Foto: Silje Thoen
Publisert: 07.03.2024 

Feil om avfallssug på Grønlikaia

I artikkelen “Fremtidens avfallshåndtering” argumenterer Sweco – på vegne av oppdragsgiver HAV Eiendom – for at utbyggingen på Grønlikaia skal ha nedgravde containere som avfallsløsning, i stedet for avfallssug. Det er selvsagt lov, men Swecos rapport er dessverre mangelfull, skriver Hans Petter Karlsen.

Dette er en kronikk av Hans Petter Karlsen, direktør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aller først ønsker jeg å rose HAV Eiendom for at de ønsker å utforske bærekraften og livsløpene som ligger i avfallshåndteringen i store utviklingsprosjekter. Det er viktig å utfordre hverandre. Utviklingen i avfallsbransjen går fort, og det som var den beste løsningen i 2014, trenger ikke være det ti år senere.

Det er ulike grunner til at vi likevel ønsker å gi et svar til artikkelen. Først og fremst er det fordi det står å lese at “Swecos rapport er forelagt renovasjons- og gjenvinningsetaten”. Det stemmer for så vidt, men formuleringen gir også leserne inntrykket av at vi har gitt rapporten vår velsignelse. Det er ikke riktig.

Sammen med Klimaetaten sendte vi en tilbakemelding til Sweco/HAV Eiendom i mai 2023, lenge før publisering av rapporten. Et av punktene var at deler av tallmaterialet de hadde fått fra oss ble brukt feil i rapporten. Det blir de fortsatt.

Et resultat av feilbruken er, etter vår mening, at driftskostnadene for nedgravde containere er for lave i rapporten, mens kostnadene for avfallssug er for høye. I tillegg bruker Sweco min etat som kilde til en påstand om energiforbruket i avfallssug versus andre løsninger. Vi drifter ikke egne avfallssug-anlegg, og har derfor ikke slike erfaringstall.

Nok en gang gir Sweco et feilaktig inntrykk av bidraget vårt. Riktig kildebruk er viktig. Dette svekker rapporten.

Vi har også gitt innspill på Swecos snevre definisjon av bærekraftsbegrepet. En analyse som kun ser på klimagassutslipp og livsløpskostnader, gir et ufullstendig bilde av bærekraft. Beslutningen om avfallsløsning på Grønlikaia må vurderes etter flere parametere, som alle har med bærekraft å gjøre. Jeg kan nevne byutvikling, nærmiljø, bokvalitet og effektiv arealutnyttelse, i tillegg til hva som skal skje med det faktiske avfallet etter sortering og innsamling: materialgjenvinning.

Å begrense bærekraft til bare én del av hva ordet egentlig betyr, er en vanlig felle å gå i. Men når man lager en rapport som skal fungere som en del av et større kunnskapsgrunnlag for et område med 1500 boliger, er det viktig å ikke trå feil.

Debatten om fremtidens avfallshåndtering må være faktabasert og åpen. Vi tar den gjerne, men på riktige premisser.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring