Foto: Nomiko AS
Publisert: 24.01.2023 

Spesialister tilbyr kurs i ombrukskartlegging av bygg i tide til nye krav

Norges første kurs om ombrukskartlegging av bygg er lansert. Todagerskurset er utviklet av ombruksspesialisten Resirqel og rådgivingsselskapet Nomiko – Norsk Miljøkompetanse. I mai kommer første mulighet til å lære hvordan de nye kravene til ombrukskartlegging skal ivaretas.

Det er stor aktivitet knyttet til riving i Norge, enkelte år har det blitt revet over 20.000 bygg og avfallsmengdene fra byggebransjen vokser. For å øke ombruket og redusere mengden byggavfall, ble det 1. juli 2022 innført krav i teknisk forskrift om å ombrukskartlegge alle næringsbygg og boligblokker som endres eller rives. Fra 1. juli 2023 blir kravet ufravikelig.

Det er få aktører som har erfaring med ombrukskartlegging. Behovet for å øke kompetansen til de som skal gjennomføre ombrukskartlegginger er derfor stort, ifølge en felles pressemelding fra Resirqel og Nomiko.

– Dette er en ny og voksende bransje, og ombruksrådgiveren er en ny rolle i byggebransjen. Vi ser at det er et behov og et ønske om å lære mer om temaet. Det er viktig at de nye ombrukskartleggerne er klare til å levere erfaringsbaserte analyser og bidra til trygg og forsvarlig ombruk. Da trenger vi også gode kurs for å spre kunnskapen som finnes. Derfor er vi glade for å kunne samarbeide med det dyktige og erfarne miljøet i Nomiko for å tilby dette kurset, sier Lasse Kilvær, partner i Resirqel AS.

Todagerskurset tar blant annet for seg metodikk og aktuelle hjelpemidler ved utførelse av en ombrukskartlegging, og hvilke materialer og produkter som kan ombrukes basert på miljø- og kvalitetskrav. Deltakerne gis også innsikt i demontering og utarbeidelse av rapport etter endt kartlegging.

– Våre kursdeltakere er opptatte av miljøvennlig og trygg avhending av bygg. Nå får de lære mer om ombrukskartlegging, som det kommer til å bli en eksplosiv vekst av oppdrag på fremover. Med Resirqel på laget er vi trygge på at vi kan levere et godt kurs også innenfor ombruk, helt i front av utviklingen, sier Sverre Valde, daglig leder i Nomiko.

Det er satt opp flere kurs i Oslo fra mai av. Det vises til nettstedet nomiko.no for mer informasjon om kurset, program og påmelding.

Om kursarrangørene:

Resirqel har i flere år vært i front når det gjelder ombruk, ombruksrådgivning og -kartlegging. De har kartlagt nærmere hundre bygg, og blant annet pekt ut hulldekkene i regjeringskvartalet for ombruk. Selskapet har bidratt med omfattende forskning og utvikling innenfor fagfeltet. I 2019 utarbeidet Resirqel rapporten «Forsvarlig ombruk av byggevarer» på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet, og selskapet var fagekspert og initiativtager til «Veileder for bestilling av ombrukskartlegging» fra Statsbygg og Grønn Byggallianse som ble publisert i 2021. Senere i år lanseres den første SINTEF Byggforsk-anvisningen om ombrukskartlegging med Resirqel som forfatter. Samtidig åpnes Sirkulær Ressurssentral på Økern som driftes av Resirqels datterselskap Ombygg AS.

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse tilbyr engasjert og kompetent personell for rådgivning, prosjektledelse og kompetanseheving innenfor miljø, avfallshåndtering og ressursutnyttelse.

Rådgivingsselskapet har utført en rekke utredninger for bygge- og avfallsbransjen og besitter blant annet spisskompetanse innenfor miljøkartlegging av bygg- og anlegg og byggavfall, herunder asbest og farlig avfall. Nomiko har siden oppstarten i 2016 bygget seg opp til å bli landets største kursleverandør av ulike avfallskurs.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring