Foto: Hundven-Clements Photography
Publisert
28.mai.2021

Torvbråten Skole – En ny standard for fremtidens skoler

Universelt utformet for å imøtekomme alle - Torvbråten skole er et sted både å lære i, men også å lære av. Bildet av hva kognitiv utvikling er er noen ganger snevert. Tradisjonelle fag som matte og lesing er ofte forbundet med barns utdanning, men læring er ikke bare akademisk. Det er også sosialt og emosjonelt. Skolen har høye miljøambisjoner, både når det gjelder bærekraftig arkitektur og sosial bærekraft. Torvbråten Skole er den andre skolen i Norge som oppnår Svanemerket, og er kåret til Årets skolebygg 2021.

Barnas hjernekapasitet utvikler seg bedre i et trygt og inspirerende miljø, og med grundig planlegging fokuserer skolen på energibruk, lave karbonutslipp og de 470 elevene som skal bruke den. Skolen er designet for å legge til rette for mangfold, og toleranse er et av nøkkelbegrepene. For å oppnå dette er det lagt stort fokus på arkitekturen. Blant annet er det utformet forskjellige typer klasserom for å imøtekomme elevenes behov.

– Torvbråten Skole er et pionerprosjekt for fremtidige skolebygg, og hovedmålet har vært god livskvalitet og bærekraftig utvikling. Skolen skal være et godt sted for både elever, ansatte og lokalbefolkningen – og den skal være mest mulig klima- og miljøvennlig, sier Lene Conradi fra Asker kommune i en pressemelding fra Nohrco.

De bølgende formene på den 6700 mstora skolen smelter inn i omgivelsene. Skolens utseende og følelse skaper et behagelig bilde for øyet, og interiøret gjenspeiler dette med sine myke former og synlig massivtre sammen med aluminium. Fra innsiden er det behagelig utsikt mot skogen og omgivelsene, og naturen som omgir skolen oppleves nesten som en forlengelse av skolegården. Naturen er tilgjengelig for elevene både i friminuttene og undervisningen.

– Takket være godt samarbeid med totalentreprenør Veidekke og medvirkende konsulenter har vi sammen skapt et bygg med flere innovative og fremtidsrettede løsninger som ikke har blitt brukt i lignende bygg tidligere. Dette har i sin tur gitt synergieffekter gjennom å skape gode læringsmiljø med mer miljøbevisste brukere, sier Jon-Erling Johannessen fra LINK Arkitektur.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring