Foto: BMI
Emner
Publisert
05.mai.2021

Storsatsning på miljødeklarasjoner

Takleverandøren BMI investerer tungt for å gi svar på hvilke løsninger som møter kravene i miljøsertifiseringer som BREAAM.

– AeroDek er blant Norges mest populære takprodukter, og var de første ståltakpannene som kom til Europa. Vi er derfor stolte av at vi er den første produsenten i Europa som kan vise til miljødeklarasjoner på dette produktsegmentet, sier Anette Weberg Torgersen, produktsjef i BMI (Zanda, Monier og Icopal).

Første mars var EPD-er på AeroDek-produktene Tradition, Tradition Plus, Quadro Plus og Unique Plus på plass.

– Dokumentasjon er og blir et viktigere krav i markedet, og de fleste byggevarekjeder og boligprodusenter etterspør miljødokumentasjon på løsningene de velger. På sikt ønsker vi å tilby EPD-er på så mange produkter som mulig, et mål som koster tid og penger. Den investeringen er det viktig at vi, som leverandør i en bransje preget av høyt ressursforbruk, tar.

EPD-er skal blant annet gjøre det enklere for utbyggere, håndverkere og privatpersoner å velge produkter som bidrar til miljøsertifiseringer som BREAAM-NOR.

Kompatible produkter til taket

AeroDek har vært på det norske markedet i over 40 år, og fikk nytt navn i 2020. Salget av produktet øker jevnt i Norge.

– EPD-ene skal gjøre det enda mer attraktivt å velge våre ståltakpanner. Det skal lønne seg å velge dokumenterte løsninger som varer lenge, både av hensyn til økonomi og miljø. Robuste bygg gir glede til flere generasjoner, og er dermed også det mest bærekraftige alternativet, sier Torgersen.

Hun understreker viktigheten av å velge kompatible produkter i den prosjekterende og utførende fasen i byggeprosjekter. Det vil si at hver komponent på taket har like lang levetid, slik at for eksempel undertaket ikke må byttes før primærtekkingen.

– Slik reduseres ressursforbruket. Vi har utviklet systemer hvor levetiden til hver eneste detalj er tatt i betraktning, og AeroDek ståltakpanner er et eksempel på dette. De kan kombineres med våre bitumenbasert underlagsbelegg som også har EPD-dokumentasjon, og resultatet er et trygt og veldokumentert tak som varer lenge, sier hun.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring