene har mange organisasjoner, bedrifter og personer investert mye tid og krefter i buildingSMART. Byggherrer har begynt å stille nye krav, softwareleverandører har utviklet støtte for standardene og sluttbrukere (arkitekter, rådgivere, entreprenører osv) har testet ut softwaren i byggeprosjektet og sett mulighetene for å effektivisere forretningsprosessene ved bruk av buildingSMART-teknologi. BuildingSMART  utvikler og vedlikeholder standarder for digitalisering av byggenæringen på åpne formater og har tre internasjonale standarder som beskriver og støtter byggeprosjekter. Disse er vesentlig for å klare å bruke åpenBIM i praksis og  er visualisert i åpenBIM-trekanten.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring