Foto: Nordomatic
Publisert
27.apr.2021

Unngikk utslipp på 69.000 tonn CO2

Sammen med sine kunder bidro Nordomatic til en betydelig reduksjon av CO2-utslipp i 2020. Konsernet presenterer nå sin bærekraftstrategi, hvor ambisjonen øker kraftig mot 2030.

Bygninger og eiendommer står for i overkant av en tredjedel av karbonfotavtrykket verden over. Om lag 40 prosent av EUs energiforbruk og 36 prosent av CO2-utslippene kommer fra bygninger.

 300.000 tonn reduksjon i 2030

I den ferske bærekraftsrapporten kommer det frem at Smart Building-konsernet innen 2025 vil redusere CO2-utslippene fra sine kunder med 150.000 tonn, sammen med en reduksjon på 12,5 prosent i selskapets egne CO2-utslipp. Innen 2030 er målet at kundenes CO2-utslipp går ned med 300.000 tonn, samtidig som Nordomatic anses som det mest bærekraftige selskapet i bransjen.

Den nye bærekraftstrategien har vært en del av arbeidet med bærekraftsrapporten for 2020, som viser at Nordomatic allerede er godt i gang. Det siste året har konsernet kunder redusert CO2-utslippene med 69.000 tonn. Dette er nær 20 prosent bedre enn i 2019.

– Fremming av bærekraftsagendaen er et felles ansvar, som vi alle har en samfunnsmessig forpliktelse til å jobbe for. I Nordomatic ligger de smarte og bærekraftige løsningene allerede i vårt DNA, fordi det alltid har vært vårt mål å se mulighetene for effektivisering og forbedring av energiøkonomien i installasjonen, sier administrerende direktør Kristian Findstrup i Nordomatic Norge.

Bærekraft som ledestjerne

Konsernet eies av Trill Impact, som holder samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål høyt. Sammen med eierne har Nordomatics konsernledelse valgt innovasjonansvarlighet og å være den beste arbeidsgiveren som noen av de viktigste satsingsområdene i årene som kommer. Disse knyttes til syv av bærekraftsmålene.

I tillegg til å fortsette å utvikle Smart Building-konseptet og redusere kundenes og selskapets eget miljøfotavtrykk, vil konsernet ha ekstra fokus på medarbeiderutvikling og arbeidsmiljø gjennom videreutdanning, inkludering og økt andel av kvinnearbeid i konsernet. Innen 2030 er konsernets mål derfor å ha den høyeste eNPS-poengsummen i hele bransjen.

– Gjennom våre tre satsingsområder dekker vi alt vårt arbeid i hverdagen – fra våre daglige beslutninger til hvordan vi jobber med våre kolleger, kunder og leverandører og vår innvirkning på miljø og samfunn. Sånn at vi på alle fronter kan være et forbilde i bransjen og bidra til å fremme FNs bærekraftsmål, sier Findstrup.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring