Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød. Foto: Skanska
Publisert
04.mai.2021

Skanska setter sikkerhet først

Denne uken gjennomfører Skanska i Norge Sikkerhetsuka 2021. På alle våre prosjekter over hele landet forplikter tusenvis av medarbeidere seg til å bidra til å bedre sikkerheten på bygge- og anleggsplassene deres.

Siden starten av 2000-tallet har Skanska jobbet systematisk med å bedre sikkerheten på prosjektene deres. Det gode arbeidet har gitt resultater, og det har aldri vært tryggere å jobbe på et Skanska-prosjekt. Dette gjenspeiles i selskapets H1-verdi de siste tolv månedene, som er på rekordlave 0,55. En sterk bidragsyter til dette resultatet er Skanskas HMS-kultur, hvor Sikkerhetsuka er en av bærebjelkene. I år arrangeres Sikkerhetsuka for 16. gang og årets tema er «Den gode sikkerhetssamtalen».

– Jeg er stolt over den innsatsen som har vært lagt ned de siste årene innenfor HMS, både av oss i Skanska og bransjen som helhet. Men selv om nullvisjonen vår er nærmere enn noen gang, er vi ikke i mål. Folk blir fortsatt skadet og får helseplager av å jobbe på våre prosjekter. Og det skjer dessverre fortsatt kritiske hendelser hvor det kun er flaks som gjør at ikke noen har mistet livet. Det kan vi rett og slett ikke akseptere. Alle må bidra inn i dette arbeidet, og vi må utvikle kulturen vår gjennom å ha åpne og ærlige samtaler om sikkerhet, sier konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.

Den gode sikkerhetssamtalen

Hvis Skanska skal lykkes med kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet, må det bygges kultur og kompetanse i alle ledd. Åpen og ærlig dialog om helse og sikkerhet bygger på gjensidig tillit, og gir erfaringsoverføring og læring.

– For å støtte oppunder dette fokuserer vi i årets sikkerhetsuke på det vi har kalt «Den gode sikkerhetssamtalen», for å motivere til gjennomføring av gode samtaler ute på prosjektene. Nøkkelen er å vise med tilstedeværelse og handling, det vi ellers ofte bare skriver og instruerer om. Dette uttrykkes også gjennom slagordet for Sikkerhetsuka 2021; «Walk the talk», sier direktør for Helse og Sikkerhet i Skanska Norge, Peer Christian Anderssen.

Nytt forbedringsprogram tar tak i dødsrisko

Løfteoperasjoner, lasting og lossing er blant de aller største sikkerhetsutfordringene i bransjen, og Skanska har definert dette som én av seks dødsrisikoer. De siste årene har selskapet opplevd ulykker og nestenulykker hvor liv kunne gått tapt, mens flere andre Skanska-land dessverre har opplevd at personer har omkommet i ulykker knyttet til disse arbeidsoperasjonene. Globalt i Skanska har halvparten av dødsulykkene siden 2017 vært direkte relatert til løft, lasting og lossing. Med dette som bakteppe, satte Skanska i fjor i gang et stort forbedringsprosjekt. Flere av tiltakene som ble identifisert blir nå implementert, og under Sikkerhetsuka 2021 blir onsdagen en kampanjedag hvor løfteoperasjoner og sikkert varemottak står i fokus.

– Vi gikk bredt ut og kartla utfordringer og god praksis på tvers i hele selskapet. Dette ga oss et godt beslutningsgrunnlag og vi mener tiltakene vi nå iverksetter bidrar til at sikkerheten til alle som jobber på prosjektene våre blir ytterligere forbedret, sier Anderssen. Han trekker frem at god planlegging er avgjørende for å ha kontroll på risiko knyttet til løfting, lasting og lossing.

– Godt planlagte leveranser gir høyere sikkerhet og mer effektiv produksjon, fordi vi da vet hva som kommer, når det kommer, og hvilket løfte- og losseutstyr som er nødvendig.

– Et annet viktig forbedringsområde er bedre planlegging av løfteoperasjoner. I Skanska innfører vi obligatorisk risikovurdering av prosjektenes kranoperasjoner. Det inkluderer alt fra prosjektering for svært kritiske løfteoperasjoner, til arbeidstillatelser, og bruk av Sikker jobbanalyse for kritiske og kompliserte løfteoperasjoner. Vi vil også øke kompetansen til personer som har nøkkelroller som operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner, samt anhukere, signalgivere og kranførere. Dette gjelder våre egne ansatte, UE-er og innleide, sier Anderssen avslutningsvis.

Skanska valgte i fjor ikke å arrangere Sikkerhetsuka på grunn av smittesituasjonen og nedstengingen av samfunnet. I år bli det en litt annerledes sikkerhetsuke, men god planlegging, mindre grupper og digitale hjelpemidler gjør at godt smittevern ivaretas.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring