Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
10.mar.2020

Fra avfall til bifall

Avfallsfrie byggeplasser er fullt mulig, sier John R. Moen i BA Digital. Når målet er nådd, har næringen samtidig gjennomført Norges største miljøtiltak

– Det er ingen grunn til å underslå hvor viktig avfallsfrie byggeplasser er. Et slikt krav vil endre bransjen. Kravet om avfallsfrihet fører til en total omlegging, til en presis produksjon gjennom industrialisering. Byggenæringen er den største næringen i fastlands-Norge. Får vi til dette, har vi samtidig gjennomført Norges største miljøtiltak. Intet mindre.

John R. Moen jobber med bærekraft i sitt eget firma BA Digital. Han har flere spesielfelt, og avfallsfrie byggeplasser er én av dem. Moen er også involvert i byutvikling, og han leter etter nye løsninger som er mindre ressurskrevende enn hva de er i dag.

Et nytt tankesett

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

– Vi etablerer utviklingsprosjekter i samarbeid med produsenter og entreprenører der løsningene testes ut direkte inn mot utvalgte byggeprosjekt. Her bringes det inn et nytt tankesett, der endringen går fra «å forbedre litt», til å utvikle en produksjon som gir helt null-avfall. I vårt arbeid møter vi mange ganger en konservatisme som går over til en iver og vilje til å få det til. Et utsagn vi har møtt flere ganger i prosessen er: «ja- dette skal vi få til». De som har denne holdningen får det også til, sier Moen.

– I søken etter løsninger har vi vært innom både oljeselskaper og mekanisk industri, der vi har sett på bruken av matematiske algoritmer, og hvordan vi skjøter og kapper rør – og oppnår helt avfallsfrie løsninger. Vi ser også på løsninger der vi tilbakefører kapp direkte inn i produksjon, som råstoff uten transport.

Avfallsfritt i 2025

Sammen med flere byggherrer jobber Moen med et mål om avfallsfrie byggeplasser innen 2022.

– Avfallsfrie byggeplasser kan gi økonomisk gevinst. Ta produsenter; kravene til grønne løsninger blir flere og flere. Offentlige byggherrer krever grønne løsninger. Det gjør også leietakere i private bygg. Du kommer ikke unna et voksende krav til miljøvennlige bygg. Produsenter som ikke tar hensyn til dette, vil få redusert tilgang til markedet.

– Byggherrene må stille krav, men de må gjøre det på en slik måte at industrien utvikler seg. Næringen har historisk sett vært veldig konservativ, så det er nødvendig at byggherrer og myndigheter stiller krav til en utvikling. De bør også komme inn og tydelig premiere aktører som kommer med gode, bærekraftige løsninger, slik at det blir en konkurranse om å gjøre ting best mulig – for eksempel ved å innføre avfallsfrie byggeplasser. Vi får da en dreining der de som ikke prioriterer grønne løsninger taper i anbudskonkurranser.

Presser frem en grønnere næring

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens

Det er viktig både for entreprenører og leverandører å posisjonere seg i det grønne markedet, fortsetter Moen. En totalentreprenør som skal gi en pris på et prosjekt med avfallsfrie løsninger, må velge de underetreprenørene og produsentene som leverer avfallsfritt. Når dette blir vanligere, vil leverandører og underentreprenører ikke lenger ha tilgang til mange byggeprosjekter – med mindre de har omstilt seg.

– Både Stavanger og Sandnes kommune krever avfallsfrie løsninger, og har med det virkelig brakt dette på banen. Det gjør at andre byggherrer kommer etter. Tilsvarende har   entreprenøren JM gått foran, og stilt krav om å redusere avfallsmengden fra dagens nivå på 45 kilo per kvadratmeter for nybygg – ned til 15 kilo avfall i 2020, og kun 5 kilo i 2025. Dette høye mål, men det er nettopp slike mål som gjør at næringen utvikler seg.

Gir mange andre gevinster

– Vi klarer ikke levere avfallsfritt på byggeplasser uten en planlagt innsats. Det krever at vi produserer mer presist enn før. Vi må utnytte flere digitale løsninger, prosjektere mer presist og med en økt industrialisering hos leverandører og underentreprenører. Avfallsfrie byggeplasser er altså ikke noe som bare fører til mer bærekraft. Det fører også til en ytterligere digitalisering og industrialisering av byggenæringen.

– Gjennomfører vi en utvikling av den norske byggenæringen på denne måten, styrker vi også hjemlige aktører i konkurranse med utenlandske konkurrenter. Dette vil også fremme digitale teknologiselskaper som vil kunne utvikle seg inn mot eksporteres til andre markeder.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring