Foto: Vestre
Publisert: 10.11.2023 

Vestre har bygget verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

I 2022 stod Vestre AS sin møbelfabrikk, The Plus, klar på Magnor. Nå anerkjennes bygget med aller høyeste miljøklassifisering i BREEAM.

Et BREEAM Outstanding-bygg er definert som en internasjonal nyskaper. I teorien skal under 1 prosent av alle bygg som ikke er boliger, oppnå denne ekstremt høye klassifikasjonen. I praksis er det imidlertid enda færre som klarer det.

The Plus mottar nå, som første prosjekt av denne typen, den høyeste miljøklassifiseringen – BREEAM Outstanding.

Da The Plus ble lansert i 2020 var det ingen industrielle prosjekter i Norden som var i nærheten av å oppfylle kravene til Outstanding. Konsernleder i Vestre, Bjørn Fjellstad, håper utmerkelsen vil inspirere andre.

– Gjennom dette prosjektet har vi i Vestre vist at også industriprosjekter kan være globale miljøforbilder, og at industrien er en del av løsningen. Det håper vi kan være med på å inspirere andre, slik at flere følger etter, sier Fjellstad.

Vestre er i verdensklasse

Daglig leder i Grønn byggallianse, Katharina Bramslev mener utmerkelsen gjør Vestre til et fyrtårn innen bærekraft.

– Å oppnå BREEAM Outstandig er helt fantastisk. Jeg håper dette inspirerer andre til å tenke på hvordan de bygger og bruker byggene sine, og på hvilken stor påvirkning de har på klima og natur, sier Bramslev.

Vestres ambisjon var å skape fremtidens fabrikkbygg – og samtidig vise bransjen at man selv bestemmer hvordan fremtidens grønne og attraktive industriarbeidsplasser skal være. Ved å oppnå BREEAM Outstanding kan Vestre også dokumentere at de ikke bare snakker om hvordan de reduserer miljøpåvirkning, men også handler, påpeker Bramslev:

– Dette viser at norske ambisjoner, kunnskap og kompetanse for å realisere bærekraftige bygg er i verdensklasse. Utmerkelsen er en stor anerkjennelse for de involverte partene, sier hun.

Verdien av grønne bygg, arbeidsplasser og nye løsninger

The Plus er første, og antakelig eneste, fabrikkbygg i verden som oppfyller BREEAM-sertifikatets krevende miljøkrav, og standarder for trygge, helsefremmende og gode fysiske arbeidsmiljøer.

På verdensbasis har bygg- og anleggssektoren ansvaret for omtrent 37 prosent av globale klimagassutslipp.

I Norge utgjør bygg- og anleggsaktiviteter rundt 15 prosent av norske klimagassutslipp. I tillegg regner man inn klimagassutslipp som skjer i Norge, som følge av eksporterte produkter.

– Det er et stort potensial for dekarborisering av hele denne sektoren. Det er derfor avgjørende at alle som bestiller varer og tjenester setter krav til sine leverandører. På den måten kan vi sammen ta ansvar for å få ned utslippene, sier Fjellstad.

I hele verden møter nå byggefirmaer, arkitekter og eiendomsutviklere press fra investorer, banker, regulerende myndigheter, oppdragsgivere og forbrukere på å redusere klimarisiko og finne nye løsninger for å minimere klimagassutslipp.

–Da er det spennende at man nå kan se til Norge for å lære og la seg inspirere, sier Fjellstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring