Foto: Termowood AS
Publisert
21.okt.2021

TewoFlex: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– TewoFlexer gjenbrukbare skillevegger, basert på Tewo Byggsystem; et nytt og patentert bygningselement av isolert massivtre. Byggsystemet baserer seg på en generisk byggekloss som er velegnet til kostnadseffektiv, industriell masseproduksjon og hurtig montering. Fleksible og gjenbrukbare modulvegger av norskprodusert, isolert massivtre.

Termowood AS / MADE as med kandidaten TewoFlex

– TewoFlex er utviklet av designstudioet Made AS i samarbeide med den norske bygg system produsenten Termowood. TewoFlex er et nytt system for fleksible og gjenbrukbare skillevegger, designet for å enkelt demonteres og remonteres. Hvert element er laget av norsk gran og produsert i Hurdal.

 – Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

– TewoFlex er et modulbasert veggsystem, designet som byggeklosser som passer til hverandre, i uante kombinasjoner, og vil derav gjøre ombruk som systemvegg svært enkelt. Både i samme bygg, men også i andre bygg/andre lokasjoner. Veggene er kun laget av rene materialer; herunder i tre og resirkulert tekstil, som ikke er omgjort til et komposittmateriale. Derfor er veggene tilrettelagt for ombruk og resirkulering, også av de enkelte bestanddeler i veggen, uten unødvendige, energikrevende prosesser.

– Systemet baserer seg på en minimal bruk av skruer, festepunkt og andre stedstilpassede løsninger. I stedet for stedsbaserte fester, benyttes det spesialtilpassede jekker, og i stedet for silikontetting benyttes lister og sviller med lydtette pakninger. Det vil være nødvendig å feste hvert åttende element, men dette gjøres «skjult» da dekklister monteres over skruene. Hvert veggelement er å regne som spikerslag, noe som gir en fleksibilitet for innredning. Veggenes overflater er treplater av norsk gran, absorbentene er av 75 prosent resirkulert tekstil, og isolasjonen er av 100 prosent trefiber. Pakninger på bunn-og toppsvill samt dekklister er foreslått utført i sylomer, da dette gir svært gunstige akustiske kvaliteter. Både dørblad og rammer er laget i samme materiale som veggelementets treplater. Glass og dørfelt er samlet slik at også disse enkelt kan demonteres. Elementene muliggjør gjenbruk av materialer også etter endt levetid som modul i våre systemvegger.

– Veggene vant i desember 2020 Statsbyggs utlyste idekonkurranse om "Sirkulære skille vegger til prosjekt nytt regjeringskvartal, med sitt forslag "alle gode ting er tre". Prosjektet var et samarbeide mellom designstudioet Made AS, produsent Termowood AS og Rambøll Norge. ila. våren 2021 er konseptet videreutviklet og prosjektet utføres i samarbeidet med byggforsk/SINTEF for å oppnå maksimale resultater mtp. lydtransmissjon og absorbsjon. På dagens marked, nasjonalt og internasjonalt, finnes det i dag ikke en reelt gjenbrukbar løsning.

– Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

– I hjertet av barskogbeltet, som strekker seg gjennom Sør-Norge, finner vi en særdeles kortreist verdikjede som starter med bærekraftig, PEFC sertifisert tømmer som sendes videre til nærliggende sagbruk, så lokalt høvleri der fersk-høvlede lameller presses sammen til krysslimte plater av massivtre – hele verdikjeden innenfor en radius på under 15mil. Uten noen videre reisevei blir dette satt sammen med isolasjon, også denne laget av tre, i en fullautomatisk, industriell og kosteffektiv produksjon til et av markedets mest bærekraftige byggesystemer. Mer enn 98 prosent av materialene i byggesystemet er biobasert.

– For de krysslimte massivtreplatene består midtsjiktet i hovedsak av sekunda materialer, som av estetiske hensyn er utsortert fra produksjonen. Trefiberisolasjonen baserer seg på trefiber av granflis og de integrerte lydabsorbentene består av hele 70 prosent gjenvunnet tekstil og er 100 prosent gjenbrukbare. Elementene i byggesystemet kan enkelt tas fra hverandre og flyttes til annet sted eller settes sammen i annen kombinasjon. For fasene A1-A3 (uttak råvarer, transport og fabrikasjon) utgjør elementenes GWP en reduksjon på -2,90E+01 kg CO2 pr. m2.For fasene A4- B4 (transport, installasjon, bruk, vedlikehold, reparasjon og utskiftinger) utgjør GWP -3,15.For det modulære elementet, inklusive lydabsorbentene, er graden av gjenvinnbart materiale 100 prosent, mens innfestinger, sviller, dekklister m.m. vil normalt > 30% kunne gjenbrukes. GWP i fase C1-D.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring