Foto: Nils Petter Dahle
Emner
Publisert
03.sep.2021

Telegrafen vinner Cityprisen 2021

Den prestisjetunge Cityprisen ble utdelt ved Citykonferansen 2. september. Der ble det klart at seieren gikk til rehabiliteringsprosjektet Telegrafen i Kongens gate 21.

Telegrafen, også kjent som Telegrafbygningen, utgjør et helt kvartal i Kvadraturen i Oslo, mot gatene Kongens gate, Prinsens gate, Nedre Slottsgate og Tollbugata. Den eldste, og største delen av bygningen sto ferdig i 1924 og er tegnet av rådhusarkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Kvartalet ble fullført i 1966 med et karakteristisk hjørnebygg, tegnet av en av datidens toneangivende arkitekt i Norge, Nils Holter. Kvartalet er regulert til bevaring og av Byantikvaren i Oslo definert som fredningsverdig i kraft av å være en statlig monumentalbygning.

Foto: Frank Holtschlag

EPISO 4, et fond forvaltet av Londonbaserte Tristan Capital Partners, Malling og Vedal kjøpte kvartalet i 2016 av Telenor. Bygningen hadde lenge hatt svært begrenset bruk, helt siden Telenor etablerte sitt nye hovedkontor på Fornebu på begynnelsen av 2000-tallet. Kvartalet framstod lukket mot sine omgivelser, og har bidratt til å bremse utviklingen av økt byliv i Kvadraturen. Telegrafen var en stor og viktig arbeidsplass i Oslo Sentrum opp gjennom 1900- tallet og det har vært en viktig målsetting for eierne at Telegrafen på nytt skal fylles med mennesker og arbeidsplasser. Planen var å skape et moderne kontorprosjekt med et attraktivt bygulv, til glede for Oslos innbyggere. Kvartalet er nå fylt med mennesker og 900 kontorbrukere fra blant annet Norconsult, Bane Nor og Nordic- Office of Architecture har sin arbeidsplass i bygget. Bygulvet består nå av Oslos nyeste tilskudd av aktivitetsbasert uteliv og inspirerende samlingsrom på hele 3.200 kvm. Telegrafen Oslo består av seks moderne og fleksible arrangementslokaler og fem unike barer. Med arbeidsplassene og bygulvet bringer kvartalet lys og liv, både på dagtid og kveldstid, og er en vesentlig bidragsyter til en videre positiv utvikling av Kvadraturen.

Juryens begrunnelse:

Eierne bak årets vinnerprosjekt har virkelig våget å strekke seg lengre enn normalt, og har gjennom hele prosessen holdt fast ved et høyt ambisjonsnivå og evne til å finne gode løsninger på hindringer og utfordringer.

Foto: Oslo Museum

Prosjektet har vært drevet frem av viljen til kommersiell suksess for utvikler, sammen med et ønske om å gi et bidra til samfunnet gjennom fokus også på andre bunnlinjer enn de økonomiske. Vi har fått et prosjekt som gjenbruker og videreutvikler en eksisterende eiendom med en forhistorie preget av helt andre typer funksjoner enn de som fyller prosjektet i dag.

Med stor dynamikk og kreativitet har kompetente partnere, eiere og leverandører sammen utviklet et solid og overraskende prosjekt. Gjennom konstruktiv og åpen myndighetsdialog er det funnet løsninger på vernehensyn og krav som løfter prosjektet fremfor å senke kvaliteten.

Vinnerprosjektet demonstrerer vilje til å legge inn ekstra innsats og investeringer, at det å lete etter den riktige løsningen fremfor å velge den enkle, kjente, også er lønnsomt.

Gjennom sitt pågangsmot, høye sosiale ambisjoner og vilje til å lete til man finner de gode løsningene – er årets vinner et prosjekt med stor overføringsverdi også til prosjekter i mindre skal og med mindre eksponering.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring