Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Emner
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
13.jul.2021

Visste du at eldre bygg kan Svanemerkes?

Cathrine Pia Lund har nettopp blitt administrerende direktør for Svanemerket Norge. Vi intervjuer henne om miljømerkede byggematerialer og nybygg. Men også om deres prosess for Svanemerking av eldre bygg.

– Vår oppgave er å fortsette å være relevante, slik at det blir lettere for myndigheter, produsenter og forbrukere å ta de mest miljøvennlige valgene. Det er et stort privilegium å få muligheten til å arbeide med Svanemerket, nå som miljø og bærekraft har begynt å bli allemannseie. Vi pleier å si at vi ønsker å redde verden litt hver dag. Det er en ekstremt kompetent organisasjon jeg har blitt del av nå, sier Cathrine Pia Lund til Fremtidens Byggenæring.

Hun ble formelt ansatt som administrerende direktør i slutten av mai 2021.

Over 30 år i Norden

Svanemerket har mer enn 30 års fartstid i Norge og de andre nordiske landene. Alt startet i 1989. Da valgte nordisk ministerråd å opprette et felles, nordisk miljømerke for Norge, Danmark, Finland, Sverige og Island. Svanemerket har også ansvar for EUs miljømerke: EU Ecolabel. Lund mener det er en stor fordel at alle de nordiske landene har valgt det som sitt felles miljømerke.

– Svanemerket har de samme kriteriene i alle land, det favner bredt og stiller krav til hele livssyklusen i en prosess. Det er et kvalitetsstempel som hjelper forbrukerne til å ta gode valg. Men det er også et kvalitetsbevis på en prosess som reduserer miljøbelastning, sier hun.

Mer miljøvennlige materialvalg for bygg

Når noen skal gjøre et stort innkjøp, som til et bygg, så vet de at Svanemerkede produkter er minst mulig miljøbelastende.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

– Svanemerket er et helhetlig miljømerke som stiller strenge krav både til selve bygget, til alle materialene som blir brukt og til selve byggeprosessen, sier hun.

Hvor viktig for miljøet er det at byggebransjen arbeider mer med bærekraft nå? Og hvor viktige er mer miljøvennlige materialvalg for bygg?

– Bærekraftige materialvalg i byggebransjen er særs viktig. Dette fordi bransjen bruker en stor mengde materialer, enten det gjelder betong, tre eller stål. Da er det viktig at bransjen velger det mest bærekraftige, både på kort sikt – og for hele livssyklusen til et bygg, sier Cathrine Pia Lund.

Dessverre så er det globale forbruket av materialer bare økende, men gjenbruket øker ikke, minner Lund om.

– Derfor har byggebransjen en helt spesiell og viktig rolle med å gjøre gode miljøvalg og redusere miljøbelastningen, sier hun.

Men som en positiv utvikling, så kan Cathrine Pia Lund fortelle at Svanemerket byggevirksomhet er i sterk vekst.

– Veksten øker enda mer her i Norge, enn i de andre nordiske landene akkurat nå. Det er definitivt veldig inspirerende å følge byggebransjen og se hvordan de arbeider med bærekraft hver dag, sier hun.

Sverige har flest Svanemerkede bygg og boenheter

Det er 9 ganger så mange Svanemerkede boenheter og bygg i Norge i dag sammenlignet med i 2018. Tallet for hele Norden er 48 220 Svanemerkede boenheter og bygg totalt. Men for øyeblikket er rundt 90 prosent av disse leiligheter.

– For Norge er det de siste 3 årene snakk om 3500 Svanemerkede boenheter og bygg. De er enten allerede ferdigstilte, eller under oppføring, sier Cathrine Pia Lund.

Sverige har topplasseringen med hele 38 598 bygg og boenheter. Danmark har 4 214, Finland har 1 770, mens Island kun har 76.

– Markedet i Sverige har vært mer modent, mens det i Norge har tatt litt lenger tid før markedet responderte. Derfor er det såpass stor forskjell mellom Sverige og oss. Men det er en anerkjennelse til bransjen at antallet svanemerkede prosjekter øker, sier hun.

De tre store entreprenørene JM, Peab og Bonava har allerede tatt i bruk Svanemerket på flere prosjekter, forteller hun.

– Det har en stor signaleffekt. I flere år har vi snakket om det grønne skiftet og om bærekraft, men flere gjør nå ord om til handling. Utbyggerne ønsker å ta et samfunnsansvar, sier hun.

Norges første Svanemerkede bygg: Slipper ut 56 prosent mindre CO2

Sydskogen skole i Asker (bygget Cathrine Pia Lund fotografes foran til denne artikkelen) er Norges første Svanemerkede skolebygg.

– Bygget, materialene og byggeprosessen oppfyller strenge krav til lav klima- og miljøbelastning og høy kvalitet, sier hun.

140 elever og 14 ansatte bruker det 5300 kvadratmeter store bygget, som stod ferdig i 2019. Bermingrud Entreprenør bygget skolen.

– Bruk av massivtre, lavkarbonbetong og forproduserte moduler, er eksempler på tiltak som bidro til et klimagassregnskap som viser 56 prosent mindre CO2-utslipp sammenlignet med et referansebygg, sier hun.

Utstrakt bruk av blant annet Svanemerket maling, lim og fugemasse, ga lavere eksponering for skadelige kjemikalier og bedre innemiljø.

Har en pris – men gir verdi på flere måter

Svanemerket er en frivillig merkeordning, og en boligprodusent kan velge å sertifisere alle bygg eller bare noen av oppførte bygg. Svanemerket er heller ikke mulig å få tilgang på ved å gå for en «light versjon», forteller Cathrine Pia Lund.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

– Svanemerket er absolutt. Det betyr at enten oppfyller bygget alle nødvendige krav, eller så gjør bygget ikke det. Vi har klare retningslinjer for hvordan produsentene kan bruke Svanemerket. Det skal være lett å se hva som er sertifisert, og merket skal bare brukes på de byggene som har lykkes med Svanemerkingen – ikke på bedriften som helhet, sier Lund.

De som ønsker Svanemerket, må betale en viss avgift for å få behandlet sine søknader. Omlegging av produksjonen kan dessuten gi endringer i kostnadene.

– Men ofte ser vi at prosessen med å Svanemerke et produkt også gir innsparinger, på grunn av en bedre innkjøpspraksis og materialbruk, med mer. En så nøyaktig gjennomgang av verdikjeden kan i tillegg redusere risikoen for at uønskede og uventede ting skal skje. Det har også en verdi, sier Lund.

Mulig å miljømerke eldre bygg

Selv om det er logisk å tenke at miljømerking kun kan gjøres på nybygg, så har faktisk Svanemerket nå en prosess for å miljømerke eldre bygg.

– Jakten på lavere klimagassutslipp, behovet for mer sirkulærøkonomi og EUs store satsing på renovering, gjør at en renoveringsbølge kommer til å slå inn over oss. Foreløpig venter vi på første kunde til denne Svanemerkingene, sier hun.

Som en organisasjon som arbeider med miljømerking av mange ulike produkter, ønsker hun ikke å komme med for sterke meninger om lønnsomheten i renovering av bygg.

– Det er det vanskelig å svare kategorisk på, for dette avhenger jo veldig av byggets tilstand i utgangspunktet. Men en ting er sikkert: Om du renoverer med Svanemerket, så sitter du igjen med et bygg som er like energieffektivt som et nybygg. Dessuten er du sikret streng kontroll med alle materialer og kjemikalier som er brukt. Dette er en mulighet vi håper flere aktører ser nytten av, sier Lund.

Flere byggevarer miljømerkes: Tredobling på fire år

Cathrine Pia Lund forteller at mer enn 10 000 byggevarer i Norge i dag er sertifisert med Svanemerket. Dette er en tredobling på fire år.

– En slik utvikling kommer både produsentene, samfunnet og privatpersoner til gode, og er en viktig forutsetning for lavere miljøbelastning, sier hun.

Forbrukermakt er et nøkkelord i denne sammenheng, og hun minner om resultatet fra en av deres egne undersøkelser: 84 prosent av befolkningen ønsker å velge miljøvennlig om de har muligheten til det.

– Grønnere valg i byggebransjen styres av mange faktorer. Både den globale drivkraften, men også forbrukermakt og innkjøpsdimensjonen spiller inn, sier hun.

En positiv tilleggseffekt av økt etterspørsel etter miljømerkede materialer, er at det blir et konkurransefortrinn å legge om til mindre miljøbelastende produksjon.

– Dette igjen gjør de gode miljøvalgene lettere tilgjengelig for innkjøpere og forbrukere, sier Lund.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring