Foto: LINK Arkitektur / HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY
Publisert
23.jun.2021

Torvbråten skole får hederspris for byggeskikk

Landets andre svanemerkede massivtreskole ligger i Asker: nå er Torvbråten skole tildelt kommunes byggeskikkpris. Bygget med karakteristiske avrundede vegger og transparent svalgang med trespiler, er utformet av LINK Arkitektur, med bakgrunn i skolens pedagogikk samt ambisiøse miljøkrav satt av politikere og prosjekteringsteam.

– Torvbråten skole viser at det er mulig å finne en god balanse mellom kvalitet, arkitektur og bærekraft, sier leder for kommunens utvalg for plan og byggesak, Håvard Vestgren.

– Vi håper denne prisutdelingen vil inspirere flere til å velge bærekraftig retning.

Byggets runde kanter og transparens er pedagogisk forankret

Godt plantet nær et skogholt, bygd i massivtre med avrundede former og spilekledd omkransende svalgang med mangfoldige funksjoner.

– Formen på skolebygningen er på ingen måte tilfeldig, forteller sivilingeniør Jon-Erling Johannessen ved LINK Arkitektur:

– Vi var opptatt av at spilene i svalgangen skulle ha en funksjon, sier Johannessen.

– Svalgangen i seg selv gir skjerming og overdekke for regn og sol, mens spilene filtrerer sollyset. Det kontinuerlige spilebåndet motvirker at bygget overopphetes om sommeren, mens man om vinteren kan utnytte varmetilskuddet ved lav sol. Samtidig sørger spilene for bedre utsyn til skolegården og innsyn i byggets aktiviteter – det gir en transparens i dobbel forstand, ved å sørge for kommunikasjon mellom lærer og elev, samtidig som romlige kvaliteter og orienterbarhet blir ivaretatt.

Nettopp transparens og synlighet var viktige pedagogisk prinsipp for skolens ledelse. Ved å unngå blindsoner og mørke kroker ville man også unngå negative sosiale forhold som mobbing. Lærerne kunne også lettere vite hvor elevene befant seg på skolegården – åpne siktlinjer gir en bedre oversikt. Skoletomten ble også mindre fragmentert ved den nye flerbrukshallen tar opp i seg terrengforskjell mot sørvest, som gjorde skogen mer tilgjengelig for elevene.

Massivtre og miljøkrav: utfordringer og løsninger

Skolen er resultat av klare målsetninger om miljøkrav, tidlige beslutninger om materialvalg, og høy involvering av lærere og rektor, politikere og prosjekteringsaktører. Spesielt at prosjektet skulle savnemerkes og at massivtre ble valgt som hovedmateriale var avgjørende for utformingen, påpeker Jon-Erling Johannessen:

– Siden svanemerket stiller krav til mye dagslys vil bygget også måtte ha store fasadeflater og godt lysinnslipp i vinduer. Man ønsker mye lys i klasserom siden dette har vist seg å gi positiv effekt på elevenes læringsevne, det er også vist forskning på at naturmaterialer som tre gir elevene lavere hvilepuls, og at avrundede former virker beroligende for elever med utviklingsforstyrrelser som autisme.

– Massivtrekonstruksjoner har i tillegg begrensninger når det gjelder spennvidde. Gjennom hele prosessen ble det gjort vurderinger av konstruksjonsløsninger, siden ulike systemer gir ulik bæringsfleksibilitet. Materialene er et identitetsskapende element ved Torvbråten: i bygget kombinerer vi bruk av massivtre, limtre og LVL-tre. I skolens allrom kommer limtrebjelker til sin rett, der de er brukt i bæring, og fint kan eksponeres ved rommets takvinduer. Spilebåndet fra fasaden gjentas i allrommet – her blir båndet brukt som akustisk demping foran akustisk duk, i tillegg skjuler spilene tilluftsventilasjon i trapperom. Dette gjorde at vi sto friere til arkitektonisk utforming, med enklere takflater og mulighet for større lysinnslipp i taket.

Torvbråten har også det første blå-grønne taket i Norge, med både solceller og vannfordrøyning. Siden skolen ikke hadde behov for uteareal på taket, var det praktisk å benytte arealet til strømproduksjon og håndtering av overvann. Flere offentlige byggherrer etterlyser nå samme takløsning i sine anbud.

Barns utfoldelse i natur viktig for trivsel

Skolens volum er utformet for å styrke tomtens iboende kvaliteter, ved å skape et bygg som blir en del av naturlandskapet. Dette har gitt barna mangfoldige aktivitetsmuligheter med spillerom til å utfolde seg fritt.

– Dette grepet for uteområdene har lærerne påpekt skaper stor glede blant elevene, skyter Johannessen inn:

– Vi er veldig stolte av all den positive oppmerksomheten rundt nye Torvbråten! Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten god dialog med engasjerte og fremoverlente brukere og politikere i Asker, og et godt tverrfaglig samarbeid internt i LINK. Ikke minst har vi hatt fantastiske samarbeidspartnere. Sentrale rådgivere har vært Multiconsult og Veidekke, samt Asker kommune. Sammen har vi realisert et bygg som svarte ut et bredt spekter bærekraftige løsninger, hvor massivtre og svanemerket har skapt føringer. Vi har også svart opp lærer og rektors behov når det gjelder pedagogiske ønsker: hensiktsmessig inne-ute kommunikasjon med elevene, gjennom god orienterbarhet og komfortable lyse læringsarealer, avslutter Johannessen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring