Nabolagsplassen: Bildet viser nabolagstorget rettet nordover mot Halvor Blinderns grav og universitetet. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur
Publisert: 11.09.2023 

Slik vil Ferd Eiendom åpne Marienlyst

En bypark, nye kvartalsstrukturer og åpent for befolkningen. Marienlyst skal få en ny rolle som midtpunkt i nabolaget, og bli tettere koblet på byen. – Det skal bli et sted folk har lyst til å reise til, sier direktør for utviklingen på Marienlyst, Øyvind Svare Lorentzen.

Ferd Eiendoms forslag til byplangrep for Marienlyst er sendt inn til Plan- og bygningsetaten. Med det starter Ferd Eiendom opp igjen prosessen med et første dialogmøte etter en tids pause. Det betyr at de første skissene som viser Ferd Eiendoms ambisjoner for hvordan Marienlyst kan bli i fremtiden, er klare.

Åpner opp

NRKs gamle hovedkvarter er i dag utformet som et eget, lukket institusjonsområde. Direktør for Marienlyst Utvikling, Øyvind Svare Lorentzen, forteller at den overordnede ambisjonen for Marienlyst er å åpne opp området og gjøre det tilgjengelig for hele befolkningen.

Med nye møteplasser, en bypark og flere grøntområder, et mangfoldig by- og kulturliv, og forbindelser som gjør at Marienlyst kobler sammen områdene rundt, skal NRKs gamle hovedkvarter få nytt liv. Målet er at det skal bli en destinasjon som tiltrekker seg folk langveisfra.

Som en langsiktig byutvikler skal Ferd Eiendom skape varige verdier. Utviklingen på Marienlyst skal sette spor i flere generasjoner.

– For Ferd som en langsiktig eier innebærer utviklingen av Marienlyst et stort og viktig samfunnsoppdrag. Vi vil skape et område som fremtidige generasjoner kan nyte godt av. Vi er stolte av å få forvalte en del av vår felles kulturarv og være med å skape fremtidens Oslo, sier konsernsjef i Ferd, Morten Borge.

Et midtpunkt i nabolaget

Et viktig grep er å koble Marienlyst tettere på områdene rundt. Nye bygater vil gjøre det naturlig å ferdes mellom Majorstuen og Blindern. Den indre gatestrukturen i området skaper muligheter for å forflytte seg på måter som ikke finnes i dag. Målet er at Marienlyst skal bli navet mellom nabolag og destinasjoner i nærheten, fra Majorstuen og Frognerparken til Blindern og Ullevål.

– I dag oppleves avstanden mellom Blindern og Majorstuen som stor. Det gjør vi noe med nå, sier Lorentzen.

Ambisjonene er at Marienlyst blir et byområde med særegen natur, rolige parker, et yrende folkeliv og et bredt tilbud av butikker, kafeer, restauranter og kulturopplevelser som naboer og tilreisende kan benytte seg av om de ønsker det.

Kvartaler som hovedgrep

Utformingen og arkitekturen er inspirert av nærområdet og det folk flest kanskje tenker at er typisk for det sentrale og historiske Oslo – nemlig store kvartaler med grønne gårdsrom i midten. Arkitekturen skal passe inn i omgivelsene og spille videre på de gode kvalitetene området allerede har. Det har vært viktig å ta hensyn til terrenget og ta vare på det som allerede er gode kvaliteter i området ved plassering av bygninger og utformingen av gater og byrom.

Byggene og arkitekturen skal stå seg i generasjoner med et tidløst uttrykk, gi plass til mennesket i byrommet, passe inn i omgivelsene og spille på de gode kvalitetene området har.

– De nye skissene viser hvordan Marienlyst-utviklingen skal dra slektskap på områdene rundt og spille på omgivelsenes beste kvaliteter. Samtidig tilføyer vi noe nytt som ikke var der før. Et eksempel er et nabolagstorg som blir hjertet i det det nye området, og som vil se ut som det alltid har vært der, sier Lise Almquist, som er prosjektansvarlig for Marienlystprosjektet.

I området skal Ferd Eiendom bygge boliger av høy kvalitet som bidrar til lavutslippssamfunnet. Marienlyst er om lag 1,5 ganger større enn Sørenga, og et av de få sentrale områdene som tåler et stort antall nye boliger.

– Det er stor boligmangel i Oslo. Her planlegger vi om lag 1 200 boliger med forskjellige boformer og størrelser, sier direktør for Marienlyst-prosjektet, Øyvind Svare Lorentzen.

Sammenhengende bypark

I byplangrepet foreslår Ferd Eiendom å utvide med flere grøntområder enn det er i dag, og styrke de grønne områdene som allerede finnes. Rundt Kringkastingshuset ønsker Ferd Eiendom å bidra til å utvikle en stor sammenhengende park som går nedover langs Suhms gate. Dette kan bli en ny, storslått bypark i Oslo på størrelse med St. Hanshaugen. Med Kringkastingshuset og plassen foran Store studio som sentrale punkter, kan det bli en møteplass, et sted for kulturarrangementer og utendørsaktiviteter.

Arven etter NRK som kultur- og formidlingsinstitusjon skal videreføres, og Kringkastingshuset åpnes opp for befolkningen.

– Parken ved Kringkastingshuset vil fremheve bygget som det ikoniske landemerket det er, sier Lorentzen.

Videre prosess

Mye arbeid gjenstår, og det er fortsatt tidlig i reguleringsprosessen.

– Dette er et stort skritt for Ferd Eiendom. Bredden og kompetansen i laget som jobber med dette prosjektet har vært helt avgjørende så langt i prosessen. Vi er fortsatt på et tidlig stadium, men vi har med oss et fantastisk lag for å skape et nytt, levende byområde for Oslos befolkning, sier Almquist.

Ferd Eiendom kan først starte å bygge på Marienlyst når NRK flytter til nye lokaler på Ensjø. Overtakelsen av tomten skjer tidligst i 2028. Byggefasen vil vare i minst ti år, og utviklingen av tomten vil skje etappevis på forskjellige områder.

Nå jobber Ferd Eiendom med å utvikle endelig planforslag i dialog med Plan- og bygningsetaten og andre offentlige myndigheter. Ferd Eiendom planlegger å levere det endelige plangrepet i siste kvartal av 2024.

Vil ha innspill

Ferd Eiendom har en bred og åpen medvirkningsprosess som gjør at alle som ønsker å si sin mening, skal få muligheten til det. Vi er fortsatt i en tidlig fase i prosjektet, og det vil skje endringer flere ganger før vi sender inn vårt endelige planforslag. Om du ønsker å gi innspill, kan du gjøre det her.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring