Åpnet verdens største massivtrefabrikk

Publisert
30.April.2019

Åpnet verdens største massivtrefabrikk

Fabrikken i eget massivtre er på 9.000 kvadratmeter med en 400 meter lang produksjonslinje og vil fra 2020 forbruke rundt 150 000 norske grantrær årlig.

– Næringssatsning som bidrar til det grønne skiftet

– Bruk av tre i bygg vil ikke bare redusere bruken av utslippsintensive materialer som stål og betong, men også binde karbon. Dette er et godt eksempel på hvordan kompetanse og innovasjon kan resultere i en lønnsom næringssatsing som samtidig bidrar til det grønne skiftet. Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale, og jeg håper at også private entreprenører ser mulighetene i dette fremover, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under åpningen.

– Så mye større enn en lokal hjørnestensbedrift

– Vi er naturligvis stolte over at verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk nå står klar her på Åmot i Modum. Det gir arbeidsplasser, skatteinntekter og fremtidstro. Samtidig er dette så mye større enn en hjørnesteinsbedrift. Ingen tør lenger ignorere klimautfordringene. Å produsere en kubikk betong gir et Co2-utslipp på 385 kilo, mens en kubikk massivtre binder 800 kilo Co2. Massiv-treets egenskaper er fullt på høyde med betong, men mye mer bærekraftig. Vi gleder oss derfor over at entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter viser stadig større interesse for krysslimt massivtre som bærende konstruksjon og byggemateriale, sier administrerende direktør Morten L. Johansen.

undefined
 
Foto: Splitkon

Johansens selskap Limtre har i dag 43 prosent av aksjene i Splitkon og har stått for mesteparten av investeringen. To andre store aksjonærer er Ski Bygg Gruppen og forretningsmann Oscar L. Johansen.

Statsforetaket Siva er tomte- og bygningseier mens Innovasjon Norge har bidratt med 44 millioner kroner i lån til anlegget.

Storsatsing

Den industrielle satsningen på Åmot er et resultat av tiår med innovasjon og kompetanseutvikling. Nå ligger også markedsforholdene til rette for en storsatsning som får ringvirkninger i norsk treindustri.

– Allerede før den offisielle åpningen i dag, har vi sikret full produksjon ut 2019. I 2020 er målsettingen 60.000 m3 massivtre-elementer tilsvarende 150.000 norske grantrær. Pr. i dag sendes mye norsk gran til utlandet med vogntog for bearbeiding. Vi er glade for å bidra til at verdiskapning av norsk tømmer og industribygging i vår sektor skjer i Norge, sier Johansen.

Splitkons 2019-budsjett er på 200 millioner kroner, en dobling sammenlignet med 2017-omsetningen.

Om fem år er ambisjonen å omsette for en halv milliard kroner.

Les Også