Foto: Ingar Sørensen
Publisert: 21.jun.2022 

Trelastsalget faller nasjonalt - fortsatt økning i eksport

Salget i mai av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og trelast faller nasjonalt med 21,4 % sammenlignet med mai i fjor målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien. Fjoråret var et rekordår med en historisk høy etterspørsel.

Eksporten av trelast fortsetter å øke, og for mai økte den med 8,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter øke og er på 46,6 % sammenlignet med mai i fjor, ifølge SSB.

Impregnert som produkt har lavere produksjon i mai med 11,8 % sammenlignet med samme måned i fjor.

Stor usikkerhet preger byggenæringen som følge av den makroøkonomiske situasjonen. Det er store ringvirkninger av den drastiske økningen blant annet i drivstoff- og energikostnader, sier adm. direktør Heidi Finstad.

– Markedet er i ubalanse etter mangel på varer og hamstring tidligere i år, og det er naturlig at markedet korrigeres for dette nå i forhold til tilbud og etterspørsel.

– Den sterke økningen i eksport indikerer fortsatt god etterspørsel internasjonalt, og bedriftene investerer som aldri før. Det er et mål at mere av sagtømmeret som nå eksporteres som råvare heller kan videreforedles i treindustrien for eksport av bearbeidede varer.

– EUs renovation wave og økende krav til klimavennlige bygg i Europa er med på å øke andelen tre i byggesektoren i internasjonalt, avslutter Finstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring