Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
20.jan.2020

Ventilasjon: Små anlegg kan gi stor gevinst

Det trengs en utlufting i tankesettet blant byggherrer, entreprenører og konsulenter, mener Eivind Ernstsen hos Airmaster. Desentralisert ventilasjon kan gi mange fordeler.

– Har du et bygg som skal rehabiliteres, må du vanligvis tømme bygget i byggeperioden. Du risikerer altså å måtte skaffe alternative lokaler, i en ofte lang byggeprosess. Du skal rive, finne føringsveier til store sjakter og kanaler, og så bygge opp igjen. Med vårt systemet laget du to hull i veggen, monterer aggregatet, rister i yttervegg og kobler til strøm. Så er du ferdig, forteller salgssjef i Airmaster Norge AS, Eivind Ernstsen.

Desentral ventilasjon har gitt gode resultater på Bergsøy skole, avdeling Borga i Fosnavåg, ifølge prosjektleder i Herøy kommunes eiendomsavdeling, Philipp Kessler-Myking.

– Vi kjørte en ganske grundig kartlegging i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det viste seg at vi hadde nokså uakseptable CO2-nivåer på opp til 1700 ppm.

Ønsker anlegg i flere rom

Kommunen valgte å satse på en desentral rom-for-rom-løsning.

– Det var den mest rimelige løsningen, og den var praktisk mulig å gjennomføre. Du løser behovet i eksisterende rom, og trenger ikke areal til teknisk rom. Brannsikring er enklere og selve installasjonen går mye raskere enn en tradisjonell løsning med sentralt ventilasjonsaggregat.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

Bygget var fra 1958 og 1963. Herøy kommune er så fornøyd med den første installasjonen at de ønsker desentralisert ventilasjon i flere rom, forteller Ernstsen:

– Vi brukte tre – fire timer, per klasserom. De var veldig fornøyde. Selv om vi hadde laget hull i veggen og installerte ventilasjonen i rommet, gikk ikke strømforbruket opp. Vi gjorde målinger på det, både før og etter monteringen. De har varslet oss om at de ønsker seg slike anlegg i flere rom neste år.

Enklere prosjektering

Ernstsen mener desentralisert ventilasjon også vil bidra til forenklinger i prosjekteringen for de anlegg der dette systemet kan benyttes.

– Jeg har selv jobbet som entreprenør i 12 år. Da jeg først hørte om dette systemet, var jeg ganske skeptisk. Jeg jobbet med sentralanlegg tidligere, og det gjør alltid litt vondt å legge om rutinene. Dette er en enkel og ukomplisert måte å få til gode ventilasjonsløsninger som også sparer tid i planlegging og utførelse. Det er ikke lenger like nødvendig å finne plass til tekniske føringer rundt i bygget. Du beregner bare riktig luftmengde i rommene, tegner inn aggregatet og gjennomføringer i yttervegg.

– Vi har mange bygg i dag hvor eierene av ulike grunner ser seg nødt til å oppgradere. Men så er det eksisterende sentralanlegget for dårlig etter dagens krav. Da er det ofte en billigere løsning å beholde det de har, og heller sette inn vårt utstyr i tillegg, styrt fra samme føleren.

 Energiforbruker er også lavere, mener Ernstsen. Å transportere luft i koster energi. Kostnaden blir mindre med desentrale løsninger.

– Det er et krav i TEK at du maksimalt skal bruke 1,5 kW/(m³/s) i driftstiden for å flytte luft gjenom anlegget. Vi har gjerne maks 0,7 kW(m³/s). Grunnen er at vi ikke har alle disse kanalene rundt omkring i bygget. Vi hadde en kunde som ønsket ventilasjon til en gammel militærkaserne på Porsangermoen. Der leverte de et tilbud på sentral ventilasjon, og vårt desentrale alternativ var i det tilfellet ferdig montert 15-20 prosent prosent billigere. Besparelsene var på arbeidstid, kanalføring, brannspjeld og masse hulltaking.

Luftet ut politisk tvil

Barneskolen på Bergsøya består av to bygninger, der den ene er fra 1957 med tidstypiske løsninger: Friskluft fra fasaden og mekanisk avtrekk. Det gav dårlig inneklima etter dagens krav og standarder. Skolen måtte gjøre noe, forteller Ernstsen.

– Skolen tok det opp med de som satt på pengesekken. De fikk i første omgang høre at det ville bli vanskelig å gjøre noe med det, selv om politikerne så problemet. Da inviterte de formannskapet opp til skolen, på slutten av en skoledag, slik at de selv fikk oppleve hvordan forholdene var. Da fant politikerne penger med én gang.

Bedre styring i hvert rom

En annen utfordringen i større anlegg er å få spjeld montert på riktig plass, strømning og spjeldakslingen må være riktig for å få en god regulering. Desentral ventilasjon har en optimal regulering, når behovet til luft i rommet endres reguleres turtallet på vifta direkte. Du får luft straks, der du har behov for det. Og det opphører når det skal, slik at du sparer energi.

– Vi tilbyr også kjøling på dette systemet, og det tror jeg vi er alene om. Kjølingen skjer også inne i rommet. Det er ingen utedel. Vi her en enhet som vi setter mellom aggregatet og veggen, slik at det blir en del av aggregatet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring