Foto: Statsbygg
Emner
Publisert
09.sep.2021

Adamstuen-eiendom selges for 1,35 milliarder

Bystyret i Oslo har vedtatt å kjøpe store deler av eiendommen der veterinærmiljøene tidligere holdt til sentralt i Oslo. Nå forbereder Statsbygg salget av resten av eiendommen.

Onsdag 8. september vedtok bystyret i Oslo å kjøpe rundt tre fjerdedeler av den 65 mål store eiendommen like nedenfor Ullevål sykehus for 1,35 milliarder kroner. Her ser byrådet for seg at det kan komme blant annet skoler, flerbrukshall, park og bibliotek.

– Vi er veldig fornøyde med salget og en god salgsprosess med Oslo kommune, som vil utvikle denne fantastiske eiendommen til det beste for byens innbyggere, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Salget kommer etter at blant annet Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet har flyttet ut og blitt samlokalisert i et nybygg ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Statsbygg har i flere år jobbet med å finne ut hvordan området best kan utvikles videre, og avklart at det ikke lenger er noe statlig behov for eiendommen.

Resten av eiendommen selges

Statsbygg forbereder nå den resterende fjerdedelen av Adamstuen-eiendommen på ca. 16 mål for salg i markedet. Delen som nå skal selges omfatter bygg fra både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

På eiendommen er det både nybyggingsmuligheter og gjenbrukspotensial av drøyt 30.000 kvadratmeter fredet og moderne bebyggelse, som i all hovedsak består av ulike laboratoriebygg og kontorer. Mulighetsstudier har vist at eiendommen kan brukes til mange ulike formål. Kjøper må lage en felles plan med Oslo kommune for hele området.

Statsbygg vil nå først gjennomføre salget til Oslo kommune. Deretter forberedes et salg av den resterende eiendommen. Statsbygg forventer at det avholdes befaringer og budrunder gjennom høsten og vinteren med overtakelse tidlig i 2022.

Adamstuen:

Statens eiendommer utgjør sammen et sentralt beliggende byområde i Oslo med en størrelse på ca. 65 daa og en bygningsmasse på ca. 59.000 kvm BTA.

Bygningenes alder spenner fra ca. 1820 til 1997 og ca. en tredel av bygningsmassen er underlagt vern.

Eiendommens nyere bygningsmasse inneholder blant annet laboratorier av internasjonal standard.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring