Illustrasjon: Rockfon
Publisert
09.jun.2020

Visjonær arkitektur kombinerer lyd, lys og design

Vi tilbringer mesteparten av tiden vår innendørs, enten det er hjemme eller på kontoret. Dermed blir bygningene som vi befinner oss i stadig større grad betraktet som bidragsytere til velvære, livskvalitet og produktivitet. Kontorbygningen Lysgården i Trondheim viser hvordan et behagelig lydnivå og rikelig med dagslys kombineres med imponerende akustisk design.

Et godt inneklima er designet og beregnet for å skape en atmosfære der brukeren føler seg komfortabel og motivert. Her spiller lys, lyd og luft en stor rolle for brukerne av bygningen. Alle tre har innvirkning på hvordan vi holder oss skjerpet og i stand til å prestere bedre kognitivt. Dette er spesielt viktig på en arbeidsplass.

90% av omkostningene i en bedrift er relatert til medarbeiderne. For å øke medarbeidernes trivsel er det viktig for arkitekter å tenke inn akustikk og inneklima i designet helt fra starten. En bygning som har tatt høyde for dette er Lysgården i Trondheim. Denne bygningen blir omtalt som verdens mest moderne bygg og stod ferdig i sommer. Kontorbygningen er en del av det nye Trondheim, som også kalles for Sluppen, som satser på fremtidsrettede bygg. Kjeldsberg AS og Veidekke Eiendom er byggherrer på prosjektet.

Godt inneklima, termisk variasjon og akustiske forhold

Trondheimsbaserte HUS Arkitekter er arkitektene bak Lysgården. Bygget er tegnet og passer for firmaer som trenger gode fleksible arbeidsformer og vil vise hvor i Trondheim de har kontor. En av arkitektene bak Lysgården, Kjell Bertelsen, forteller:

– Vår overordnede visjon med Lysgården var å skape et attraktivt sted å arbeide. Det var viktig for oss å lage en bygning som kan ivareta ulike behov over tid og være tilpasningsdyktig til ulike leietakere. Han fortsetter:

– Vi har bevisst jobbet med god materialbruk i dialog med leverandører. Innsiden preges av lyse og luftige rom, og vi har lagt til rette for gode og varierte dagslysforhold. Det har blitt brukt en del treverk og synlig betong. Vi har videre jobbet med innvendig fargesetting av gulv og vegger for å skape et stimulerende arbeidsmiljø.

Leverandøren av akustiske steinull-himlinger, Rockfon, står bak leveringen av ca. 6.000 stk. bafler til kontorbygningen. Disse bidrar til et behagelig lydnivå og samtidig gir innredningen et kunstnerisk uttrykk. Bertelsen understreker at inneklima og et godt arbeidsmiljø har vært en viktig faktor i utformingen av Lysgården og her har Rockfon vært en stor bidragsyter:

– Vi har samarbeidet med gode leverandører og rådgivere som har simulert et godt inneklima, termisk variasjon og akustiske forhold fra starten av prosjekteringen. Vi valgte å bruke Rockfon sine bafler fordi de muliggjorde eksponert betong uten at akustikken oppleves som ubehagelig. Betong skaper et stabilt inneklima og mye mindre variasjon i temperaturen og øker det som kalles for termisk treghet i bygget.

Realiserer estetisk og funksjonell visjon

Det var viktig at de akustiske løsningene skulle passe inn i det estetiske uttrykket. Bertelsen forteller at baflene er med på å skape spennende og varierte lysforhold i atriet i midten av bygningen:

– Vi har brukt baflene konsekvent i designet av bygningen. På Lysgården har vi et glasstak som er sentralt i bygget som slipper naturlig dagslys og solstråler inn. Den høye lysrefleksjonen i himlingsløsningen sprer lyset inn i rommet. Dermed blir dagslyset godt utnyttet i bygningen.

– Baflene er satt sammen i et mønster som gir et slags filter som kan minne om et løvtak. Små striper av sol slippes inn i bygningen på en god måte uten at du får den direkte solinnstrålingen. Vi har jobbet mye med hvordan dette kom til å fungere. Både med små filmfrekvenser og simuleringer, og hvordan det påvirkes av de ulike årstidene. Vi er veldig fornøyde med fleksibiliteten fra Rockfon og hvordan de møtte våre behov og ønsker som gjorde at vi fikk til en helt unik løsning.

Distriktssjef i Rockfon, Thor Morten Hepsø, forklarer at baflene bidrar til å skape komfortable og vakre rom som blir verdsatt ut fra innemiljø:

– Bafler er en god løsning fordi de er veldig fleksible og kan gli inn i den eksisterende designen til bygningen. På Lysgården har de klart å integrere disse på en kreativ måte som fremviser kunstneriske detaljer og samtidig bidrar til å bedre brukernes arbeidsglede og motivasjon. Lysgården er et prakteksemplar på hvordan god akustikk ikke går på kompromiss med godt design, og som samtidig skaper et sunt arbeidsmiljø for medarbeiderne.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring