Foto: Ingar Sørensen
Publisert: 27.03.2023 

Fall i salg av trelast nasjonalt og kraftig økning i eksport

Salget i februar 2023 av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig trelast faller nasjonalt med 7,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2022 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

Akkumulert salg i volum pr. februar i år er 8,5 prosent lavere enn samme periode i fjor. Sammenligner vi dette med 2019 som var et normalår før pandemien, er nedgangen 11,8 prosent.

Eksporten av trelast øker kraftig også i februar med en økning på 35,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge SSB. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 4,7 prosent i februar 2023 sammenlignet med samme periode i fjor.

Impregnert som produkt har 57 prosent lavere produksjon i februar sammenlignet med samme periode i fjor.

– Fallet i salget på trelast på hele 11,8 prosent sammenlignet med et normalt år, er svært bekymringsfullt. Stor kostnadsøkning på strøm og kraftig fall i salget av boliger og hytter på samme tid gir bekymring for utviklingen fremover, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Sterk oppgang i eksport av trelast viser stadig økende interesse for trebaserte bygningsmaterialer internasjonalt, sier Finstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring