Foto: Tarkett
Lars Holm
Publisert: 10.05.2022 

Tarkett ReStart: Gjenvinningssystem gir sirkulærøkonomi i praksis

Med gjenvinningssystemet ReStart har Tarkett etablert rutiner for innhenting, transport og gjenvinning av gulvmaterialer. Gjennom samarbeid med aktører i næringen sørger gulvleverandøren for en mer bærekraftig fremtid.

Sirkulærøkonomi ansees i byggenæringen som en avgjørende løsning for å redusere næringens klimapåvirkning. Økt materialgjenvinning sørger for reduserte mengder avfall som sendes til forbrenning og muliggjør at fossile råvarer erstattes med gjenvunnet råmateriale, som gir store klimagevinster. I Norden har Tarkett samlet inn monteringskapp fra vinylgulv i over 20 år, og I Norge står Tarkett for opphenting og sortering av innsamlede kapprester og utrevne gulvmaterialer gjennom det selvutviklede og rettighetsbeskyttede retursystemet ReStart.

– Tarkett har drevet med gjenvinning av eget produksjonsavfall siden 50-tallet, og har jobbet kontinuerlig siden med å utvikle og utvide gjenvinningsløsninger, sier Linn Hagtvedt, Markedskoordinator i Tarkett AS.

– ReStart er Tarketts kostnadsfrie retursystem for gjenvinning som ble etablert i 1996, da var vi første aktør som hadde et etablert system for gjenvinning av gulv. For vår del har alt som omhandler sirkulær økonomi og ReStart vært et kontinuerlig utviklingsarbeid i mange år, og noe vi vil fortsette med i fremtiden.

Formidabel økning - og mer skal det bli

Materialgjenvinning handler ikke bare om tekniske løsninger, hele verdikjeden må fungere. Med andre ord holder det ikke at et produkt rent teknisk kan resirkuleres hvis det mangler systemer som sørger for at kunden kan få avfallet sitt transportert til et gjenvinningsanlegg.

Foto: Tarkett

– Et produkt kan kalles resirkulerbart hvis det kan samles inn og etter innsamling blir omgjort til nytt råstoff forteller Hagtvedt.

– Innhenting, prosessering og gjenvinning er et leverandøransvar vi har tatt og som vi er stolte av. De siste årene har løsningen vår skutt fart, og vi har et mål om å øke innhentingen slik at vi kan gjenvinne mer. I 2019 samlet vi i Norge inn 74 tonn vinylkapp, dette økte til 172 tonn i 2021. Når vi vet at klimagevinsten ved å gjenvinne 1 kg vinylkapp er 3,6 kilo CO2- ekvivalenter er dette et svært godt bidrag, og vitner om en veldig god innsats blant våre kunder og samarbeidspartnere. At aktørene i byggenæringen har fått økt fokus på ombruk og gjenvinning de siste årene, blant annet gjennom sertifiseringsordninger av bygg, har nok bidratt positivt. Det er mange gode sirkulære tiltak tilgjengelig i byggenæringen og virksomheter må nå stille krav og gå fra teori til praksis. Med våre ReStart-løsninger for vinyl, linoleum og teppefliser har Tarkett sørget for nettopp det, en løsning som virker i praksis, og som tilrettelegger for økt bærekraft i byggenæringen.

Gjennomtenkte gjenvinningsprosesser

Tarkett bruker store ressurser på å utvikle produkter for sirkulær økonomi, men også på å utvikle teknikker for å identifisere, håndtere og prosessere kapp og utrevne gulv tilbake som råvare for produksjon av nye gulv.

– Å hente tilbake kapp og gamle gulv er å bidra til at vi får sekundære råvarer, på denne måten sparer vi også utslipp, sier Hagtvedt.

– Når vi får inn brukte vinylmaterialer fra rehabiliteringsprosjekter vasker vi bort lim og sparkel slik at vi sitter igjen med rent materiale som kan granuleres og brukes i produksjon. I dag er størsteparten av returmaterialet vinylkapp fra montering, men både utrevne vinyl- og linoleumsgulv, samt teppefliser øker i omfang.

Hele verdikjeden må samarbeide

Å bidra med gode og ansvarlige løsninger kan ikke gjøres helt på egen hånd. Et samarbeid med aktuelle aktører er dermed helt nødvendig for å takle klima- og miljøutfordringene.

– For vår del starter det med produktutvikling og design og klargjøring av produktene for gjenvinning. Det innebærer bruk av råvarer som gjør det mulig at produktene kan gå inn i en loop og tilbake i produksjon. Ambisjonen vår gjenspeiles i vår Circular Collection, en kolleksjon vi ønsker å utøke for fremtiden. For å klare dette må vi komme tettere inn på aktørene i næringen og få tilbake mer av materialet vi trenger. Kommer vi tidlig nok inn i prosessen, kan vi samarbeide med entreprenører, konsulenter og arkitekter for å kartlegge mulighetene for gjenvinning av gamle gulv i bygg. Deretter tar vi ansvaret med å gjennomføre prosessene. Det inkluderer selvsagt dokumentasjon relevant for miljørapportering og sertifiseringer. Vi ønsker oss flere ambisiøse miljøkrav i anskaffelsesprosessene, og at ikke pris trumfer alt. Vi er i samme båt, og må akseptere premissene for å skape en bærekraftig fremtid, avslutter Hagtvedt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring